Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Fjernlånsfakta: Statsbibliotekets materialer til brug på læsesal
For biblioteker
Navigation
 

Fjernlånsfakta: Statsbibliotekets materialer til brug på læsesal

Udgivet 31. maj 2016

Af Henrik Haagensen, Statsbiblioteket

Statsbiblioteket modtager jævnligt forespørgsler fra folkebibliotekerne omkring bibliotekernes håndtering af Statsbibliotekets materialer, hvis disse er mærket "kun til brug på en læsesal".

Forespørgslen bunder ofte i, at folkebibliotekerne ikke længere har bemandede læsesale, og om de derfor lever op til de krav, der stilles til håndteringen af indlånte materialer til brug på læsesalen.

På de seneste møder i Statsbibliotekets ’Netværk for lånesamarbejde’ i foråret havde Statsbiblioteket et oplæg hvor retningslinjerne for brug af Statsbibliotekets læsesalsmateriale blev gennemgået:

Statsbiblioteket har tre niveauer af klausuleringer:

  1. Til brug på læsesal. Disse materialer kan bestilles og benyttes på andre biblioteker
  2. Kun til brug på Statsbibliotekets læsesal
  3. I boks udlånes ikke

"Til brug på læsesal"

Denne kategori dækker over materiale udgivet før år 1900 samt sjældent, kostbart, skrøbeligt eller slidt materiale, der ikke må hjemlånes. Det er muligt, at hjemlåne hele årgange af tidsskrifter. Følgende tidsskrifttyper er dog kun til brug på bibliotekernes læsesale:

  • Danske ugeblade, f.eks. Femina, Illustreret Familiejournal, Alt for Damerne
  • Danske uindbundne tidsskrifter. Det er primært nyeste årgang, der endnu ikke er indbundet.
  • Danske foreningstidsskrifter

Sådan vil posten fremtræde i Netpunkt:

"Kun til brug på Statsbibliotekets læsesal"


Statsbiblioteket har i sin samling en række materialer, som kun må benyttes på Statsbibliotekets egen læsesal. Det giver derfor ikke nogen mening, at disse materialer bliver bestilt af andre biblioteker.

Det vil typisk være materialer, som på grund af alder, sjældenhed eller kostbarhed ikke sendes udenfor biblioteket.

I de senere år er en ny gruppe af materialer kommet ind under samme klausulering. Det gælder for pligtafleverede musik cd’er og film på dvd. I disse tilfælde er begrundelsen manglende rettigheder til formidling på grund af ophavsret.

Sådan vil posten fremtræde i Netpunkt:

 

’I boks – udlånes ikke’

Denne kategori dækker over materialer, som Statsbiblioteket har, men hvortil der knytter sig nogle brugsmæssige klausuler. Der kan være en tidsmæssig klausulering som fortsat er gældende, eller det kan være værker, som er udgivet men sidenhen trukket tilbage af udgiveren etc. Fællesnævneren er, at materialet haves på Statsbiblioteket, men at materialet i en periode eller overhovedet ikke kan benyttes.

Sådan vil posten fremtræde i Netpunkt:

Krav til bibliotekernes læsesale
Statsbiblioteket er bekendt med, at der ikke er bemandede læsesale på folkebibliotekerne, men Statsbiblioteket forventer i forbindelse med levering af klausuleret materiale:

  • At markeringer omkring benyttelse på læsesal respekteres
  • At materiale kun benyttes på biblioteket og udleveres over skranken til låneren og tilbageleveres over skranken fra låneren.
  • Med hensyn til opbevaring forventer Statsbiblioteket, at materialet opbevares i et aflåst skab eller skuffe.
  • Det er ikke et krav, at materialet opbevares i brandsikker boks. De materialer, som ville være omfattet af sådanne krav, må kun benyttes på Statsbibliotekets egen læsesal og leveres derfor ikke udenfor biblioteket.

Info på Statsbibliotekets hjemmeside >>