Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Dialog om digitale services ved Danmarks Biblioteksforening
For biblioteker
Navigation
 

Dialog om digitale services ved Danmarks Biblioteksforening

Udgivet 27. september 2012

af Jens Hjørne

Dialogmøde om digitale biblioteksservices
Danmarks Biblioteksforening afholdt 24. september dialogmøde om de digitale bibliotekstjenesters fremtid. Deltagelsen afspejlede en stor og bred interesse fra alle involverede brancher og interessenter. Således var, blandt mange andre, udbydere af digitale bibliotekstjenester, kommercielle aktører og Kulturministeren mødt frem for at bidrage og lytte.

Arrangementet viste klart en omfattende interesse og engagement omkring emnet og om nødvendigheden af dialog i arbejdet med at finde løsninger og forretningsmodeller, som kan sikre win win situationer.

Biblioteksforeningen kridter banen op
Danmarks Biblioteksforening (her ved formand, Vagn Ytte Larsen) stod som arrangør af mødet. Både på mødet og efterfølgende understregede Danmarks Biblioteksforening, at det fortsat er foreningens ambition at medvirke til løsninger som sikrer, at bibliotekerne kan leve op til forpligtelsen om både at formidle og stille materialer til rådighed for borgerne samtidigt med, at mulighederne for kommercielle aktører sikres.

Arrangementet resulterede i en konstruktiv dialog mellem producenter, forlag, kunstnere, biblioteker, politikere og andre interessenter, der lover godt for fremtiden.

Bibzoom som eksempel
Både bøger, musik og film var sat på dagsordenen, og Flemming Munch, områdedirektør ved Statsbiblioteket og medlem af Bibzooms ledelse, perspektiverede bibliotekernes rolle som public service-leverandør i sameksistens med de kommercielle aktører på musikområdet. Flemming blev her udfordret til dialog af IFPIs kommunikationschef Lasse Lindholm.

Plads til alle
Det er en hovedpointe, at bibliotekerne på ingen måde risikerer at true indtjeningsgrundlaget for de kommercielle leverandører - tværtimod. Bibzoom udgør blot 3 % af den samlede digitale musikforretning i 2011, men omvendt blev det understreget, at det er bibliotekerne, der siden 2004, mange år før de kommercielle operatører etablerede sig, har udviklet det digitale musikmarked. Alene de seneste fem år har bibliotekerne på den måde sendt mere end 25 millioner kroner til pladeselskaber og rettighedshavere, og også i IFPIs egen årsrapport anerkendes det, at rækken af udbud understøtter hinanden og bidrager til at øge efterspørgslen – særligt download markedet, der er ca. tre gange så stort som streaming markedet, fremhæves.

En af løsningerne er ”Servicedifferentiering”
Det ligger lige til højrebenet, at biblioteksløsninger skal være anderledes end de kommercielle aktørers løsninger, anderledes på den måde, at fokus placeres på f.eks. formidling, dansk upcomming, smalt materiale etc. Også rent teknologisk er der gode muligheder for at diffentiere de forskellige services således, at kommercielle aktører f.eks. kan etablere sig på de mest fancy og dedikerede state of the art platforme. Omvendt må de kommercielle aktører accepterer, at de public services, der ”har været der hele tiden”, ikke bare lukkes første dag, en kommerciel aktør etablerer sig. Alle offentlige skoler og hospitaler er jo heller ikke blevet lukket bare fordi der er kommet kommercielle aktører – heldigvis!

Formidling og unikt indhold er også en del af løsningen
Hvis man gør sig den umage reelt at tjekke op på de forskellige services, inden sagen diskuteres, er vi allerede nået langt. Mange diskussioner skyldes misforståelser og manglende research, og der skal f.eks. ikke bruges mange sekunder på Bibzoom, før det står klart, at Bibzoom er meget anderledes end de kommercielle services. Bibzoom har masser af artikler, dybdeborende journalistik, fokus på musik udenfor Top 20, en omfattende satsning på etnisk musik, bøger og materiale (Bibzoom World) samt danske kulturskatte bestående af unikt indhold som gamle indspilninger, berømte taler, fotos, kort m.v. (Bibzoom Kultur).Den efterfølgende debat om digitale film- og bogservices (Filmstriben og e-reolen) afdækkede tilsvarende positivt dialogpotentiale, og samlet set var det en god eftermiddag i Vartovs Hus i København. Det var måske ikke de store konkrete resultater, der blev sikret på selve dagen, men en fin ”trædesten” i den pågående udviklingsproces.

Se Flemming Munchs PowerPoint-slides fra mødet >> (pdf)