Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Digital Artikelservice i drift
For biblioteker
Navigation
 

Digital Artikelservice i drift

udgivet 24. marts 2015

Af Vibeke Nielsen, bibliotekar, Statsbiblioteket og Henrik Haagens, fuldmægtig, Statsbiblioteket

Denne artikel udspringer af oplæg på Netværk for Lånesamarbejdes møder, marts 2015.

Statsbiblioteket lancerede den 16. februar 2015 den ny tjeneste - Digital Artikelservice i et samarbejde med bibliotek.dk, og langt de fleste folkebiblioteker svarende til ca. 4,5 millioner borgere har allerede tegnet abonnement.

Tjenesten kan tilgås via bibliotek.dk grænsefladen. Her er det muligt at fremsøge og bestille artikler som findes i Statsbibliotekets trykte tidsskriftssamling.

Artiklerne leveres i digital form direkte til lånerne på de biblioteker, som har abonnement på servicen. Lånere på de øvrige biblioteker må afhente de bestilte artikler i printet form på deres lokale afhentningsbibliotek.

Tjenesten bygger på følgende elementer:

  • En aftale mellem Statsbiblioteket og COPYDAN om digital leverance til slutbrugere mod, at Statsbiblioteket betaler COPYDAN for hver artikel.
  • Ny bestillingskanal i bibliotek.dk som muliggør en direkte leverance fra Statsbiblioteket til et andet biblioteks låner.
  • Stort set hele Statsbibliotekets trykte tidsskriftssamling er omfattet af aftalen.
  • En aftale mellem DBC og Statsbiblioteket om indeksering af pt. 13 ekstra og populære danske tidsskriftstitler.
  • Etablering af en formidlingsplatform, hvorfra det vil være muligt at finde eller hente konkret tematisk indhold til inspiration www.digitalartikelservice.dk

Folkebiblioteker kan købe et abonnement til tjenesten, som beløber sig til 0,25 kr. pr. borger i kommunen. Der er nu også blevet lavet en abonnementsmodel, som vil være gældende for forsknings- og undervisningsbiblioteker.

Modellen består af følgende elementer:

  • En forudbetalt minimums abonnementspris på 25 kr. per artikel for 75 % af antal leverede artikler året før. Det forudbetalte abonnement kan ikke gøres til genstand for evt. tilbagebetaling
  • En årlig opgørelse ultimo kalenderåret, hvor et eventuelt overskydende forbrug (i forhold til de forudbetalte) faktureres til 25 kr. per artikel.

Selv om man skal være forsigtig med at drage alt for håndfaste konklusioner på baggrund af en måneds drift, er der alligevel nogle punkter, som fortjener at blive løftet frem i lyset. For det første kan vi i statistikkerne se, at servicen bliver brugt. For det andet kan vi også se, at der er et potentiale for forbedring.

Det skal forstås på den måde, at statistikken viser at ca. 35 % af bestillingerne bliver lavet til direkte leverance til slutbrugeren og 65 % bliver lavet som traditionelt fjernlån. Dette gælder for de biblioteker, som har tegnet abonnement på Digital Artikelservice.

Vi har altså en fælles informations- og vejledningsopgave, som skal bidrage til at flytte lånerne væk fra fjernlån og over til den ny direkte digitale leveringsform.
Denne informations- og vejledningsopgave kan være at tydeliggøre bestillingsvejen i bibliotek.dk både ved måske at fremhæve linket i bibliotek.dk men også at gøre online informationen bedre. En anden opgave ligger i den vejledning, som bibliotekerne har lokalt i mødet med brugerne, hvor man muligheden for at skubbe lånerne i den rigtige retning.
Sammenlagt skulle disse tiltag gerne føre til, at antallet af direkte digitale leverancer til slutbrugeren vokser, og dermed bidrager til at reducere mængden af de administrative ressourcer, som skal anvendes til at håndtere disse fjernlån.

Et af midlerne til at øge eksponeringen af mulighederne er ovennævnte formidlingsplatform www.digitalartikelservice.dk, (link udløbet) der skal medvirke til at gøre formidlingen af servicen lettere og mere inspirerende.

Formidlingswebsitet til Digital artikelservice går "live" den 27. marts

Formidlingsplatformen går i luften fredag den 27. marts med udvalgte kuraterede temaer. Alle folkebiblioteker har mulighed for at være med til at bestemme, hvilke temaer der skal formidles, ved at kuratere temaer, som de finder mest interessante og relevante i forhold til egne brugere. De bidragende biblioteker 'betales' for bidragene ved reduktion i abonnementet. De første temaer på formidlingsplatformen er bl.a. crossfit, opdragelse og haven.

Det er muligt at bruge formidlingen på egne hjemmesider ved at hente en widget www.digitalartikelservice.dk, hvilket vil gøre formidlingen af servicen mere lokalt forankret.

Statsbiblioteket søger i den forbindelse biblioteker til at teste formidlingen på egen hjemmeside, så interesserede må meget gerne henvende sig til Martin Kølkjær (specialkonsulent, Statsbiblioteket).

Biblioteker, der er interesseret i at bidrage til formidlingen, kan få flere oplysninger om retningslinjer m.m. ved henvendelse til Vibeke Nielsen, bibliotekar, Statsbiblioteket .