Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Det digitale i det lokale – design thinking
For biblioteker
Navigation
 

Det digitale i det lokale – design thinking

Udgivet 8. marts 2019

Projektets formål er med afsæt i Verdensbiblioteket og relaterede tilbud at udvikle og afprøve nye koncepter og metoder til formidling af digitale tilbud i det fysiske rum. I projektet bruger vi metoden design thinking, hvor vi udvikler prototyper på formidlingstiltagene, der hele tiden testes på målgruppen og tilrettes.

Hvem deltagere i projektet
Projektet er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje, og syv folkebiblioteker deltager i projektet sammen med Det Kgl. Bibliotek. Det er Herning, Horsens, Hvidovre, Ishøj, Odense, Varde og Vejle. Bibliotekerne i København, Høje Taastrup, Kolding, Vejen og Aarhus er desuden tilknyttet projektet, men udvikler og tester ikke formidlingstiltag. De deltagende biblioteker er lige nu i fuld gang med den anden test af de forskellige formidlingstiltag.

Lidt mere om metoden
Inden vi overhovedet startede med at udvikle formidlingskoncepterne, udviklede projektbibliotekerne på idéer til tiltagene, hvilket skete via lokal brainstorm og en fælles workshop for alle projektbiblioteker. Efterfølgende blev idéerne testet på 2-3 personer fra målgruppen, så det blev klart, om formidlingstiltagene var relevante og mulige at gennemføre. Først derefter blev den første prototypen lavet og testet i løbet af efteråret 2018. Efter testen blev formidlingstiltagene evalueret og tilrettet. Projektbibliotekerne delte erfaringerne fra den første test på en fælles workshop i januar 2019, så vi igen kan teste tilrettede prototyper frem til og med marts 2019.

Efter den sidste test bliver der lavet en evaluering af alle ni formidlingstiltag, og det skal resultere i fem konkrete og differentierbare formidlingskoncepter, der kan udbredes nationalt til alle interesserede folkebiblioteker. De færdige koncepter skal skabe synlighed af bibliotekernes digitale tilbud i det fysiske biblioteksrum og i relevante rum tæt på borgeren (sprogskoler, børnehaver, pædagogiske læringscentre etc.).

Mere information
Når alle de deltagende projektbiblioteker har testet deres formidlingstiltag, vil der komme en artikel om de foreløbige resultater og en uddybende beskrivelse af formidlingstiltagene. Der afholdes en afsluttende konference for projektet den 9. maj for alle interesserede.
Læs mere om konferencen og tilmeld dig her

Hvis du vil vide mere om projektet så kontakt projektleder Vibeke Nielsen.