Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Invitation til nyt nordisk netværk
For biblioteker
Navigation
 

Invitation til nyt nordisk netværk

Udgivet 2. november 2017

Kom og få inspiration til arbejdet med sproglige minoriteter. Det Kgl. Bibliotek er sekretariat for et nyt nordisk netværk for professionelle, der arbejder med sprogcaféer, læseklubber og lignende på folkebiblioteker. Første netværksmøde holdes i Bergen tirsdag den 5. december.

Netværkets formål er at dele erfaringer og best practice på tværs af norden om sprogcaféer, læseklubber, medborgerskabskurser og lignende inkluderingstiltag, hvor bibliotekerne tilbyder generel træning af sprog og kulturforståelse samt hjælp med konkrete sproglige, kulturelle og digitale dagligdags udfordringer, social kontakt og kontakt med myndigheder m.v.

Netværket er en del af det nordiske projekt ”Kulturlivets og frivillighedens rolle i integrering og inkludering” – også kaldet ”Inkluderende kulturliv i Norden”. Netværket udfylder en rolle i den del af projektet, der handler om udvikling af inkluderende lokalsamfund.

Møderne
Netværket mødes på lokale biblioteker to gange om året – forår og efterår (på skift i de nordiske lande). Når det er muligt og relevant, afholdes netværksmøderne i forbindelse med konferencer, hvilket vil give målgruppemæssige økonomiske og deltagermæssige synergier.

For mest optimal tværnordisk erfaringsudveksling påtænkes møderne at gennemføres som mini-seminarer, der bygges op om 2-3 faglige oplæg om erfaringerne fra andre nordiske lande end værtslandet samt strukturerede erfaringsudvekslingssessioner, hvor deltagerne lærer hinanden at kende.

Første møde holdes tirsdag den 5. december i Bergen, og alle interesserede er meget velkommen til at deltage i netværket.

Foreløbigt program

9.45 - 10.15Ankomst og morgenbrød
10.15 - 10.30 Netværkets formål
10.30 - 11.15 Præsentationsrunde*
11.15 - 12.15 Oplæg om samarbejde i netværket
12.15 - 13.00 Frokost/Lunch
13.00 - 13.30 Rundvisning
13.30 - 13.45 Kaffepause
13.45 - 14.45 Oplæg om best practice på Island
ved Kristin R. Vilhjálmsdótti
14.45 - 15.00 Afrunding på netværksmødet

*Præsentationsrunden er også vidensdeling, så alle deltagere skal fortælle lidt om deres arbejde med sprogcaféer, læseklubber og lignende.

Der er mulighed for at deltage i en fælles middag mandag den 4. december, hvor man selv betaler for mad og drikke. Vi mødes på Bergen Offentlige Bibliotek kl. 18.00 og går sammen til restauranten Anne Madam ved havnen.

Tilmelding til netværksmødet

Sted:
Bergen Offentlige Bibliotek, Strømgaten 6, 5015 Bergen, Norge
Tid: 5. december 2017 kl. 10-15
Tilmelding: Send en mail til Vibeke Nielsen – vin@kb.dk
Du skal ved tilmeldingen oplyse, om du er interesseret i også at deltage i fælles spisning mandag den 4. december
Deadline for tilmelding er tirsdag den 28. november