Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / IFLA manifest: The Multicultural Library
For biblioteker
Navigation
 

IFLA manifest: The Multicultural Library

14. januar 2008

Af Flemming Munch, medlem af bestyrelsen for IFLA's sektion for Library Services to Multicultural Populations.

”The Multicultural Library” er overskriften på det første IFLA manifest for det flerkulturelle biblioteksarbejde.

Manifestet er blevet udarbejdet, som en positiv og konkret udløber af den vellykkede forkonference, som IFLA’s sektion for det flerkulturelle biblioteksarbejde afholdt i Stockholm i august 2005. Her nedsatte sektionens bestyrelse en arbejdsgruppe under ledelse af sektionens formand Kirsten Leth Nielsen fra Oslo, som fik til opgave at udarbejde teksten til et biblioteksmanifest, der skulle understrege bibliotekernes væsentlige rolle i et sprogligt og kulturelt mangfoldigt samfund.

Opgaven var dernæst at få teksten godkendt som et officielt IFLA manifest af organisationens ledende organer, efterfulgt af en lignende blåstempling som et officielt UNESCO manifest af UNESCO.

Vi er nu nået dertil i processen, at manifestet foreligger i en endelig form med titlen ” The Multicultural Library Manifesto – a gateway to a cultural diverse society in dialogue”, godkendt af IFLA’s øverste besluttende myndighed The Governing Board. Vi afventer nu en forhåbentlig endelig godkendelse i UNESCO.

Næste mål i processen er så det seje arbejde for at få manifestets grundholdninger og konkrete forslag til handlinger implementeret i hele IFLA organisationen, så den flerkulturelle vinkel afspejles i alle aspekter af den internationale biblioteksvirksomhed, som den fremgår af sektioners og divisioners strategiske planer, guidelines m.v.

Og så vil vi selvfølgelig også meget gerne se de samme holdninger og handlinger afspejlet i de enkelte medlemslandes aktiviteter.

Manifestet understreger som sagt den rolle, bibliotekerne kan spille i dagens globaliserede verden for at understøtte en sproglig og kulturel mangfoldighed på et såvel nationalt som internationalt plan og argumenterer samtidigt for værdien af denne mangfoldighed. Manifestet oplister desuden en række konkrete indsatsområder, som bibliotekerne kan sætte ind på og kan derigennem også fungere som et værdifuldt praktisk værktøj for bibliotekerne i deres planlægning af området.