Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Fjernlånet i fokus!
For biblioteker
Navigation
 

Fjernlånet i fokus!

Udgivet 12. marts 2011

fjernlaansmode2011

Af Jens Hjørne

Den sidste martsdag i 2011 samledes 50 kolleger fra biblioteksverdenen på Statsbiblioteket i netværket ”Fjernlån, nu og i fremtiden”. Et netværk med tradition for velbesøgte og veloplagte netværksmøder, hvor der er tid til såvel de store linjer som detaljerne i lånesamarbejdet. Statsbiblioteket stillede med fjernlånsmedabejdere og mødeleder Helle Brink, imens Styrelsen for Bibliotek og Medier, ved Leif Andresen, samt Dansk BiblioteksCenter ved Kirsten Larsen og Anders-Henrik Petersen bidrog med indlæg.

Musik i fjernlånet
Helle Brink indledte dagen med at fortælle om Statsbibliotekets indkøbs- og udlånspolitik for fastformsmusik, som har gennemgået en revidering, der nødvendiggør et forøget fokus på mulighederne for digital leverance samt mulighederne for supplerende indkøb af efterspurgte emner. Statsbibliotekets pligtafleverede eksemplarer af cd’er (eksempelvis) kan ikke gøres til genstand for lånesamarbejde. I stedet bør fokus rettes mod BibZoom.dk, der har et betragteligt indhold, som endda vokser eksplosivt hen over sommeren. Fra nuværende 4 til 7,5 mio. musiknumre.

På omgangshøjde med fjernlånsbeskeder
Henrik Haagensen orienterede om, at Statsbiblioteket om ganske kort tid forventes at kunne imødekomme et længe næret ønske: at kunne kommunikere automatisk omkring eksemplarstatus på bibliotekernes bestillinger af monografier fra Statsbibliotekets samlinger. Dette fremskridt gælder dog udelukkende monografierne, da Statsbibliotekets tidsskriftsregistrering endnu ikke tillader automatiske statusmeddelelser. Bestillingsproceduren for artikler og tidsskrifter fra statsbiblioteket (via Netpunkt) må tage til takke med en optimering.

Styrelsen for Bibliotek og Medier, repræsenteret ved Leif Andresen kan stille flere samarbejdende institutioner i lånesamarbejdet i udsigt. I øjeblikket indtræder en række institutioner i listen over såkaldte lovbiblioteker , bl.a. i form af en række professionshøjskoler. I forbindelse hermed udarbejder Styrelsen en oversigt over deltagende institutioner.

Leif Andresen kunne desuden fastslå, at kørselsordningen ikke blot er et nationalt fænomen, men derimod omfatter Norden, hvilket tidligere har været diskuteret på netværkets møder. Nu blev det fastslået som et faktum. Desuden er der en ny udgave af ”retningslinjer for lånesamarbejde” på vej. Den offentliggøres på den kommende konference på Hindsgavl.

Dansk BiblioteksCenter, ved Anders-Henrik Petersen berettede om de seneste udviklinger i Bibliotek.dk og Danbib samt om kommende tiltag. Bestillingssystemet og andre funktioner gennemgår løbende trimninger. Senest er de gamle NOSP-biblioteker fjernet fra biblioteksbasen, og NOSP-posterne fra Netpunkt.
Brugerundersøgelse på Netpunkt.

Kirsten Larsen præsenterede Dansk BiblioteksCenters brugerundersøgelse af Netpunkt. Undersøgelsens grundlæggende formål var at kortlægge, hvilke redskaber, der benyttes mest og hvilke, der måske har behov for større formidling. Desuden indeholdt undersøgelsen muligheden for forslag til nye features. Du kan læse undersøgelsen i sin helhed på Dansk BiblioteksCenters website hvor du også kan følge udvikling af bl.a. Netpunkt og Bibliotek.dk >> via Profblog.

De ubenyttede fjernlån!
Et fortløbende emne for diskussion og erfaringsudveksling på netværkets møder er de ubenyttede (uafhentede) fjernlån. Hvor stort er problemet, og hvad bør der gøres. I den kommende uge bringer vi endnu en beretning fra netværksmødet med fokus på emnet.