Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Forretningsmodeller i udvikling - netmusik.dk som "case"
For biblioteker
Navigation
 

Forretningsmodeller i udvikling - netmusik.dk som "case"

Udgivet 26. maj 2009

workshop om netmusik_banner

af Jens Hjørne

Den gode idé og det banebrydende produkt er udgangspunktet, men udvikling og nytænkning er betingelsen for den fortsatte levedygtighed.  På Statsbibliotekets kontaktmøde 2009 handlede workshoppen "Nye forretningskoncepter i bibliotekssektoren" om hvordan  udviklingen af nye forretningsmodel og produktkoncepter kan sikre at bibliotekerne fortsat kan levere attraktive og levedygtige produkter. Dagens "case" var netmusik.dk: et skoleeksempel på hvordan samarbejde og nytænkning kan åbne nye veje.

Banebrydende biblioteksprodukt
(oplæg ved Morten Fogh, Bibliotekschef HerningBibliotekerne)
netmusik.dk (oprindeligt Bibliotekernes netmusik) var allerede fra starten i efteråret 2004 såvel banebrydende for biblioteksservices som toneangivende for efterfølgende produkter (eksempelvis nodeservice og netlydbog.dk). Der blev sat nye standarder for bla. tilgængelighed, formidlingsplatform og samarbejde på tværs af bibliotekssektoren, men i "internettid" holder en god idé og et nyt produkt ikke længe.

netmusik.dk - det lange tilløb!
Et solidt fundament var dog skabt, først og fremmest i form af et helt nyt produkt men også i høj grad i form af en tværgående samarbejdsorganisation, og banebrydende teknisk platform. En altafgørende faktor bestod naturligvis i den brede opbakning som netmusik.dk fik fra bibliotekerne. Med næsten fuld tilslutning i projektperioden havde overgangen til reel drift gode udsigter.

Panden mod "lydmuren"
netmusik.dk formåede i løbet af projektperiodens tre år at etablere sig solidt blandt bibliotekernes netbårne services, men den bagvedliggende forretningsmodel satte begrænsninger for såvel brugernes som bibliotekernes muligheder. Især kvotebegrænsningerne og den forbrugsafhængige prissætning hæmmede  brugernes adgang til produktet og bibliotekernes muligheder for promovering. Statistikerne viste tydelige tegn på stagnation.

"Førstehjælp" på en god idé
(oplæg ved Flemming Munch, Områdeleder, Statsbiblioteket)
For at adressere den stagnerende udvikling nedsatte Styregruppen for netmusik.dk en taskforce, til nytænkning af den hidtidige forretningsmodel så kontrakter, markedsføring, teknik, strategi og forretningsudvikling finder nye veje og nye former. Blandt væsentlige nye tiltag er forhandlingen af en "flatratelignende" aftale, som på én og samme tid frigør bibliotekerne for forbrugsafregning og kvotestyring. Det giver ro på budgettet og frihed til markedsføring. Forretningsmodellen opererer med en decideret strategisk udvikling, som sikrer at netmusik.dk er et produkt i stadig bevægelse.

Nye muligheder
Den strategiske udvikling indeholder både de brede perspektiver og den fokuserede indsats. Det brede perspektiv er ydeligere at styrke netmusik.dk's posiyion som central formidler af netbårne biblioteksservices samt at udvikle netmusik.dk til mere end en downloadportal  de fokuserede indsatspunkter er først og fremmest at vækste på det indholdsmæssige plan, både hvad angår ny musik, nye produkter (lydbøger og podcasts, eksempelvis) og brigende indhold (anmeldelser, artikler etc.).  Endelig vil der (naturligvis) være en konstant satsning på bedre priser og bedre forretningsbetingelser.

Nye udviklingspunkter
(input fra workshopdeltagerne)
På trods af  det seneste kvantespring" i forretningsmodel er der dog ingen grund til at netmusik.dk skal "stå stille". Workshopdeltagerne havde masser af forslag til de nærmeste udviklingspunkter. Blandt forslagene var en øget vægtning af den formidligsmæssige side (anmeldelser, artikler, podcasts etc.), udbredelse af den tekniske kompatibilitet til at omfatte andre platforme end Windows, mere bredspektret markedsføring så brugergrundlaget udviddes. Der er med andre ord masser af muligheder for videre udvikling.

Mere fra Morten Fogh og Flemming Munch's præsentation