Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Forårsbrev til bibliotekscheferne fra BibZooms ledelse
For biblioteker
Navigation
 

Forårsbrev til bibliotekscheferne fra BibZooms ledelse

Udgivet 16. april 2012


af Morten Fogh, Formand BibZoom.

Kære kollega!

Forleden blev jeg spurgt af en bibliotekschef i det midtjyske om det åbne brev, som Bo Fristed, Århus og Jens Steen Andersen, København, udsendte i december, var blevet besvaret. Jeg svarede, at det ville blive drøftet i BibZooms ledelse på vores næste møde den 3. maj. Det gør det også, men da bibliotekschefen i det midtjyske næppe er den eneste, der efterlyser en tilbagemelding samt en generel status, kommer den her.

Indledningsvis dog følgende bemærkninger. BibZoom ønsker en åben og aktiv dialog med bibliotekerne – både med fagfolk og med ledere. I strategien for 2012 som blev sendt til bibliotekscheferne primo december 2011. kan du se, hvad vi stræber efter, og hvordan vi forestiller os at sætte retningen. Hvis du endnu ikke har set strategien, vil jeg stærkt opfordre dig til at læse den, idet den på få sider beskriver rammen for BibZoom, herunder organisering, produkter, leverandører, partnerskaber, forretningsmodel og budgettering.  Af strategien kan du også læse, at Aabenraa Bibliotekerne er indtrådt i BibZooms ledelse, der også omfatter Odense Centralbibliotek, Herning Bibliotekerne, Det Kongelige Bibliotek og Statsbiblioteket, og at undertegnede er udpeget som formand.

Læs strategien for BibZoom 2012 >> (pdf)

Strategien kan og skal ikke erstatte den løbende dialog med bibliotekerne, og derfor inviterer vi løbende bibliotekerne til dialogmøder. I 2011 afholdte vi således en række møder i forskellige BibZoom relaterede fora med tilsammen flere hundrede deltagere. Karakteristisk for møderne var, at deltagerne primært var fagfolk, men vi ser meget gerne også en direkte dialog med bibliotekscheferne. Derfor har vi besluttet, at vi i 2012 vil forsøge at nå bibliotekscheferne ved at tilbyde vor deltagelse ved møder i de ledelsesfora, som de enkelte centralbiblioteker har. I skrivende stund er vi ved at fastlægge konkrete aftaler med centralbibliotekerne. Allerede nu ved vi, at vi mødes med bibliotekscheferne i Hernings CB-område den 20. september og tilsvarende i Gentoftes CB-område den 5. oktober. Jeg forventer, at vi i løbet af ganske kort tid også har fastlagt konkrete mødedatoer med centralbibliotekerne i Aalborg, Vejle, Odense og Roskilde.

Tilbage til det åbne brev. Bo og Jens Steen ønsker åbenhed om data og formidling, således at indhold fra BibZoom kan formidles på andre platforme og bibliotekernes lokale hjemmesider. Her er der tale om et paradoks eller måske en misforståelse. Det forholder sig nemlig således, at alle kan trække på metadata inkl. albumcovers og lytteprøver, som DBC implementerer i bibliotek.dk. DBC implementerer imidlertid pt. kun data på albumniveau, idet de - som jeg hører det - mener, at det er det, bibliotekerne ønsker. BibZoom afleverer løbende ca. 8 millioner trackdata til DBC, så der er masser af relevante data, der kan benyttes aktivt. Det er klart, at adgang til metadata på trackniveau er den helt grundlæggende forudsætning for eksponering og formidling af det digitale musiktilbud. Hvis DBC’s opfattelse ikke er i overensstemmelse med bibliotekernes ønsker, er det vigtigt, at bibliotekerne gør DBC opmærksom på dette.

Bo og Jens Steen tilbyder, at BibZoom kan formidle indhold fra andre leverandører og nævner som eksempel netlydbøger. BibZoom tilbød for snart 2 år siden billige danske lydbøger til bibliotekerne. Det viste sig kun at have begrænset interesse, og BibZoom har taget konsekvensen og valgt pt. ikke at fokusere på dette område.

Hvad angår formidlingsindsatsen, baserer BibZoom i øvrigt sin strategi på en meget bred og helt åben platformsudnyttelse, som sker i samarbejde med diverse tidsskrifter, festivaller og open source steder som issuu. BibZoom publicerer tusindvis af formidlende artikler og et større antal nye lytteguides m.v.

Med hensyn til infrastruktur anbefaler Bo og Jens Steen, at BibZoom involverer sig mere i nogle fælles indsatser, herunder Ting-brønden. Vi ser løbende på mulighederne og vil jo meget gerne have BibZooms metadata eksponeret optimalt i brønden. BibZoom har i flere år haft en kontrakt desangående med DBC, og en opfølgende dialog viser, at data på track niveau allerede er integreret i brønden.

Partnerskaber er et centralt emne også i vores sektor, og stærke partnerskaber er ofte forudsætningen for, at den ønskede udvikling kan realiseres. Af strategien for BibZoom fremgår vores overvejelser om både sektorinterne, sektoreksterne og kommercielle partnerskaber. Specifikt nævnes Ting, som også Bo og Jens Steen peger på som et oplagt partnerskab. Jeg synes, det vil være fint med et konkret oplæg til et Ting-partnerskab. Andre relevante partnerskaber for BibZoom er f.eks. Biblioteksvagten, der helt naturligt varetager BibZooms spørgetjeneste, og Danskernes Digitale Bibliotek, som vi for længst har inviteret til dialog. Herudover er BibZoom pt. ved at indgå aftaler med henholdsvis Norge, Sverige og Finland, der alle ønsker at bruge BibZoom som fælles platform, og vi ser væsentlige potentialer i denne sammenhæng både i forhold til økonomi, formidlingsvolumen og kvalitet.

Bo og Jens Steen har haft svært ved i vores markedsføring at gennemskue sammenhængen mellem BibZooms forskellige indholdselementer og betalingen herfor samt relationen til AV-Pakken. Jeg skal beklage, at det tilsyneladende har været svært at etablere det nødvendige overblik og se, hvad det egentlig er man betaler for. Dette er søgt tydeliggjort i det opdaterede markedsføringsmateriale, og vi vil naturligvis være ekstra opmærksom næste gang, vi skal indgå aftaler med bibliotekerne. I øvrigt giver det kun begrænset mening at tale om en ”gratis” version af BibZoom. Forudsætningen for den ”gratis” version er selvfølgeligt, at betalingsdelen af BibZoom er kørende og finansierer infrastrukturen.

Mens vi er ved økonomien, vil jeg indskyde den lille, men betydningsfulde parentes, at det i 2012 i forhold til 2011 er lykkedes BibZoom at få reduceret totalomkostningen for de danske biblioteker med ikke mindre end 20%, samtidig med at forbrugsrammen er øget med 20%. Forbedringen skyldes forhandlingerne af nye afregningsprincipper.

Med hensyn til regnskabet, som Bo og Jens Steen ønsker at få fremlagt for de deltagende biblioteker, er der ikke noget problem i det. Som det fremgår af BibZooms strategi godkendes budget og regnskab af BibZooms ledelse, mens Rigsrevisionen via revisionen af Statsbiblioteket reviderer regnskabet. Dette svarer til, at centralbibliotekernes centralbiblioteks-regnskaber revideres af den enkelte centralbibliotekskommunes revisor.

Benyttelsen af BibZoom har ofte været diskuteret – og problematiseret. Bo og Jens Steen problematiserer en ny genlånsfunktionalitet og argumenterer med risikoen for ikke at kunne styre økonomien. Jeg synes, at vi skal passe på med ikke at blive bange for at få succes. I årevis har sektoren problematiseret borgernes manglende benyttelse af bibliotekernes digitale tilbud. Nu er der faktisk nogle services, der tilsyneladende rammer nogle behov hos borgerne. Det er det, vi har efterlyst igen og igen. Filmstriben, e-Reolen og BibZoom er eksempler på nyere services, som har muligheden for at fortælle en ny historie om bibliotekerne. Jeg synes, at det er synd, hvis vi griber til unødvendige begrænsninger. Så ville det måske være klogere at se på andre områder i vores virksomhed, der ikke peger fremad og ikke har samme potentiale.

Konkret i BibZoom arbejder vi med intensiv monitorering, og forretningsmodellerne tager allerede hensyn til dette - vel at mærke med fri og lige adgang til alle borgere i de kommuner der tilbyder BibZoom. Vi har ikke restriktioner i katalog, antal lån pr. borger, pr. måned etc.  De seneste to afsluttede regnskabsår har regnskabet udvist overskud, og for tre år siden var der et mindre driftsunderskud. Historien viser altså, at vi lykkes med at ramme nogenlunde plet. Når alt dette er sagt, skal der ikke herske tvivl om, at vi i BibZoom ønsker en væsentlig stigning i udnyttelsen af BibZoom – både i forhold til musik, formidling, World og Kultur. Det er dette fokus, der er den direkte anledning til den massive teknologiopdatering, der foregår netop nu, og som medfører, at BibZoom kommer på teknologisk og indholdsmæssigt omgangshøjde med de bedste.

Endelig problematiserer Bo og Jens Steen BibZooms statistik. Foranlediget af sektorens store ønske om indsigt har BibZoom arbejdet en hel del med statistikken, og det er min opfattelse, at BibZoom rent faktisk udgiver mere - og mere detaljeret information - om servicen end de fleste andre digitale biblioteksservices. Uanset hvad, så forholder det sig således, at der i 2011 rent faktisk har været over 600.000 unikke brugere. Jeg vil også benytte lejligheden til at pointere, at statistik er en dynamisk størrelse. Den statistik, der gav mening i går (f.eks. antal besøg på www, antal downloads etc.), vil reelt ikke være anvendelig fremadrettet, hvor vi i stedet skal opgøre antal downloadede BibZoom apps, antal førstegangslån, antal fornyelser etc., men mere om det senere.

Jeg håber, at ovenstående opleves som en bred opdatering af status for BibZoom, og at det besvarer de fleste af de spørgsmål, som Bo og Jens Steen rejser i deres åbne brev. Jeg foreslår, at vi fremover kommunikerer direkte med hinanden, både når der er ris og ros, men også når der er gode konkrete forslag til forbedring af BibZoom. Endelig vil jeg opfordre Bo og Jens Steen og alle andre beslutningstagere til at møde frem til de dialogmøder BibZoom inviterer til.

Med venlig hilsen
Morten Fogh, formand BibZoom