Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Udsæt dit biblioteks kassation
For biblioteker
Navigation
 

Udsæt dit biblioteks kassation

Udgivet 29. Maj 2017

Af Michael Christensen, sektionsleder, Det Kgl. Bibliotek

Det er måske en god idé at gemme dit biblioteks kassation til efteråret. I hvert fald, hvis du vil kontrollere, om der er enheder, der kan afleveres til Det Kgl. Biblioteks depotfunktion.

Vi afventer den endelige leverance fra eksterne leverandører, inden implementeringen af Det Kgl. Biblioteks web-klient E-depot i bibliotekernes system Cicero bliver en realitet.

Vi forventer, at det sker i oktober måned.

Webklienten fungerer ganske enkelt sådan, at der foretages et opslag i Det Kgl. Bibliotek - Aarhus' katalog, som viser, om der er behov for flere eksemplarer af emnet. Er der behov, sendes materialet til Det. Kgl. Bibliotek - Aarhus. Hvis ikke kasseres det.

Når E-depotklienten endnu ikke er implementeret i Cicero, sker der ikke opslag ved kassation af sidste eksemplar. Det Kgl. Bibliotek - Aarhus kan derfor ikke garantere, at normtallet for det enkelte materiale er opfyldt, og at der er et udlånseksemplar tilgængeligt.

E-depot forventes altså implementeret i Cicero senest med den hoved release, der udsendes medio oktober 2017. Vi annoncerer naturligvis via dette nyhedsbrev.

Det Kgl. Bibliotek, Aarhus ønsker som udgangspunkt ikke at modtage materialer i den mellemliggende periode, med mindre der er foretaget et opslag for at tjekke vores bestand, eller det enkelte bibliotek vurderer, at materialet kunne være af særlig interesse for Det Kgl. Bibliotek.

Vi er dog stadig interesseret i Depot-cd’er, film, noder og danske lydbøger, da vi kun modtager meget få dubletter, og da vores egne eksemplarer kan være klausuleret og derfor ikke kan udlånes på traditionel vis. Disse materialer må gerne sendes uden opslag i E-depot.

Vi ser frem til, at depotordningen igen er fuldt fungerende, så vi kan være med til at understøtte bibliotekernes udlånsbestand bedst muligt.

Om E-depot

E-depot er en webservice, som understøtter bibliotekernes kassation af monografisk materiale. Tjenesten sikrer, at Det Kgl. Bibliotek kun modtager det materiale, som skal indlemmes i folkebibliotekernes depotfunktion i forhold til definerede normtal for forskellige materialetyper.

Ved kassation af et biblioteks sidste eksemplar af en titel, laves der automatisk et opslag i Det Kgl. Bibliotek - Aarhus' base, som melder tilbage, om normtallet for den pågældende titel er opfyldt eller ikke.

Hvis en titel skal leveres til Det Kgl. Bibliotek - Aarhus, sendes den med kørselsordningen mærket E-depot.

Det er kun biblioteker, der er tilmeldt E-depotsystemet, der kan aflevere kasserede materialer til depotordningen.

Hvis et bibliotek har nogle udvalgte danske materialer, som de ønsker at forære Det Kgl. Bibliotek som gave, kan det også lade sig gøre efter forudgående aftale med sektionsleder Michael Christensen

KONTAKT VEDRØRENDE E-DEPOT

Tilmelding og spørgsmål vedr. systemet kan rettes til

edepot@kb.dk
Tlf.: 8946 2018