Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Indtryk fra Document Delivery Satellite Meeting i Nancy i august 2014
For biblioteker
Navigation
 

Indtryk fra Document Delivery Satellite Meeting i Nancy i august 2014

Af Henrik Haagensen,  Fuldmægtig, Statsbiblioteket.

Statsbiblioteket deltog i dagene den 13. til 14. august 2014 i IFLA Satellite Konference i Frankrig.

Konferencen foregik i Nancy i det østlige Frankrig, hvor universitetsbiblioteket INIST, Institute for Scientific and Technical Information var, vært for konferencen. INIST bor i en meget modernistisk bygning og bygningen, fremstår som en direkte modsætning til de smukke klassiske bygninger i byens historiske centrum.

Institute for Scientific and Technical Information var på flere planer langt fra Nancy

Konferencens overordnede emne var ‘Restructuring ressource sharing: new organisations, technologies, methods’, og i den forbindelse bød Statsbiblioteket ind med en præsentation af Digital Artikel Service.

Deltagerne i konferencen spændte geografisk meget bredt fra Kina, Rusland og Saudi Arabien i øst til USA og Sydamerika i vest, fra Finland i nord over Vesteuropa til Uganda i syd.

De forskellige præsentationer gav et spændende indtryk af, hvilke problemstillinger man arbejder med på bibliotekerne rundt omkring i verden, men efterlod også et indtryk af en udvikling, som afhængig af geografien, foregår i flere forskellige hastigheder.

Fra de biblioteker som vi umiddelbart niveaumæssigt kan sammenligne os med, kom der en række statements, som vi enten kendte i forvejen, eller som man kan tage til sig:

  • Reducer omkostninger, tilfør værdi, fokuser på ny teknologi og partnerskaber både med eksterne partnere og imellem biblioteker, så vi ikke laver det samme, især omkring ensartede processer (masseproduktion).
  • Brugerinvolvering, giv kunderne valgmuligheder, eksempelvis betaling for hastebestillinger. Gerne betaling over mobil.
  • Rettigheder, copyright er en udfordring alle steder, derfor er den danske løsning med artikellevering banebrydende.
  • Nyt fra leverandører, deres løsninger går i retning af, at open source og køb kan supplere/erstatte fjernlån i flere tilfælde.

Fra Statsbibliotekets side bidrog vi med en præsentation af vores service omkring digital artikellevering.

Præsentationen tog udgangspunkt i den eksisterende service, som blev etableret i 2008, hvor det blev muligt at bestille artikler på Statsbiblioteket via bibliotek.dk og dermed koble bestillingen med Dansk Artikelindex, også som individuel bruger rundt omkring i Danmark.
Artikelservicen byggede på en aftale indgået med Copydan om digital formidling af artikler til slutbrugere fra trykte tidsskrifter med videnskabeligt indhold.

Udviklingsforløbet med en udvidelse af aftalen i 2011 til også at omfatte mere populære danske magasiner blev gennemgået.

Endelig blev implikationerne og visionerne omkring den ny aftale mellem Statsbiblioteket og Copydan fra maj 2014 præsenteret:

  • Kraftig forøgelse af antallet af tidsskriftstitler, som er omfattet af aftalen.
  • Flere titler skal være omfattet af artikelindeksering.
  • Direkte bestilling via bibliotek.dk med lokal lånerprofil.
  • Etablering af et formidlingssite til markedsføring og inspiration.
  • Indkøb af løbende abonnementer til at lukke forsinkelsen i levering af artikler fra nye pligtafleverede titler.

Præsentationen gav anledning til en del reaktioner fra deltagerne, og endnu engang må vi konstatere, at dansk biblioteksservice både lokalt og på nationalt plan, har et niveau, som de færreste lande kan være med på.