Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Det digitale i det lokale – hva´så?
For biblioteker
Navigation
 

Det digitale i det lokale – hva´så?

Af Vibeke Nielsen

I foråret 2018 startede projekt ’Det digitale i det lokale’. Projektets formål er med afsæt i Verdensbiblioteket og relaterede tilbud at udvikle og afprøve nye koncepter og metoder til formidling af digitale tilbud i det fysiske rum. Målgruppe for projektet er folkebiblioteker, der arbejder med formidling af digitale tilbud i det fysiske rum og med formidling af litteratur og services til flygtninge og indvandrere, samt slutbrugere med anden sproglig baggrund end dansk (expats, flygtninge, studerende etc.).

Formidlingstiltag
7 folkebiblioteker deltager i projektet sammen med Det Kgl. Bibliotek. Det er Herning, Horsens, Hvidovre, Ishøj, Odense, Varde og Vejle. Bibliotekerne i København, Høje Taastrup, Kolding, Vejen og Aarhus er desuden tilknyttet projektet, men udvikler og tester ikke formidlingstiltag. De deltagende biblioteker er i fuld gang med de første tests af forskellige formidlingstiltag af meget forskellig karakter f.eks. præsentation for elever til modersmålsundervisning, kursister på sprogskoler, elever i folkeskolen/VUC, beboere i boligsociale områder og ældre. Nogle formidlingstiltag sker på biblioteket og andre ude hos samarbejdspartnere.

Metode
I projektet bruger vi metoden design thinking, hvor vi udvikler prototyper på formidlingstiltagene, der hele tiden testes på målgruppen og tilrettes. De første test af prototypen finder sted i løbet af efteråret 2018, hvorefter formidlingstiltagene evalueres og tilrettes, så vi kan teste igen i foråret 2019.

Resultater
Projektet tester 10 formidlingskoncepter, og det skal resultere i 5 konkrete og differentierbare formidlingskoncepter, der kan udbredes nationalt til alle interesserede folkebiblioteker. De færdige koncepter skal skabe synlighed af bibliotekernes digitale tilbud i det fysiske biblioteksrum og i relevante rum tæt på borgeren (sprogskoler, børnehaver, pædagogiske læringscentre etc.)

Lovende foreløbige resultater
Hver gang der gennemføres et formidlingstiltag, så bliver der lavet en evaluering. Evalueringen har kun fokus på Verdensbiblioteket også selvom andre tjenester som f.eks. PressReader er præsenteret i formidlingstiltaget. Indtil videre er der gennemført 5 testforløb for 92 deltagere, og de foreløbige resultater er meget lovende:

  • Kun 4 deltagere kendte Verdensbiblioteket i forvejen
  • Alle har lært mere om Verdensbiblioteket
  • 81 deltagere har tilkendegivet, at de er interesserede i at bruge Verdensbiblioteket fremadrettet. Det svarer til 88 %!

Mere information
Når alle de deltagende projektbiblioteker har testet deres formidlingstiltag, så vil der komme en artikel om de foreløbige resultater, og en uddybende beskrivelse af formidlingstiltagene. Hvis du vil vide mere om projektet så kontakte projektleder Vibeke Nielsen.