Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Fornyelser af fjernlån fra forskningsbiblioteker i Cicero
For biblioteker
Navigation
 

Fornyelser af fjernlån fra forskningsbiblioteker i Cicero

Udgivet 23. maj 2018


Af Melissa Wieser, Allerød Biblioteker
(Artikel på baggrund af Melissas indlæg på f
orårsmødet i Netværk for lånesamarbejde 19. april 2018 i Ballerup)

Indførelsen af det fælles bibliotekssystem Cicero har betydet, at folkebiblioteker har været nødt til at lave om på mange af deres daglige rutiner – også på fjernlånsområdet.

Håndtering af fornyelser af fjernlån er et område, hvor det ikke er helt enkelt at gennemskue, hvordan man optimerer arbejdsgange, så man kan få tilfredse slutlånere og behandle långivende biblioteker, samtidigt med at man bruge så få personalearbejdstimer på manuel behandling af fjernlånsfornyelser.

I Cicero har man flere parametre, man skal tage stilling til, når det drejer sig om fornyelser.

  1. Periode, hvor lån kan fornyes: Perioden, hvor lån kan fornyes, er det samme for samtlige materialetyper. Man har desværre ikke mulighed for at skelne mellem, om et lån kommer fra egen samling eller fra et andet bibliotek. Defaultværdien i Cicero er sat til 7 dage, men Allerød Biblioteker oplevede at mange lånere klagede over, at de synes, perioden var for kort, hvorfor vi har valgt at sætte perioden til 30 dage.
  2. Henstandsperiode for aflevering af fjernlån efter fornyelse er afvist: Defaultværdien i Cicero er sat til 7 dage. Når låneren forsøger at forny at fjernlån, får de at vide i deres lånerstatus, at disse lån er fornyet og har fået ny afleveringsdato. Fornyelsen kan enten afvises eller godkendes. Långivende biblioteker, der anvender ISO18626-protokollen (alle FBS-biblioteker) sender automatisk svar, om lånet kan fornyes eller ej, men for hovedparten af fag- og forskningsbiblioteker er det nødvendigt at skifte status manuelt. Når et fjernlån bliver afvist, får låneren 7 dage til aflevere. Altså lånetiden kan bliver forlænget i op til 7 dage, selvom lånet ikke kan fornyes, men det kan også forkortes hvis låneren har forsøgt at forny materialet, mere end 7 dage før lånets udløb.
  3. Antal tilladte fornyelser: Man kan godt ændre hvor mange gange et lån kan fornyes på enkelte materialetyper. Som udgangspunkt har vi givet vores lånere mulighed for at forny fjernlånte materialer samme antal gange, som vores egne materialer. Men der er nogle fjernlån, hvor vi kan se med det samme, at de ikke kan fornyes. Derfor har vi lavet en særlig materialegruppe for disse fjernlån, som vi har kaldt ”fje afvis forny”. Det lukker for muligheden for at forny, og låneren får slet ikke muligheden for at anmode om fornyelse på materialet på hjemmesiden.
  4. Værd at vide!: Antallet af tilladte fornyelser beregnes på status 4.5 Fornyelse accepteret. For låneren er status ”4.3 Anmodet om fornyelsen” det samme som ”4.5 Fornyelse accepteret”. Hvis vi ikke skifter status på disse lån, er det det samme som at vi har tilladt alle fornyelsen, og vores begrænsning af antal tilladte fornyelser træder ikke i kraft.


Manuel fornyelse af fjernlån fra forskningsbiblioteker
Det er meget tidskrævende at gå ind på de enkelte forskningsbiblioteker for at forny materialerne enkeltvis, og det er en dårlig udnyttelse af medarbejdernes arbejdstid. Vi har derfor valgt at forny samtlige af vores materialer, når vi tjekker vores lånerstatus hos et forskningsbibliotek i forbindelse med, at vi har modtaget en hjemkaldelse.

Allerød Biblioteks strategi:

  1. Skift til status 4.5 Fornyelse godkendt med det samme, med mindre man har mistanke om, at lånet ikke kan fornyes.
  2. Tag hjemkaldelser fra biblioteker meget alvorligt! Er materialet hjemkaldt, forsøger vi først at forny via bibliotekets hjemmeside. Kan lånet ikke fornyes, skifter vi status til:4.6 Fornyelse afvist, hvis låneren allerede har forsøgt at forny lånet og skifter til materialetype: ”fje afvis forny”, hvis låneren endnu ikke har forsøgt at forny
  3. Når vi er inde på et bibliotekets hjemmeside for at forny lån, undersøger vi samtidige vores øvrige lån. Er der lån, der ikke kan fornyes, skifter vi materialetype på disse lån til ”fje afvis forny”, så låneren slet ikke får mulighed for at forny, og vi undgår ekstra arbejde.

Se Melissas præsentation fra netværksmødet (pdf)

Diskussionsrunde: Forskellige biblioteker oplever forskellig låneradfærd omkring fornyelser, så det giver god mening, at man kan tilpasse de forskellige parametre i Cicero, så det passer bedst til lånernes forventninger og egne arbejdsrutiner. Mange uhensigtsmæssigheder i fornyelse af fjernlån vil forsvinde, efterhånden som flere forskningsbiblioteker begynder at anvende ISO18626-protokollen, og det vil deltagerne glæde sig til.