Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Fjernlånskonference og besøg på WorldCat/OCLCs hovedkvarter i Ohio
For biblioteker
Navigation
 

Fjernlånskonference og besøg på WorldCat/OCLCs hovedkvarter i Ohio

Udgivet 11. oktober 2011

nyhedsillustration_oclc_2011.jpg

Af Diana Lauridsen og Helle Brink

I sidste uge bragte vi en reportage fra den tolvte internationale fjernlånskonference, som denne gang blev afholdt i Chicago. I forlængelse af dette var der mulighed for at besøge hovedkvarteret for verdens største biblioteksnetværk Worldcat.

OCLC
Efter ILDS-konferencen i Chicago var der arrangeret fælles tur for den nordiske fjernlånsrejsegruppe til Dublin, Ohio, til OCLCs hovedkvarter. OCLC, Online Computer Library Center, er en stor medlemsbaseret leverandør af biblioteksydelser og driver WorldCat med p.t. ca. 25.900 deltagende biblioteker, arkiver og museer i 170 lande.

WorldCat
OCLCs største aktivitet er det enorme bibliotekskatalog WorldCat, der er verdens største bibliografiske database med ca. 240 millioner katalogposter. Det er et fælles katalog for biblioteker i hele verden med overvægt på biblioteker i USA, men poster på andre sprog end engelsk har nu passeret 50 % af databasens indhold.

Varemærke- og ophavsrettighederne til klassificeringssystemet Dewey Decimal Classification, der i store dele af verden anvendes i samme omfang som DK5 på de danske folkebiblioteker, ejes af OCLC.

Danske biblioteker og WorldCat.
Flere danske forskningsbiblioteker har gennem 25 år indlånt materialer via WorldCat og dens fjernlånsmodul. Men i 2010 eksporterede Danmark hele bibliotek.dk over i WorldCat (ca. 14 millioner poster), og der er i dag syv danske forskningsbiblioteker, der nu også udlåner deres materialer via WorldCat. En sidegevinst til aftalen er adgang til kopikatalogisering fra WorldCat, som har højnet genbrugsprocenten på katalogisering betragteligt.

Nordiske biblioteker og WorldCat
Sverige har gennem flere år drøftet aftale om eksport af den svenske nationalbase men er endnu ikke nået til en aftale. I Norge har BIBSYS, dvs. forskningsbibliotekerne, netop lavet aftale med OCLC om, at WorldCat Local (lokal katalog) skal afløse BIBSYS fra årsskiftet 2012/13. Det vil bl.a. medføre, at norske kolleger skal katalogisere direkte i WorldCat og i øvrigt tage flere af de værktøjer, der udvikles i WorldCat regi, i brug.

Fra P til E
Vores danske kollega fra Det Kongelige Bibliotek, Poul Erlandsen, der er medlem af OCLCs Global Council, havde arrangeret besøget for de 14 nordiske deltagere. Vi blev budt varmt velkommen af syv OCLC kolleger, som vi har arbejdet tæt sammen med – i hvert fald virtuelt – de seneste år. Vi fik dejlig frokost, efterfulgt af et tætpakket program med præsentation af nye tiltag fra OCLC og WorldCat – men også med tid til spørgsmål og billeder.

Af aktuel interesse er Article Exchange, et artikel-udvekslings-modul, som så småt er taget i brug på enkelte biblioteker herhjemme, og som vi/I kommer til at høre nærmere til. Blandt de vigtigste fokuspunkter er i øvrigt at gentænke vilkårene for fjernlån globalt, strømline fjernlån af andre materialer end trykt, og sidst, men ikke mindst, hvordan vi skal løse problematikkerne omkring e-ressourcer og fjernlån - populært udtrykt, hvordan vi kommer fra P(rint) til E(lektronisk) – herunder de massive copyright-problemer hele sektoren står overfor.

WorldCat og Europa
I Europa har vi indledt forsøg med at anvende WorldCat til indbyrdes lån bl.a. med tyske biblioteker. Denne trafik er ny og vil blive fulgt nøje, da vi forventer store besparelser i takt med, at flere europæiske biblioteker ikke bare eksporterer deres beholdninger i WorldCat men også indvilger i at udlåne via WorldCat.

På den baggrund, og med de øvrige tiltag i udvikling af værktøjer i OCLC, var det meget informativt og oplysende at være gæst hos OCLC. De nordiske lande er i front på fjernlånsområdet og i forhold til aftaler og anvendelse af OCLC og WorldCat.
Vi følte os meget velkomne og mødte også stor lydhørhed overfor de ”lokale” problematikker og interesseområder, vi bragte med til mødet.

Og så var det en god oplevelse og en stor fornøjelse at hilse på kolleger, vi har mailet med i fire år – det bliver det kun nemmere af…

Læs evt. sidste uges artikel fra den Internationale fjernlånskonference i Chicago >>