Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Efterårstræf for fjernlånsentusiaster
For biblioteker
Navigation
 

Efterårstræf for fjernlånsentusiaster

Udgivet 4. december 2018

Det Kgl. Biblioteks Netværk for lånesamarbejde formår, nu på snart tiende år, at samle over 100 repræsentanter fra landets fjernlånsekspertise to gange årligt.

Efteråret 2018 blev ingen undtagelse. Biblioteksmedarbejdere fra alle kanter af Danmark mødtes i øst og vest for at udveksle erfaringer, tips og nyheder om lånesamarbejde og tværgående biblioteksservices.

Nyt Fra Det Kgl. Bibliotek
Else Refstrup, Det Kgl. Bibliotek, bød velkommen og indledte med status og de seneste nyheder fra Det Kgl. Bibliotek. Blandt andet, at Det Kgl. Bibliotek står foran at anskaffe et nyt bibliotekssystem. Opgaven er i øjeblikket i udbud. Det forventes, at systemet er valgt primo december 2018.

Fjernlån fra de tidligere organisationer er samlet i én ny enhed, ligesom indkøb af alle fysiske materialer er fusioneret, med henblik på at opnå ensartet service og politikker.

Abonnementstegningen for Digital Artikelservice og Mediestream 2019 er åbnet, og der er allerede en imponerende tilslutning. Digital Artikelservice nåede i 2018 en rekordtilslutning på 94 biblioteker, svarende til 97 % af befolkningen, og allerede nu er der 89 tilmeldinger til næste år.

Det samme gør sig gældende for Mediestream Folkebibliotek, hvor der i 2018 er en dækning på 76 biblioteker og 78 % af befolkningen. En måned inden årsskiftet er vi oppe på 69 biblioteker. Prisen på Mediestream Folkebibliotek er status quo, og på Digital Artikelservice har vi sænket prisen 8 % i forhold til sidste år.

"Fuldt hus" i Ballerup.

Nyt fra DBC

Nyt Netpunkt
DBC havde fokus på Nyt Netpunkt og de ændringer, der er, i forhold til det gamle Netpunkt. Søgesproget er CQL, der er markant anderledes fra CCL, som tidligere er anvendt. Fx vil koden for fritekst med nærhedsoperator se sådan ud: term.default adj ”urban dance”. Umiddelbart er der ikke tænkt på at lave alias på de forskellige søgekoder. Hvis man foretager identiske søgninger i nyt og gammelt Netpunkt, vil man ofte få flere hits i Nyt Netpunk. Det skyldes, at hits tælles anderledes. DBC overvejer at skrive et blogindlæg om dette.

Genvejstaster er under udbygning, find de eksisterende under Menu/Hjælp. Fx rens søgning foretages ved at trykke på Netpunkt-logo eller trykke ALT n ENTER.

Der blev spurgt til, om søgning på biblioteksnummer/lokalisering (ln=820010) virker, og ja, det gør den.

Fra 4/12 er det ikke længere muligt at bestille i Gl. Netpunkt men søgning vil stadig være en mulighed frem til lukning en gang i løbet af 2019. Flere funktioner skal dog være på plads først, bl.a. skal SKAN-funktionen virke.

Der er ingen tidshorisont på, hvornår WorldCat kommer med, men den kommer ikke med fra start. Det klares ved at søge posten frem i gammel Netpunkt og bestil så som SKAF i Nyt Netpunkt.

Cicero-biblioteker
DBC gjorde opmærksom på følgende for Cicero-biblioteker:

SKAF-bestillinger (poster, som ikke findes i Danbib) kan ikke sendes til Cicero-biblioteker men kan sendes Det Kgl. Bibliotek m.fl. Husk at udfylde så mange oplysninger som muligt. Desuden blev det kraftigt pointeret, at man ikke må sende bestillinger til eget bibliotek, hvis man er et Cicero-bibliotek. Mangler kvittering for bestilling, skal DBC kontaktes. Det nytter ikke at gensende.

I Danbib kan nu ses en lokalisering, der hedder Nordjyske Gymnasiebiblioteker (876040). Biblioteket er en fiktiv konstruktion, som blev lavet på grund af skifte fra DDE til Cicero. Alle henvendelser skal foretages direkte til de respektive gymnasiebiblioteker. Beholdning kan ikke ses i Danbib.

VIP-basen – ny udgave
I den kommende VIP-base skal alle rettelser foretages af bibliotekerne selv. Det gælder navnerettelser, biblioteksvæsen, navn på leder, aftale om kørsel til Slots- og Kulturstyrelsen m.v. Den ny VIP-base forventes klar medio 2019.

Se præsentation fra DBC >> (pdf)

Nyt fra Danskernes Digitale Bibliotek
Preben redegjorde for DDB's aktiviteter inden for forhandling og køb af licenser, infrastruktur og formidling.

Det er for de fleste licensers vedkommende lykkedes at få en 0 stigning forhandlet igennem for 2019, og for Infomedia er der tale om et fald.

Udviklingsplanen for 2019 har fokus på adgang, søgning og samarbejde.

Se Prebens præsentation >> (pdf)

Vi vil benytte lejligheden til at sige tak for godt samarbejde til Preben, der går på pension i december.

Preben Aagaard Nielsen fortæller om nyheder og udviklingspunkter for danskernes Digitale Bibliotek.

Digitale servicetilbud fra Det Kgl. Bibliotek
Mette Colding Dahl og Stig Svenningsen præsenterede digitale samlinger fra Det Kgl. Bibliotek, som alle kan tilgås fra hjemmesiden. Som det fremgår, ligger der alt fra kort og billeder til varehuskataloger og partiprogrammer.

Der var stor interesse for indlægget og ønske om, at der følges op på kommende møder omkring emnet digital kulturarv og samlinger.

Se Mette og Stigs præsentation >> (pdf)

Nyt fra deltagerkredsen
Spørgsmål om, andre biblioteker låner ud til biblioteker i udlandet, primært Norden, eller henviser til Det Kgl. Bibliotek. Praksis er blandet. Det er OK at henvise til os, så man selv sparer besvær og portoudgift, men det er op til det enkelte bibliotek at fastlægge en praksis.