Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Er Open Access fremtiden på folkebibliotekerne?
For biblioteker
Navigation
 

Er Open Access fremtiden på folkebibliotekerne?

af Vibeke Nielsen, Det Kgl. Bibliotek.

Der var ca. 50 deltagere til Ambassadørnetværkets temadag om Open Access den 3. maj i Odense. Dagen havde til formål at give en introduktion til Open Access og inspiration til, hvordan det kan bruges ude på folkebibliotekerne.

Niels Stern, afdelingsleder for licensforvaltning på Det Kgl. Bibliotek, gav en introduktion for baggrunden, udviklingen og grundbegreberne for Open Access. Markedet for videnskabelige tidsskrifter er stort med en årlig omsætning på 60 mia. kr. og med prisstigninger, der er meget højere end den almindelige prisudvikling. Tidsskrifterne bliver ranket ud fra Journal Impact Factor, hvilket også er med til at bestemme prisen. Markedet ændrede sig radikalt i 1991, hvor www (World Wide Web) giver nogle helt nye publiceringsmuligheder. Niels fortalte også om forskellen på grøn og gylden Open Access, hvor vi i Danmark har en grøn strategi, samt om adgangen til Open Access via blandt andet Unpaywall og Open Access Botton.

Tilhørere ved Ambassadørnetværkets temadag

Efter de forskellige begreber og baggrund var på plads, fortalte René Schrøder Christensen, der er chefredaktør for ”Jernbanehistorie”, om, hvilke overvejelser tidsskriftet har haft om Open Access, og hvad de rent praktisk gør. Jernbanehistorie er en del af ”Tidsskrift.dk”, og artiklerne bliver publiceret som Open Access 12 måneder efter, artiklerne er publiceret i tidsskriftet. René oplever, at det er noget bureaukratisk og tager tid at tilgængeliggøre artiklerne. Det er ikke hans indtryk, at det giver en målbart større synlighed at være en del af f.eks. Tidsskrift.dk. Rene oplever desuden, at det er svært at tiltrække skribenter, da der desværre ikke er så stor prestige i at udgive i den slags mindre tidsskrifter.

Eftermiddagens oplæg var mere rettet mod brugen af Open Access på folkebibliotekerne. Steen Ammentorp startede med at udvide begrebet lidt, så det også omfattede materialer, der ikke er forskning. Steen fortalte om forskellige Open Access databaser. Steen afholdt i efteråret 2017 10 webinarer ”Steensikre søgetips” på centralbibliotek.dk, som også omfattede Open Access, og der vil komme nye webinarer om emnet i efteråret 2018.

René Schrøder Christensen, chefredaktør for ”Jernbanehistorie” på podiet

Dorte Thuesen fra DDB afsluttede dagen med at fortælle om DDB’s strategiske overvejelser omkring gratis kilder. En del frie kilder, f.eks. Videnskab.dk, er efterhånden lagt i Brønden, og man har diskuteret, om f.eks. blogs, Wikipedia, Ted Talks osv. også skal indgå. Indtil videre er det besluttet, at kun kilder fra officielle udgivere skal indgå i bibliotek.dk.

Der var en god dialog på temadagen, og mange kunne se potentialet i Open Acces for folkebibliotekerne. Alle oplæggene kan ses på https://centralbibliotek.dk/temadag/open-access-og-folkebibliotekerne

Ambassadørnetværket består af de seks centralbiblioteker samt Det Kgl. Bibliotek, og netværket har ansvaret for at understøtte, styrke og koordinere kompetenceudviklingen i centralbiblioteksområderne for digitale materialer og teknologier.