Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Folkebibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek 2019
For biblioteker
Navigation
 

Folkebibliotekerne og Det Kgl. Bibliotek 2019

Af Nicola Ravden, specialkonsulent, Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek gennemførte ultimo 2018 en national spørgeundersøgelse blandt folkebibliotekerne med henblik på at måle kendskab til og interesse for vores samlinger, services og arrangementer. 90 % af jer besvarede undersøgelsen i oktober, mange tak for det!

Undersøgelsen viste generelt et meget stort kendskab til og interesse for de ”klassiske” overbygningsservices (94 % kendskab), og et mindre kendskab til samlingerne på Det Kgl. Bibliotek i København (34 % kendskab), der dog alligevel blev vurderet interessante for folkebibliotekernes brugere.

Som opfølgning på spørgeundersøgelsen blev der i december afholdt to workshops med 15 deltagere fra forskellige biblioteker i øst og vest for at få nogle konkrete input til, hvordan Det Kgl. Bibliotek kan blive bedre til at komme bredere ud til borgerne med vores tilbud – via folkebibliotekerne.

Deltagerne kom fra centralbibliotekerne i Aalborg, Gentofte, Herning, Odense og Vejle samt fra biblioteker i Billund, Horsens, Gladsaxe, Greve, Kolding, København, Randers og Aarhus.

På workshopsene blev der identificeret de mest relevante målgrupper og services – set med folkebibliotekernes øjne, og der blev arbejdet med at formulere 14 konkrete indsatser, som Det Kgl. Bibliotek vil arbejde fokuseret med i 2019, som en del af vores handlingsplan i forhold til folkebibliotekerne.

De områder, vi arbejder videre med i 2019, dækker tiltag inden for kommunikation, kompetenceudvikling for biblioteksansatte, metadata og infrastruktur, formidling, kanaler og samarbejder.

Nogle af de vigtigste input som vi arbejder med i 2019 er:

 • Brug folkebibliotekernes platforme og infrastruktur • Kommuniker og formidl tematisk og målgruppeorienteret – med brugerne i centrum
 • Koordiner tiltag med folkebibliotekerne i forhold til nationale indsatser, temaer og årshjul
 • Hav fokus på de vigtigste målgrupper:
  Folkebibliotekernes ansatte
  Studerende på ungdomsuddannelser
  Amatørforskere/slægtsforskere
  Studerende på videregående uddannelser
  Musikinteresserede
  Litteraturinteresserede


Workshopdeltagere fra folkebibliotekerne


Vi vil i løbet af de kommende måneder invitere til en række webinarer, temadage og arrangementer og arbejder videre med at pakke vores formidling om samlinger og services på en måde, så det gerne skulle nå endnu bredere ud til borgerne via folkebibliotekerne. Vi er samtidigt i gang med at indgå aftaler med diverse platforme og netværk, med henblik på at indarbejde vores indhold og kommunikation i folkebibliotekernes eksisterende kanaler og platforme.

I løbet af de kommende måneder vil vi også invitere folkebiblioteker og andre interessenter til at komme med konkrete inputs til, hvordan vores nye hjemmeside www.kb.dk kan designes på en optimal måde i forhold til folkebibliotekernes behov.