Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Det Kgl. Bibliotek og lånesamarbejdet – Status juli 2020
For biblioteker
Navigation
 

Det Kgl. Bibliotek og lånesamarbejdet – Status juli 2020

Udgivet 10. juli 2020

Det Kgl. Bibliotek Aarhus (KB Victor Albecks Vej) med biblioteksnummer 800022 genåbnede efter migrationen til nyt fælles bibliotekssystem for modtagelse af bestillinger via Netpunkt mandag den 15. juni 2020.

I første omgang er der lukket op for bestillinger på alle materialetyper, dog undtaget tidsskrifter og aviser.

Siden 15. juni har vi modtaget over 9000 bestillinger fra folke- og forskningsbiblioteker.

I det nye system understøtter Det kgl. Bibliotek automatisk kommunikation tilbage i låntagende biblioteks- og fjernlånssystem, dog under forudsætning af, at låntagende bibliotek understøtter den ny fjernlånsprotokol ISO18626.

Denne understøttelse er til stede for alle biblioteker, som benytter sig af enten Cicerosystemet eller Alma.

Den automatiske kommunikation og opdatering betyder:

  • At der sendes en besked til låntagende bibliotek med materiale-id (stregkode) og afleveringsdato
  • At der automatisk kan sendes en fornyelsesanmodning til Det Kgl. Bibliotek som enten automatisk fornyer materialet og sender besked retur til låntagende bibliotek eller hvis en fornyelse ikke kan finde sted, automatisk svarer nej til fornyelsen.
  • Låntagende bibliotek kan også annullere en bestilling hvorefter den automatisk lukkes hos Det Kgl. Bibliotek.
  • Hvis det Kgl. Bibliotek af en eller anden grund ikke kan opfylde en bestilling, sendes der automatisk en annullering til låntagende bibliotek der så kan gå videre med at lokalisere materialet på et andet bibliotek.

Dit biblioteks lånestatus hos Det Kgl. Bibliotek
Det Kgl. Bibliotek har modtaget en del forespørgsler omkring hvordan et bibliotek logger ind på deres konto hos det Kgl. Bibliotek og ser alle deres transaktioner.

Svaret er, at det kan man ikke længere, disse transaktioner skal nu følges via registreringer i eget fjernlånssystem og via den automatiske opdatering mellem vores systemer.

Der vil i en overgangsperiode fortsat være lån og bestillinger som blev oprettet i vores gamle systemer og migreret med over i det ny system.

Disse transaktioner er det fortsat muligt at logge ind og se på ’gammeldags’ facon, men det varer ikke længe før de sidste transaktioner er afviklet.

Fornyelser
I forhold til at forny lån lavet på den ’gammeldags’ facon er der ikke nogen grund til at logge ind i systemet. Det Kgl. Bibliotek laver automatiske fornyelser af alle lån til biblioteker, hvis betingelsen for en fornyelse er opfyldt.

Hvad med aviser, tidsskrifter og andre fjernlån?
Det Kgl. Bibliotek har ligeledes modtaget en del henvendelser vedrørende hvornår den øvrige del af Det Kgl. Biblioteks samlinger bliver gjort tilgængelige i lånesamarbejdet.

Hele den proces er jo desværre blevet udskudt på grund af nedlukningen af samfundet i forbindelse med Covid 19.

Der er nu lagt en tidsplan som betyder, at samlingerne i København og Roskilde samt på AU Birk Center Park, Herning bliver gjort tilgængelige ultimo august 2020.

Med hensyn til at tilgængeligøre Det Kgl. Biblioteks samlinger af trykte tidsskrifter arbejdes der fortsat intensivt på sagen. Vi vil vende tilbage når der er nyt.

Servicen med at håndtere fjernlån på vegne af landets folkebiblioteker håber vi på, at kunne reaktivere i løbet af sensommeren.