Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Digital litteraturforsyning undersøges i maj
For biblioteker
Navigation
 

Digital litteraturforsyning undersøges i maj

Udgivet 27. april 2016

Af Vibeke Nielsen, Statsbiblioteket

Udviklingen med, at et stigende antal materialer kun findes i digital form kan give folkebibliotekerne en udfordring i at imødekomme borgernes behov og få formidlet de muligheder, der er tilgængelig. Et pilotprojekt vil i de kommende måneder kortlægge, om der er udfordringer på området.

Projektets baggrund

En stadig større del af materialebestanden på overbygningsområdet forefindes kun i digital form og er behæftet med forskellige rettigheder. De kan oftest ikke tilbydes til digitalt videreudlån til andre bibliotekers brugere.

Samtidig ser vi en stigning i antallet af borgere, som vælger at videreuddanne sig. Fx som en del af en kompetenceudvikling på arbejdspladsen. Nogle af disse borgere har ikke tilknytning til et fagbibliotek men benytter i stedet folkebibliotekerne.

Herning Bibliotekerne og Statsbiblioteket har fået finansiering fra Slots- og Kulturstyrelsens Overbygningspulje til at undersøge, i hvor høj grad folkebibliotekerne er udfordret i forhold til at stille digital faglitteratur til rådighed for borgerne.

Undersøgelsens metode

For at inddrage alle folkebiblioteker i kortlægningen af problemets omfang, vil der blive udsendt en spørgeskemaundersøgelse i starten af maj til alle bibliotekschefer. 

Spørgeskemaundersøgelsen skal afdække behov for, kendskab til og formidling af digital faglitteratur på folkebibliotekerne. Resultaterne fra undersøgelsen vil danne baggrund for kvalitative interviews½ med udvalgte biblioteker.

De kvalitative interviews vil blive afholdt med 5-8 folkebiblioteker. Bibliotekerne vil inden interviewet i en måned bl.a. have fokus på:
•    Hvor mange henvendelser biblioteket får fra borgerne
•    Hvilke borgere har behovet
•    Hvilken digital faglitteratur er der behov for

Formidling af resultaterne

Der vil løbende blive orienteret om undersøgelsens resultater i Statsbibliotekets nyhedsbrev. Interesserede og biblioteker, der ønsker at deltage i de kvalitative interviews, er meget velkommen til at kontakte projektleder Vibeke Nielsen for yderligere oplysninger.