Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Folkebibliotekerne sparer 25 millioner på musikbudgettet
For biblioteker
Navigation
 

Folkebibliotekerne sparer 25 millioner på musikbudgettet

Udgivet 8. januar 2013

I månedsbrevet Søndag Aften kan man læse, at folkebibliotekerne fra 2004 til 2011 har skåret musikbudgetterne ned med ca. 25 millioner kroner svarende til ca. 50 %. Denne besparelse er tilsyneladende endog meget konservativt ansat, da den ikke omfatter de daglige transaktionsomkostninger til udlån, hyldeplads etc. for fysiske materialer. Månedsbrevets redaktør, Tom Ahlberg, konstaterer tørt, at det helt naturligt må give anledning til ekstra overvejelse af, hvorvidt Bibzoom ikke straks bør indføres som national ordning således, at bibliotekerne sikrer det nødvendige og lovpligtige for ikke at sige hensigtsmæssige musiktilbud. Søndag Aften sætter også Bibzoom som bibliotekernes digitale musiktilbud i Danskernes Digitale Bibliotek (DDB) i relief, idet Bibzoom til hele landet ifølge hans beregning kan sikres for kun 7 millioner kroner om året.

Bibzooms ledelse kan kun tilslutte sig Søndag Aftens forslag, og Bibzoom er da også beskrevet som DDB-element i DDB-rapporten. Det har bl.a. ført til, at Bibzoom ledelsen gennem det seneste år løbende har søgt dialog med DDB, og dialogen er nu, efter de første ansættelser i DDB sekretariatet i oktober 2012, i god gænge. Næste møde finder sted senere i januar, og det er vores forventning, at processen vil føre til et markant styrket Bibzoom tilbud til alle danske biblioteksbrugere – og det er som bekendt mange.

Om den endelige årlige sektoromkostning skal være 7, 10 eller 12 millioner kroner beror selvsagt på, hvor ”lækker” løsningen skal være ift. antal mulige platforme, indholdsbegrænsninger, artikelomfang, kommercielle operatører etc., men det er under alle omstændigheder en positiv diskussion. Med Bibzoom 2013 har vi allerede et fornemt afsæt, og hvis sektorens kræfter blev samlet om Bibzoom, er det svært at forestille sig, at successen ikke skulle blive betragtelig.
Når vi ved, at cdsalg og udlån fortsat falder dramatisk som udtryk for, at Danmarks borgere nu befinder sig et andet sted, kan vi blot konstatere, at selvom sektoren allerede har sparet mange millioner på musiktilbuddet, er der fortsat tilstrækkelige midler til fremadrettet både at udbygge Bibzoom som digitalt musiktilbud og skabe helt nye integrationer og løsninger i det fysiske rum, der understøttes af det digitale indhold i Bibzoom.

Morten Fogh og Flemming Munch