Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Gode erfaringer med demokrati og digital dannelse
For biblioteker
Navigation
 

Gode erfaringer med demokrati og digital dannelse

Udgivet den 24. oktober 2016


Af Vibeke Nielsen, Statsbiblioteket
Der er kommet nogle meget spændende resultater ud af projekt Demokrati og digital dannelse, hvor det er lykkedes at inddrage elever fra 8. og 9. klasser i lokale demokratiske processer, og via projektet har eleverne ændret holdning til digital dannelse.

Projektet startede i august 2015 og blev afsluttet i juni 2016. Projektdeltagerne var Horsens Biblioteker, Bo Trivsel og Langmarkskolen, Ishøj Bibliotek, Helhedsplanen Vejleåparken, Strandgårdskolen, Gribskov Biblioteker, Gilbjergskolen og Statsbiblioteket. Projektets omdrejningspunkt var, at projektdeltagerne planlagde og gennemførte et undervisningsforløb om det lokale demokrati og digital dannelse for eleverne fra 8. og 9. klasse.

Projektet formål var at understøtte de unge i at afprøve det lokale demokrati og dermed bidrage til de unges demokratiske dannelse og anti-radikalisering. Sekundært skulle de unge arbejde med digitale dannelse.

Inspiration til andre biblioteker

Projektets mål og succeskriterier er alle blevet opfyldt. Alle de involverede partnere i de tre kommuner har tilkendegivet, at de ønsker at fortsætte samarbejdet efter projektet, så projektet har styrket det lokale samarbejde.

Et af projektets mål var, at eleverne skulle udarbejde retningslinjer vedr. digital dannelse/etik, og et af succeskriterierne var at minimum en kommune ville implementere alle eller dele af elevernes retningslinjer. Politiske processer tager tid, så retningslinjerne blev ikke implementeret i projektperioden, men der er stor politisk velvilje i alle tre kommuner, og elevernes retningslinjer er blevet godt modtaget. Forventningen er, at mindst en kommune vil implementere retningslinjerne, så succeskriteriet bliver opfyldt, selvom det ikke er sket i projektperioden.

Undervisningsforløbene i de tre kommuner er forskellige, og de bedste erfaringer fra undervisningsforløbene i de tre delprojekter, samt elevernes forslag til digital retningslinjer kan ses på projektets hjemmeside, og alle er velkommen til at bruge erfaringerne til inspiration.

Projektets hjemmeside


Projektets effekt

I opstartsfasen blev det aftalt, at for at sikre en måling af projektets succes, skulle der laves en effektmåling, som eleverne skulle udfylde i marts og igen ved projektets afslutning. Effektmålingen er dog ikke lykkedes helt, da forskelle i antallet af besvarelser i marts og maj gør, at effektmålingen samlet set ikke er helt valid, men kun giver en indikation af, om undervisningen har flyttet elevernes holdninger.

Effektmålingen viser, at undervisningsforløbet har givet eleverne større kendskab til partierne og har betydet, at eleverne har ændret mening om, hvordan man kan få lokal indflydelse. I løbet af undervisningsforløbet har eleverne også fået større tiltro til, at de kan gøre en forskel selv, og at politikerne vil lytte til dem.

Elever har i løbet af projektet ikke ændret mening med hensyn til, hvad og hvordan de skriver på sociale medier. Bibliotekernes bidrag til undervisning mht. kildekritik har forbedret elevernes værktøjer til bedømmelse af kilder. Samlet kan man altså konkludere på baggrund af effektmålingen, at undervisningsforløbet har haft den ønskede effekt på eleverne.

Projektet har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje. Du kan læse mere om projektets erfaringer og anbefalinger, effektmålingen og slutrapporten på projektets hjemmeside og i Slots- og Kulturstyrelsens Projektbank. Har du spørgsmål til projektet, så er du meget velkommen til at kontakte projektleder Vibeke Nielsen vin@statsbiblioteket.dk eller tlf. 4473 4632.