Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Inspiration fra temadag om nye brugere på bibliotekerne
For biblioteker
Navigation
 

Inspiration fra temadag om nye brugere på bibliotekerne

Udgivet 26. maj 2015


Projekt Nye brugere? En 180° nytænkning af ’biblioteket’ holdt afsluttende temadag i dejlige rammer tirsdag den 19. maj i Nordatlantisk Hus i Odense, hvor deltagerne kunne høre om erfaringerne fra projektet og få inspiration til at sætte brugerne i centrum ved udvikling af nye biblioteksservices.

De mange input

Dagen startede med en præsentationsrunde blandt de 32 deltagere og kort beskrivelse af projekt Nye brugere? En 180⁰ nytænkning af ’biblioteket’ med hensyn til projektets formål, succeskriterier og mål.

Herefter fortalte de 7 projektbiblioteker fra Haderslev, Herning, Vollsmose, Silkeborg, Solvang, Sundby og Sønderborg om de enkelte delprojekter. Der er blevet arbejdet med meget forskellige målgrupper som kvinder, børn i indskoling og deres forældre, asylansøgere, dagplejere, netværk for andre aktører, kursister på sprogskolen samt børn i børnehaven og deres forældre, så der var mange muligheder for deltagerne til at få inspiration til at komme i gang med at få nye brugere ind på biblioteket.

Efter frokost fortalte Erik Kristiansen fra BRAIN om designtænkning og om at sætte brugeren i centrum, når der skal tilpasses eller udvikles nye biblioteksservices.

Inspiration fra dagen

Der var en rigtig god dialog på temadagen, og flere af deltagerne fortalte også om nye bibliotekstiltag. Ann Poulsen fra Kulturstyrelsen fortalte om kulturkufferter og Mette Laustsen fra Nunatta Atuagaateqatfia (Det grønlandske Landsbibliotek) fortalte om, at de er ved at udvikle grønlandske sprogkufferter.

Som afslutning på dagen blev projektets idékatalog præsenteret, hvor det er muligt at få inspiration til at komme i gang med at få nye brugere på bibliotekerne. Bliv inspireret i idékataloget her

Kort oplæg om projektet

Erik Kristiansen oplæg og inspiration:

Designtænkning

AT-ONE

AT-ONE paper

Bang & Olufsen

Flere indspark fra projektet

Projekt Nye brugere? En 180° nytænkning af ’biblioteket’ afsluttes den 31. maj, så der arbejdes nu på evaluering og den afsluttende rapport, der vil blive publiceres på projektet hjemmeside og i Kulturstyrelsens projektbank, da projektet er finansieret af Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Du kan læse mere om projektet her