Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Digital Artikelservice - statistik for andet kvartal 2016
For biblioteker
Navigation
 

Digital Artikelservice - statistik for andet kvartal 2016

Af Henrik Haagensen, Statsbiblioteket

Friske tal fra Digital Artikelservice
Statsbiblioteket er klar med de nyeste forbrugsopgørelser fra Digital Artikelservice. Tallene er opgørelser over alle afhentningsbibliotekers omsætning af artikler fra Digital Artikelservice, dækkende de to første kvartaler af 2016.

Øget omsætning. Flere direkte leverancer
Tallene viser at brugen fortsat er stigende sammenlignet med samme periode sidste år. Den positive tendens med forskydning fra fjernlån til direkte lån til slutbrugerne fra første kvartal 2016 fortsætter i andet kvartal.

Antallet af folkebiblioteker som er omfattet af servicen er vokset fra 72 biblioteker i 2015 til 83 biblioteker i 2016. I øjeblikket har 5.136.331 borgere adgang til Digital Artikelservice.

Endnu mere selvbetjening?
Selv om der har været en positiv udvikling i retning af øget direkte levering til slutbrugerne, er der fortsat mulighed for forbedring. Vi ved, at mange biblioteker systematisk informerer deres lånere om muligheden for direkte levering hver gang, en låner har bestilt en artikel til levering som traditionelt fjernlån via deres lokale folkebibliotek. Det bliver spændende at følge i hvilket omfang denne indsats bærer frugt.

Husk at afslutte leverede artikler
Med hensyn til de artikler, som bliver leveret som fjernlån via lånerens lokale folkebibliotek, har Statsbiblioteket en bøn til bibliotekerne: Husk at få lukket fjernlånssagen i jeres lokale fjernlånssystem når i videresender artiklen til jeres slutbruger. Statsbiblioteket modtager mange rykkere på artikler, som vi kan se allerede er leveret.

<< klik for (Excel)

Hent flere tal og informationer her >>