Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / International fjernlånskonference - Den 13. IFLA Interlending and Document Supply Conference
For biblioteker
Navigation
 

International fjernlånskonference - Den 13. IFLA Interlending and Document Supply Conference

Udgivet 21. november 2013Af Else Refstrup, sektionsleder, Statsbiblioteket, og Diana Lauridsen, bibliotekar, Statsbiblioteket


”Ressource Sharing: Global Vision, local strategy” var overskriften på dette års internationale fjernlånskonference, der afholdtes i Beijing i dagene 16.-18. oktober. 150 fjernlånsspecialister var mødt op for at deltage og netværke med fagfæller fra 20 lande. Konferencen afholdes hvert andet år på forskellige lokationer.

De overordnede temaer for konferencen var bibliotekssammenslutningers styrke og muligheder, opbygning af fjernlånssystemer, brugerundersøgelser og evaluering af fjernlånsservices, e-dokumenter i fjernlånet samt nye tiltag.

Kineserne var uden tvivl stolte af at være vært for konferencen og af at kunne berette om deltagelse i bibliotekssammenslutninger i ind- og udland. Også på fjernlånsområdet er samarbejdet med Vesten intensiveret de seneste år, og på trods af udfordringer med sprog og skrift, er det efterhånden ukompliceret at fjernlåne dokumenter fra Kina. F.eks. har Kina syv leverandører i OCLC og oploader årligt 2 mio. poster til basen. Kinesiske biblioteker er blevet partnere i tyske Subito, og via China Direct gives adgang til artikler og tidsskrifter fra tre store kinesiske biblioteker. Danmark ligger på en sjette plads, når det gælder udenlandske biblioteker, der bestiller flest artikler af denne kanal.

Ny ILL standard
Den nye ISO standard, ISO 18626 Interlibrary Loan Transactions, blev præsenteret. Danmark har lederskabet for udfærdigelsen af standarden og samarbejder med OCLC (USA) og Relais International (Canada). Målet er bl.a., at standarden skal være nem at forstå og implementere, have udbredt anvendelse og have flere og bedre muligheder for at sende statusmeddelelser bibliotekerne imellem.

Biblioteksbesøg
Konferencedeltagerne havde desuden mulighed for at komme på biblioteksbesøg. National Library of China er med sine 250.000 kvadratmeter verdens tredje største nationalbibliotek med plads til 4.000 studiepladser. Det er pligtafleveringsbibliotek, forskningsbibliotek og center for det nationale biblioteksnetværk. Biblioteket rummer 27 mio. fysiske enheder.

National Library of China

Peking University Library, der lagde lokale til denne konference, er et af de førende forskningsbiblioteker i Kina. Smoggen har lagt sig som et tykt lag på ovenlysvinduerne og giver biblioteksrummet en lidt trist belysning. Når det gælder forskning og biblioteksservice, er man med helt fremme, og det er her CALIS, en fælles forskningsbiblioteksplatform for 1300 universitetsbiblioteker i Kina, hostes. Man koordinerer og standardiserer bl.a. accession, katalogisering, licensaftaler, software, internationalt bibliotekssamarbejde og opkvalificering af personale.

På folkebiblioteksområdet er der fortsat potentiale for forbedring. Der er ingen fælles base og koordinering, så derfor er der stor interesse for de systemer og aftaler, vi praktiserer i Europa.

Peking University Library

Peking University Library, ovenlysudsigt til smoggen

Køb i forhold til fjernlån
Et af konferencens hovedtemaer var fjernlån i relation til henholdsvis køb og elektroniske ressourcer. Universitetsbiblioteket i Edmonton, Canada, havde foretaget en analyse, der omfattede europæiske og amerikanske biblioteker. Flere biblioteker har mere fokus på området, og selv om hovedansvaret for accession fortsat er placeret i diverse indkøbsafdelinger, er trenden, at fjernlånsafdelingerne involveres mere. Konklusionen på analysen var følgende anbefalinger:

  • Gør mulighed for køb mere synlig
  • Ha’ et indkøbsbudget dedikeret til lånerefterspørgsel
  • Vær opmærksom på open access
  • Lån/køb e-bøger og e-tidsskrifter
  • E-bøger er dog ikke uden udfordringer. Det kan være vanskeligt at gennemskue licenserne i relation til ILL. De biblioteker, som tilbød at fremsende e-bogskapitler i pdf, oplevede dog, at de fleste lånere foretrak dette i stedet for papir – og de var meget tilfredse med den korte leveringstid.