Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Forårsmøder i Netværk for lånesamarbejde
For biblioteker
Navigation
 

Forårsmøder i Netværk for lånesamarbejde

Udgivet 24. maj 2018

Hen ved hundrede medarbejdere fra landets biblioteker mødtes i Aarhus og Ballerup for at udveksle erfaringer og nyt omkring lånesamarbejde og services på tværs af bibliotekerne. Der blev præsenteret nye services, delt status på kendte tjenester og udvekslet faglige tips og tricks. Det Kgl. Biblioteks Netværk for lånesamarbejde samler landets fjernlånseksperter for niende år i træk.

Nyt Fra Det Kgl. Bibliotek
Else Refstrup, Det Kgl. Bibliotek, bød velkommen og indledte med status og de seneste nyheder fra Det Kgl. Bibliotek. Blandt andet, at Deppotbiblioteksfunktionen (E-depot) som har fungeret siden 2006, igen er fuldt fungerende (efter tilpasningen til Cicero). Det Kgl. Bibliotek modtager ca. 10.000 kasserede enheder årligt via tjenesten.

Mediestream Folkebibliotek er en relativ ny abonnementstjeneste med 6,5 mio digitaliserede danske avissider fra de seneste hundrede år. Mediestream Folkebibliotek kan benyttes på de abonnerende bibliotekers netværk og terminaler. Tjenesten debuterede i slutningen af 2017, hvor 66 kommuner tilmeldte sig en testperiode på fire måneder. Det resulterede i en samlet omsætning på 66.000 views og downloads. I 2018 er antallet af abonnerende kommuner vokset til 76, hvilket betyder, at 4,5 mio. borgere har adgang. Den 2. maj afvikler vi et gratis webinar, hvor du kan få et overblik over indhold og søgeteknikker (læs mere og tilmeld dig webinaret).

Digital Artikelservice
Henrik Haagensen (Det Kgl. Bibliotek) rapporterede status for Digital Artikelservice som med sin udbredelse til 96 % af landets borgere er tæt på at være en landsdækkende tjeneste. Statistikkerne viser, at omsætningen er stor, og at selvbetjeningsraten nu er over de 65 %. I bestræbelserne på at gøre tjenesten synlig for brugerne har vi  produceret en kort video, som vi håber dit bibliotek vil dele på sociale medier og vise på bibliotekets skærme. Filmen findes i forskellige formater og længder og kan hentes på YouTube eller på supportwebsitet.


Fra netværksmødet i Ballerup

Nyt fra DBC
Nanna Agergaard præsenterede de seneste udviklinger og tiltag fra DBC. Blandt andet tilpasning af lokalt bibliotekslogin i bibliotek.dk, implementering af en række "intuitive" funktioner, eksempelvis stavekontrol/stavehjælp, single-sign-on og anbefalinger samt andre elementer, som tydeligt efterspørges i den brugerundersøgelse på bibliotek.dk, som DBC har gennemført i 2017. Undersøgelsen viste generelt en udbredt tilfredshed med bibliotek.dk, omend en vis harmonisering af brugerfladen i forhold til andre udbredte søgemaskiner efterspørges. De efterspurgte harmoniseringer søges imødekommet med, eksempelvis, single-sign-on og stavehjælp. Nanna nævnte også GDPR - Persondataforordningen, som en af de store udfordringer i den kommende tid. En opgave som alle organisationer, der huser persondata, står over for.

Nanna Agergaard med nyt fra DBC

Danskernes Digitale Bibliotek
Preben Aagaard Nielsen orienterede om status på DDB's portefølje af projekter og services. Listen er lang men, eksempelvis er "single-sign-on" og appen "Biblioteket" i fokus i indeværende år. Appen "Biblioteket" giver adgang til en lang række af de tjenester, du kan tilgå på bibliotekernes websites: søgning, bestilling, lånerstatus, inspiration og information og viser nyheder og arrangementer fra brugerens foretrukne bibliotek. Appen er allerede udrullet og fungerende på en række folkebiblioteker og ventes udbredt til alle i løbet af første halvår 2018.

Tilbud fra Det Kgl. Bibliotek - Luftfotos og digitaliserede bøger
Vibeke Nielsen (Det Kgl. Bibliotek) præsenterede et par "nye" tjenester, som har åbenlyst potentiale hos folkebiblioteksbrugerne. Begge tager sit udspring i Det Kgl. biblioteks ældre samlinger. Den første, "Danmark set fra luften", er et crowdsourcingprojekt, hvor landets borgere placerer luftfotos på det digitale danmarkskort. De mange fotos stammer fra Det Kgl. Biblioteks omfattende samling af digitaliserede luftfotos fra perioden 1930 til begyndelsen af 90'erne. Digitalisering on Demand leverer gratis digitale kopier af ældre danske bøger og noder til landets borgere. Materialerne digitaliseres, når de bestilles ved Det Kgl. Bibliotek (REX), blot de er mere end 100 år gamle. Henved 23.000 værker er allerede blevet digitaliseret under tjenesten, og alene i 2017 er de digitaliserede værker downloadet langt over 200.000 gange.

Input fra deltagerne
Som et fast punkt på Netværksmøderne er der afsat tid til udveksling af oplevelser og diskussion af praktiske håndteringer i lånesamarbejdet. Som noget relativt nyt, også eventuelle udfordringer og erfaringer med Cicero. Blandt emnerne var håndteringen af hjemkaldelser og erstatninger bibliotekerne imellem, hvor nødvendigheden af særskilte (længere) lånetider mellem biblioteker blev diskuteret. I Ballerup havde Melissa Wieser (Allerød Bibliotek) et indlæg om fornyelser af fjernlån i Cicero. Vi bringer snarest en selvstændig artikel om emnet.

Se programmet for møderne (pdf)

Se powerpointpræsentationer fra dagen (pdf)