Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Folkemediet i en brydningstid - Statsbibliotekets Kontaktdag 2016
For biblioteker
Navigation
 

Folkemediet i en brydningstid - Statsbibliotekets Kontaktdag 2016

Udgivet 17. november 2016

Af Jens Hjørne, Statsbiblioteket

Kontaktdagen er en hævdvunden og traditionsrig begivenhed. Her mødes medarbejdere fra landets folkebiblioteker til netværk, debat og perspektiv. Statsbiblioteket i Aarhus danner rammen og byder ind med tema, oplægsholdere og præsentation af Statsbibliotekets serviceindsats overfor landets biblioteker.

Områdedirektør Erik Hofmeister bød gæsterne velkommen til forsamlingen og introducerede kontaktdagens ambition om at levere et blik på folkebibliotekerne fra helikopterperspektiv med oplæg, som ser på vores verden fra oven samtidigt med, at vi præsenterer Statsbibliotekets forskellige services til biblioteker og borgere.

Direktør Svend Larsen orienterede om regeringens beslutning om at fusionere Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek til Nationalbiblioteket. Med til fusioneringen hører også, at Kunstbiblioteket og Det Administrative Bibliotek samt Roskilde Universitetsbibliotek bliver en del af Nationalbiblioteket. Både Bogtårnet og Diamanten vil bestå, men under en fælles administration og en fælles platform. Regeringens beslutning har igangsat en lang og kompliceret proces, men Svend Larsen udtrykte en forventning om, at det vil sikre en endnu bedre formidling af kulturarven og en styrket forhandlingsposition.
Læs pressemeddelelse om Nationalbiblioteket >>

Christian S. Nissen, blandt meget andet foredragsholder og debattør, tidligere generaldirektør for Danmarks Radio og bogopsætter ved Slagelse Kommunebibliotek, tog os med op i ”public service”-helikopteren til overvejelser omkring selve begrebet og dets berettigelse i dagens samfund. Hvilken opgave (om nogen) skal public service medier løfte i en virkelighed bygget på algoritmer og digitale ekkorum?

Jakob Heide Petersen, bibliotekschef ved Københavns Kommunes Biblioteker, leverede i sit indlæg flere bud på et svar. Dannelse, diversitet og kuratering er nøglebegreber for bibliotekernes virke. Jakob pegede dog blandt andet på, at bibliotekerne befinder sig i en ny virkelighed, hvor opmærksomhedsøkonomien stiller krav til markedsføring og positionering og ikke mindst en justering af lovgivningens misforhold mellem bibliotekernes mål og midler. Du kan se hele Jakobs indlæg her >> (pdf)

Den efterfølgende debat og dialog var engageret og livlig, med deltagelse af såvel oplægsholdere som gæster.

Oplæg og debat

Frokoststemning

Dagens anden halvdel bød på ”breakouts”; temarum med præsentation og uddybning af en række af Statsbibliotekets services og projekter. Her er der tid til detalje og spørgsmål:

 1. Services
  Vibeke Nielsen og Henrik Haagensen præsenterede depotbiblioteksordningen, digital artikelservices og andre digitale tilbud fra Statsbiblioteket. Læs mere om Depotbiblioteksordningen her >>. Du kan læse mere om Digital Artikelservice her >>
 2. Fokus på betjening af flygtninge og indvandrere
  Nicola Ravden gav et overblik over den nationale indsats og Statsbibliotekets servicetilbud til bibliotekerne, herunder Verdensbiblioteket. Du kan hente Nicolas præsentation her >> og  besøge Bibliotekscenter for Integrations website >>
 3. Big Data – Kulturarvscluster
  Bjarne Andersen introducerede begrebet Big Data, og viste hvordan forskere får adgang til struktureret analyse af millionvis af udsendelsestimer af radio-tv, avissider, metadata og andet fra "e-godteposen". Se Bjarnes oplæg om Big Data >> (pdf) og læs mere om Kulturarvscluster >>
 4. Folkebibliotekernes adgang til Kulturarven
 5. Mogens Vestergaard og Karen Williams præsenterede et nedslag i udvalgte nationale samlinger og, ikke mindst, en præsentationen af portalen til millioner af radio-tv-udsendelser og digitaliserede avissider: Mediestream >> (pdf). Se Karens oplæg om nationale samlinger >> (pdf)

 6. Brugerdreven indretning af det fysiske biblioteksrum
  Statsbiblioteket udvikler løbende biblioteksrummet i samarbejde med brugerne. Erik Hofmeister viste rundt og fortalte om resultater, udvikling af ideer og samarbejdet med brugerne. Se Eriks præsentation her >>

Breakouts

Som et nostalgisk punktum for dagen blev vore gæster tilbudt en rundtur i Den Gamle Bys nyeste udstillinger; ”Moderne tid” og ”Fremskridt og frisind” – altså det forrige århundrede - en tid, da der var ”rigtige biblioteker” til.