Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Fjernlånskonference på Hindsgavl for 15. gang
For biblioteker
Navigation
 

Fjernlånskonference på Hindsgavl for 15. gang

Udgivet 29. juni 2011

Af Inge Jensen, Statsbiblioteket

nyhedsillustration_Hindsgavl_2011.jpg

Fjernlånskonferencen havde denne gang samlet ca 100. deltagere. Med så mange mennesker og et tætpakket program var det nødvendigt med en stram styring, hvilket lykkedes rimeligt godt uden at tage essensen af de spændende indlæg.
Med ”fjernlån og accession” som den røde tråd på årets hovedemne e-ressourcer, kom vi omkring bl.a. DDB, Danskernes Digitale Bibliotek, elektroniske licenser, e-bøger og e–tidsskrifter over Professionshøjskolerne som nye deltagere, Biblioteksvagten, til Status- og nye retningslinjer for lånesamarbejdet. Alt sammen præsenteret af veloplagte oplægsholdere.

Det store spørgsmål var, hvordan bibliotekerne klarer fjernlån og accession i en fremtid, hvor flere og flere ressourcer optræder elektronisk. Det var spændende at høre, hvorledes repræsentanter fra forlag ser fremtiden, og hvad bibliotekerne kommer til at forholde sig til. Ligeledes blev der redegjort for problemerne med forlagenes forskellige licensbetingelser. Bare dét at læse/forstå/fortolke side op og side ned på ”jurist-sprog” er en udfordring af de større. Senere bliver der i Deff-regi offentliggjort en oversigt, der skal anskueliggøre diverse licenser, og hvad man må.

Lene Stampe fortalte om ”Projekt Skaf på RUB”. Her har man kørt forsøg med at indkøbe ekstra materiale, i stedet for at fjernlåne. Formålet var at nedbringe ventelisterne hurtigere. Konklusionen var glade lånere. Det er kun indkøb af elektroniske materialer, der kan konkurrere på leveringstid. Der var mange udfordringer for personale og systemer.

De nye medlemmer i lånesamarbejdet, Professionshøjskolerne, fortalte om udfordringerne ved at være forholdsvis mange, små og småt bemandede biblioteker, der nu også skal forholde sig til at sende materiale ud af døren. Et af problemerne er, at lån til egne brugere er 2-ugers lån, hvorimod et lån til et andet bibliotek nemt kan snige sig op på seks uger, hvor det ikke er tilgængeligt for de studerende.

På konferencens anden dag var fjernlånsbegrebet udvidet til også at omfatte referenceområdet med oplæg af Vera Dauggaard, Herning Bibliotekerne, der som projektleder på ”Biblioteksvagten” fortalte om tilblivelse og udvikling – mod spørge-tilbuddet som en integreret del af den samlede service til brugerne.

Konferencens anden sidste del var optakt til kommende workshop om en opdateret version af ”Retningsljner for lånesamarbejdet i Danmark” ved Leif Andresen samt et nordisk og internationalt vue over tendenser og udviklingspotentialer i lånesamarbejdet – både for trykte og elektroniske materialer v/ Poul Erlandsen, Det Kgl.Bibliotek.

Hindsgavl lagde rammer til en vellykket og udbytterig konference med fantastiske omgivelser, gode konferencefaciliteter og udsøgt forplejning – og det er erfaret, at Hindsgavl er booket til næste fjernlåns (og accession og reference) - konference maj 2013.

Se i øvrigt PowerPoint præsentationerne samt kommentarer på FORFRAs fjernlånsblog.