Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Frivillige har bidraget til kulturformidling
For biblioteker
Navigation
 

Frivillige har bidraget til kulturformidling

Udgivet 11. september 2013

Af Vibeke Nielsen

Med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for biblioteker har Skanderborg Bibliotek, Ringsted Biblioteker, Blågårdens Bibliotek og BiblioteksCenter for Integration rekrutteret frivillige blandt sproglige minoriteter til aktiv kulturformidling i projekt Del din stemme. Projektet startede 1. maj 2012 og blev afsluttet den 30. juni 2013, og det har været meget lærerigt for projektbibliotekerne.

Projektets mål var:

  • At teste metoder til aktiv borgerinddragelse, frivillighed
  • At positionere flersprogede borgere som kulturelle bidragsydere og skabe et nuanceret digitalt materialetilbud til dem
  • At styrke forholdet mellem flersprogede borgere og folkebibliotekerne


Projektet har opfyldt de mål, der var fastlagt fra projektstart. Der er testet forskellige metoder til rekruttering og borgerinddragelse, de flersprogede frivillige er blevet positioneret som kulturformidlere, og projektet har bevirket et styrket forhold mellem projektbibliotekerne og de frivillige.

Projektets succeskriterier var:

  • Nye teknikker til brug i forbindelse med brugergenereret indhold
  • Produktion af minimum 50 brugerbidrag i projektperioden
  • Redskabskatalog til borgerinddragelse
  • 30 brugerformidlere i projektperioden
  • 20 fast tilknyttede brugerformidlere, der bidrager aktivt efter projektets afslutning


Succeskriterierne er delvist opfyldt. Der er opnået rigtigt gode resultater og erfaringer med produktion af podcast og videoer, så disse teknikker vil blive anvendt i den fremtidige formidling på projektbibliotekerne i det omfang, der er ressourcer til det. Succeskriterierne med minimum 50 brugerbidrag fra 30 frivillige er lykkedes over al forventning med 114 publicerede bidrag fra 41 frivillige.

Det er kun delvist lykkedes at opfylde succeskriteriet med 20 fast tilknyttede frivillige kulturformidlere efter projektets afslutning. Det er selvfølgelig svært at sige med sikkerhed, men det vurderes, at ca. 10 af de frivillige fortsat vil bidrage aktivt med kulturformidling efter projektet. De frivillige, som det forhåbentligt lykkes at fastholde, var for størstedelen i forvejen aktive biblioteksbrugere, og har været meget aktive kulturformidlere i projektet. Det forventes ikke, at de børn og unge, der producerede bidrag til projektet, fortsætter efter projektperioden.

Det var oprindeligt meningen, at der skulle udarbejdes et redskabskatalog til borgerinddragelse, men den megen fokus på rekruttering i projektet har bevirket, at der i stedet for er udarbejdet en liste med tips til rekruttering af flersprogede borgere som frivillige.

Formidlingssprog

Der er lykkes at få bidrag på 13 forskellige sprog, men hovedparten, 69 %, af bidragene er på dansk, mens kun 22 % af de frivillige er danskere. Det er specielt de skriftlige anmeldelser, hvor hovedparten er på dansk. Når der er mulighed for at tale i podcast og videoer, så har flere valgt deres oprindelige modersmål. Der er flere grunde til at hovedparten af bidragene er på dansk:

•    De frivillige ønsker at øve og blive bedre til dansk. Der er f.eks. en frivillig, der er født og uddannet i Rusland og senere bosat i Kina, der både kan tale og skrive på russisk og kinesisk, men den frivillige har ønsket at blive bedre til dansk og har derfor skrevet anmeldelse af kinesisk musik og russisk litteratur på dansk
•    De frivillige taler f.eks. arabisk, men kan ikke skrive på arabisk
•    De danske frivillige er meget aktive kulturformidlere

Rekruttering af frivillige

Der er arbejdet med flere forskellige rekrutteringsstrategier i projektet. Erfaringerne viser, at tætte personlige kontakter med målgruppen giver en mere succesfuld og lettere rekruttering af frivillige flersprogede borgere. Det er ikke nok at anvende bibliotekernes traditionelle netværk og kontakter til rekrutteringen af flersprogede frivillige. De frivillige kommer ikke af sig selv, det er nødvendigt at være meget opsøgende. Har biblioteket eller samarbejdspartnerne ikke de tætte relationer til målgruppen, så bliver rekrutteringsprocessen ekstremt ressource- og tidskrævende. Det lettede rekruttering, da det blev besluttet at give frivillige gavekort til en lokal biograf for publicerede bidrag.

En medvirkende årsag til, at det er så ressourcekrævende at rekruttere frivillige blandt flersprogede borgere, er sandsynligvis, at flere i målgruppen ikke helt konkret ved, hvad det vil sige at være frivillig. Der skal anvendes en meget tydelig kommunikation i rekrutteringsprocessen.

Erfaringer fra projektet

Det har været et meget lærerigt projekt, hvor projektbibliotekerne har fået etableret samarbejder med helt nye aktører og lært rigtig meget om rekruttering. Der har været en meget konstruktiv dialog med de frivillige om kulturformidling og frivillighed, så projektet har givet en ny indgang til målgruppen.

Du kan læse mere om projektets erfaringer og anbefalinger på projektets hjemmeside. Har du spørgsmål til projektet, så er du meget velkommen til at kontakte projektleder Vibeke Nielsen vin@statsbiblioteket.dk eller tlf. 4473 4632.