Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Det bliver endnu lettere at abonnere på materialedepoter
For biblioteker
Navigation
 

Det bliver endnu lettere at abonnere på materialedepoter

25. september 2007

Af Eva Fahnøe Buch

I efteråret 2006 blev de grundlæggende ideer til BiblioteksCenter for Integrations (SBCI) abonnementskoncept beskrevet, og allerede den 22. januar 2007 blev de første depoter, efter en intensiv bestillingsproces, leveret.

Nu ca. 9 måneder efter starten på det nye koncept, er vi tæt på at kunne kalde konceptet velimplementeret, da alle biblioteker, der har bestilt Lyn- og Mixdepoter nu har modtaget de første depoter. SBCI startede udsendelsen af Mixdepoterne (materialer der max er 5 år gamle) allerede i januar 2007, medens de første lyndepoter (helt nye materialer) blev udsendt i august 2007. Grunden til, at Lyndepoter kom senere i gang er, at f.eks. arabisk materiale indkøbt i Cairo i januar, først var klar til udsendelse i september grundet flytning til nye lokaler, forsinkelser i leverancer, katalogisering, indbinding, pakning m.v..

Flere ressourcer til analyse & rådgivning

I slutningen af 2006 var det nødvendigt at kontakte samtlige biblioteker i målgruppen for at informere om de nye muligheder, de forventede overgangsproblematikker m.v., og der blev indgået en lang række leveranceaftaler, der efterfølgende har dannet grundlag for langt størstedelen (ca. 90 %) af de daglige ekspeditioner hos SBCI.

I bestræbelserne på, at sikre flest mulige ressourcer til analyse og rådgivning arbejder SBCI netop nu efter den plan, at fortsætte leverancerne i 2008 i henhold til de eksisterende abonnementer, idet bibliotekerne dermed kan fokusere på, hvorvidt og i givet fald hvilke justeringer af abonnementsordningen, der ønskes.

Samtidigt vil SBCI, med udgangspunkt i befolkningsprognoser, forventninger om nye materialer m.v. markedsføre disse muligheder, og herunder også tage kontakt til en række biblioteker.

Er det overhovedet muligt for SBCI at leve op til efterspørgslen?

Det er klart, at når et nyt koncept resulterer i en markant vækst i udlånet fra SBCI, kan der komme et særligt pres på dele af samlingen. Generelt er det meget tilfredsstillende, at samlingen nu bruges mere, og det er faktisk lykkedes, selv her i startåret, at levere mere end 95 % af alle de materialer, der er blevet efterspurgt.

Særligt omkring Lyndepoter har vi dog oplevet, at det har været nødvendigt at ’rationere’ mængden, da SBCI’s indkøbsbudgetter nu i princippet styres af bibliotekernes efterspørgsel efter nyt materiale – Oven i købet er der en tendens til at foretrække film og musik for bøger, og det betyder højere stykpriser og dermed færre eksemplarer. I praksis er det dog således, at det er Kulturministeriets bevillinger til Statsbiblioteket (SBCI), der sætter den reelle ramme, og SBCI har derfor gennemført en række effektiviserings- og prioriteringstiltag for at forbedre mulighederne for indkøb. På den måde er det lykkedes at hæve indkøbsbudgettet og antallet af indkøbte eksemplarer i 2007 med ca. 25 %, men det står fast, at der også fremover skal tænkes kreativt og arbejdes effektivt, hvis vi også fremadrettet skal kunne indfri forventningerne til nyt materiale.