Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Hvad er forskellen på arabisk i Danmark, Norge og Sverige?
For biblioteker
Navigation
 

Hvad er forskellen på arabisk i Danmark, Norge og Sverige?

Udgivet den 10. august

Af Eva Fahnøe Buch og Vibeke Nielsen

Helt korrekt, der er ikke den store forskel. Derfor vil Nordic Best Practice netværket lave et fælles indkøbsprojekt for materialer til etniske minoriteter.

Nordic Best Practice netværket

Netværket består af de tre nationalbiblioteker Kungliga biblioteket i Sverige, Nasjonalbiblioteket i Norge og Statsbiblioteket i Danmark, samt Det Flerspråglige bibliotek i Norge og Internationella Biblioteket i Sverige og BiblioteksCenter for Integration i Danmark, der alle har nationale materiale forpligtigelser.

Nordic Best Practice Netværket blev startet i 2010 og mødes 3-4 gange om året. Netværket har i fællesskab arrangeret Nordic Library Conference i 2011 og 2012. Fælles indkøb har flere gange været på dagsordenen, og på et møde i maj i Oslo blev det besluttet at lave et fælles indkøbsprojekt.

Vi er meget ens i Norden

De skandinaviske lande har alle veludviklede biblioteksorganisationer og veletablerede services til indvandrermålgruppen. Den demografiske sammensætning er meget sammenlignelig på tværs af Skandinavien, og der er nogenlunde ens indvandringsmønstre. Hvert land bruger betragtelige ressourcer på indkøb, katalogisering og transskribering af fysiske udenlandske materialer (bøger, musik og film), og derfor er det oplagt, at der kan opnås en attraktiv synergieffekt ved at samarbejde på dette område.

Indkøbsprojektet

I første omgang vil projektet skulle kortlægge kompetencer, nuværende indkøbsstrategier og processer i de deltagende lande. Derefter skal der udvælges aktuelle sprog og undersøges, om det vil være ressourcebesparende at indkøbe, katalogisere og transskribere fælles i nordisk regi. Dette vil ske i 2012, og først herefter vil det blive besluttet, om projektet skal fortsætte i 2013 med fælles indkøb, katalogisering og transskribering.

Forsøg med indkøb for Malmö

Som et spændende forsøg foretager SBCI i 2012 indkøb for Malmö Stadsbibliotek på de sprog, vi i forvejen køber ind på, med samtidig eksport af katalogposter. Ordningen vil blive evalueret ved årets slutning, men den tegner til at blive en succes for begge parter, og det giver samtidig værdifuld viden, som kan bruges i det videre forløb til at afdække mulighederne ved et fællesnordisk indkøb.

Fremtidsperspektiver

Det tættere nordiske samarbejde vil medfører flere specialister til at udføre de samme opgaver, så alt andet lige vil det give et kompetenceløft for indkøbet i de tre lande. Et fælles indkøb af udenlandske materialer vil øget effektiviteten og dermed mindske omkostningerne, så de danske folkebiblioteker får mere for pengene.

Indkøbsprojektet er i sin opstart lige nu, men For Biblioteker vil løbende orientere om projektet.

Hvis du har spørgsmål til projektet, så kontakt projektleder Vibeke Nielsen vin@statsbiblioteket.dk.