Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Formidling af digitale faglitteratur skal styrkes
For biblioteker
Navigation
 

Formidling af digitale faglitteratur skal styrkes

Udgivet 21. oktober 2016

Af Vibeke Nielsen, Statsbiblioteket

Statsbiblioteket har sammen med Herning Bibliotekerne undersøgt folkebibliotekernes behov for digital faglitteratur i maj og juni 2016. Undersøgelsens resultater viser, at der er behov for digital faglitteratur på folkebibliotekerne, og at formidling af de eksisterende muligheder bør styrkes.

Foruden behovet havde undersøgelsen fokus på kendskab blandt de ansatte til de nuværende muligheder, samt hvordan digital faglitteratur formidles på folkebibliotekerne. Undersøgelse var et pilotprojekt, der har modtaget midler fra Slots- og Kulturstyrelsens pulje til nationale biblioteksformål.

Resultater fra undersøgelsen

Der blev i maj udsendt en spørgeskemaundersøgelse til alle landets folkebiblioteker, og ud af 98 har 64 biblioteker besvaret undersøges. 10 folkebiblioteker har desuden deltaget i gruppeinterviews, der supplerede spørgeskemaundersøgelse, så relevante temaer blev uddybet.

Behov

Undersøgelsen har meget klart vist, at folkebibliotekerne oplever behov for digital faglitteratur i dagligdagen, hvilket 83% har svaret i spørgeskemaundersøgelse, og gruppeinterviewene bekræfter dette behov. Samtidig fremgår det også af undersøgelsen at det er vurderingen blandt bibliotekerne, at behovet potentielt er endnu større. Af undersøgelsen fremgår det, at 95 % mener, at der er borgere, som har behov for digital faglitteratur, men ikke kender mulighederne for at få adgang.

Kendskab

I gruppeinterviewene var der enighed om, at for at kunne formidle en service til brugerne er det nødvendigt, at biblioteksansatte kender servicen igennem brug. Der er blandt ansatte på bibliotekerne et stort kendskab til egne e-ressourcer, mens kendskabet til andre services kan forbedres.

Digital faglitteratur er et komplekst og meget foranderligt område, som det kræver ressourcer at sætte sig ind i. Det er også et område med mange aktører, samarbejdsflader og målgrupper, så hvis brugeren skal vejledes om den optimale måde at få adgang til flest mulige digitale ressourcer, så kræver det et stort kendskab hos de ansatte. Overblikket over mulighederne inden for de nuværende rammer er derfor en klar barriere i dag.

Formidling

Et overbevisende flertal på 94% mener i spørgeskemaundersøgelsen, at formidlingen af de eksisterende muligheder for adgang til digital faglitteratur skal forbedres, hvilket de interviewede biblioteker tilsluttede sig.

Undersøgelsens resultater viser, at alle de eksisterende muligheder for at få adgang ikke udnyttes fuldt ud. Der er behov for bedre formidling af, hvordan de eksisterende muligheder kan anvendes, hvem der kan få adgang mv.

Læs slutrapporten

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Fremtiden

Mange folkebiblioteker oplever det som et stort og stigende problem, at det ikke er muligt at få adgang til disse digitale materialer og det forventes at problemet vil stige fremadrettet.

Der var ikke en klar anbefaling til en bestemt form for formidling eller kompetenceudvikling. Undersøgelsen tyder på at en kombination af flere initiativer vil være bedst. Da undersøgelsen viser, at der ikke er tale om en afgrænset, entydig målgruppe eller efterspørgsel, så er de ansattes kendskab helt afgørende for formidlingen.

Der bliver arbejdet videre med de input undersøgelsen har givet. Har du spørgsmål til projektet så kontakt projektleder Vibeke Nielsen.