Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Husk at tilmelde dig netværksmødet for biblioteker og sprogskoler
For biblioteker
Navigation
 

Husk at tilmelde dig netværksmødet for biblioteker og sprogskoler

Udgivet 25. marts 2014

Af Vibeke Nielsen, BiblioteksCenter for Integration

Næste netværksmøde afholdes onsdag den 9. april kl. 10.30-14.30 i København på Sundby Bibliotek i Kvarterhuset, Jemtelandsgade 3, så sæt et kryds i kalenderen og tilmeld dig.

Formålet med netværket er, at ansatte på sprogskoler og biblioteker kan mødes og debattere, hvordan man i samarbejde bedst kan understøtte sproglige minoriteters mulighed for læring og aktivt medborgerskab.

På sidste netværksmøde i Aarhus blev der foreslået flere emner til programmet, blandt andet noget om de nye uddannelser (ADU) og afsluttende prøver på danskuddannelserne samt gode e-ressourcer.

Programmet vil tilgodese ønskerne med oplæg af redaktionsleder Bodil Marsden om DR Ligetil, der en af de bedste e-ressourcer til borgerer, der ikke er så stærke i at læse dansk. Vejleder Karen Lehmann fra CBSI Sprogcenter vil holde et oplæg om, hvad de nye ændringer af danskuddannelserne vil betyde for sprogskolerne og uddannelserne. Projekt Læs dansk på bibliotekerne afsluttes til maj, så der vil også være en præsentation af projektets resultater og erfaringer. Kom og bliv inspireret og deltag i debatten.

Program
Kl.10.30-10.45Velkomst, kaffe og te
Kl.10.45-11.15 Hvad har projekt Læs dansk på bibliotekerne betydet? Ved Vibeke Nielsen
Kl.11.15-12.00 DR Ligetil. Ved redaktionsleder Bodil Marsden
Kl.12.00-12.20 Rundvisning på Sundby Bibliotek
Kl.12.20-13.00 Frokost
Kl.13.00-13.45 De nye danskuddannelser og afsluttende prøver. Ved vejleder Karen Lehmann, CBSI
Kl.13.45-14.15 Materialer til læringsforløb. Ved Vibeke Nielsen
Kl.14.15-14.30 Best practice, idéer og ønsker til netværket


Det er gratis at deltage, og alle er meget velkomne. Der er deadline for tilmelding onsdag den 2. april.

Gå til tilmelding

 

Netværket er etableret i forbindelse med projekt Læs dansk på bibliotekerne, der er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for biblioteker. Du kan læse mere om projektet og få inspiration til biblioteksbetjening af sprogskolernes kursister på projektets hjemmeside. - link