Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Gode erfaringer med brugerinvolvering
For biblioteker
Navigation
 

Gode erfaringer med brugerinvolvering

Udgivet 28. september 2015

Af Vibeke Nielsen, Statsbiblioteket

Der er kommet nogle meget spændende resultater ud af projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af ’biblioteket’, der startede i april 2014 på Sundby Bibliotek, Solvang Bibliotek, Vollsmose Bibliotek, Biblioteket Sønderborg, Haderslev Bibliotekerne, Silkeborg Bibliotekerne, Herning Bibliotekerne og Statsbiblioteket.

Projektets fokus var at udvikle metoder til serviceudvikling, outreach og formidling med en meget høj grad af brugerinvolvering i processerne. Det har medført nogle meget spændende og forskellige resultater: en kunstudstilling, der kan udlånes til andre biblioteker, en ny visuel folder om børnebiblioteket og folder om bibliotekets tilbud på flere sprog, events for dagplejere og kvinder, opbygning af netværk, tilpasning af services og formidling samt nogle meget virkningsfulde metoder til brugerinvolvering.

Inspiration til andre biblioteker

De bedste erfaringer fra de syv projektbiblioteker er samlet i et idékatalog, hvor andre biblioteker kan få inspiration til at komme i gang med brugerinvolvering. Der er i projektperioden også opnået mange gode erfaringer, der ikke lige passede ind i idékataloget, og de er på projektets hjemmeside tilgængelig under menupunktet ’Anden inspiration’.

Projektets målgruppe

Den primære målgruppen var flersprogede ikke-brugere og brugere af biblioteket samt bibliotekspersonalet i de deltagende kommuner, og den sekundære målgruppe var institutioner og andre relevante aktører.

Projektet startede 1. april 2014 og blev afsluttet den 30. juni 2015, og det har været meget lærerigt for projektbibliotekerne. Projektet har fået støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Projektets mål var:

•    Markant lokal inddragelse af målgruppen i udvikling af nye tilbud
•    Styrke bibliotekernes viden, værktøjer og kompetencer
•    Tilpasse services til målgruppens behov
•    Styrke formidlingen - i og uden for biblioteket

Projektets succeskriterier var:

•    5 af projektbibliotekerne inddrager min. 5 lokale aktører som samarbejdspartnere
•    Min. 6 nye tilbud skal udvikles, som kan udrulles nationalt
•    Min. 3 metoder til at få ikke-brugere til at benytte biblioteket (outreach, formidling, PR)
•    Metode/idékatalog over projektets erfaringer

Projektet har været en succes i forhold til de fastsatte mål og succeskriterier. Projektbibliotekerne har alle udviklet tilbud og tilpasset services som følge af brugerinvolveringen. Der er opnået større viden om de valgte målgrupper, hvilket også har styrket formidlingen.

Mere information om projektet

Du kan læse mere om projektets erfaringer og anbefalinger på projektets hjemmeside. Har du spørgsmål til projektet, så er du meget velkommen til at kontakte projektleder Vibeke Nielsen på mail vin@statsbiblioteket.dk eller tlf. 4473 4632.