Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / IFLA – Section on Library Service to Multicultural Populations
For biblioteker
Navigation
 

IFLA – Section on Library Service to Multicultural Populations

10. oktober 2007

Af Benedikte Kragh-Schwarz, BiblioteksCenter for Integration

Hvorfor er indsatsen vigtig og hvad består den i?

IFLA’s årlige konference er veloverstået og det kan derfor være relevant med en status for den flerkulturelle sektions arbejde. Den årlige konference fandt i år sted i Durban i Sydafrika, og fra SBCI deltog områdeleder Flemming Munch, som fra i år er nyt medlem af den flerkulturelle sektions bestyrelse, Standing Committe (SC)

Flemmings indtræden i SC, hvor han eftertræder undertegnede, der har deltaget i sektionens arbejde gennem mange år, skal ses som en markering af BiblioteksCenter for Integrations fortsatte fokus på og interesse for det internationale arbejde også i fremtiden.

BiblioteksCenter for Integrations fokus på det internationale engagement afspejles også i vore studieture for biblioteker og andre interesserede til i en flerkulturel kontekst ”hotte” steder. I 2007 har vi arrangeret to ture – en til Malmø i maj og her i oktober er en gruppe på 18 deltagere i Toronto, hvor de bl.a. får indblik i Toronto Public Library’s spændende og banebrydende arbejde inden for det flerkulturelle område. De skal også deltage i en national canadisk konference med det spændende og relevante tema Increasing Diversity in Canadian Cities: The Public Library Response.

På IFLA’s hovedkonference i Durban stod sektionen for en række møder, både åbne møder med fokus på aktuelle emner arrangeret sammen med sektionen for ”Children and Young Adults”, samt arbejdsmøder i bestyrelsen (SC). SC arbejder med at udvikle området politisk, strategisk og på det praktiske plan, men især arbejdet med at planlægge næste års konference fylder meget, da man ellers i løbet af året kun mødes til et såkaldt Midwintermøde.

P.t. arbejdes der i SC med udgivelse af et manifest for det flerkulturelle biblioteksarbejde, som forhåbentlig her i efteråret bliver godkendt som et officielt UNESCO manifest. Manifestet er forud for fremsendelsen til UNESCO godkendt af IFLA. Se den seneste version af Manifestet her. (Endnu ikke godkendt af UNESCO).

Ud over dette arbejder sektionen helt aktuelt på en revidering af de gældende Guidelines. De nuværende Guidelines blev endeligt godkendt i 1998, og blev derefter oversat til en lang række sprog. De har haft en væsentlig betydning i flere af vore medlemslande, hvor de på grund af den status, et officielt IFLA dokument har i mange lande, har kunnet bruges aktivt til at få løftet netop dette fagområde, så her har vi meget konkret kunnet opleve, at sektionens arbejde nytter noget.

Udviklingen især inden for det elektroniske område betyder imidlertid, at en revision er helt nødvendig, for at disse guidelines stadig kan have en funktion som løftestang for området internationalt. Udkast til de nye guidelines drøftes pt. og når de er godkendt, vil også de kunne findes på sektionens hjemmeside, hvor man indtil da kan se de nugældende retningslinier.

Sektionens arbejde kan i øvrigt løbende følges på dens hjemmeside, hvor I bl.a. kan se nyhedsbreve, sektionen udsender ca. halvårligt.  

Sektionen har også udarbejdet en lille folder, der i 10 korte sætninger argumenterer for, hvorfor den flerkulturelle biblioteksbetjening er vigtig. Folderen oversat til dansk kan rekvireres fra SBCI elektronisk og på print.