Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Konference: Veje til et hverdagsliv for flygtninge og indvandrere i Danmark
For biblioteker
Navigation
 

Konference: Veje til et hverdagsliv for flygtninge og indvandrere i Danmark

Udgivet 28. juni 2016

27. september 2016, kl. 10.15 – 16.00  i Slots- og Kulturstyrelsen

Program

Samarbejdet mellem biblioteker og de boligsociale indsatser giver effektive og helhedsorienterede bidrag til integration baseret på kultur, oplysning, sprog og demokratiske værdier. Det vil vi gerne formidle til beslutningstagere, ledere og aktører på kommunalt og nationalt niveau med et oplysende forskningsoplæg og engagerede opfordringer fra KL og Integrationsministeriet.

Om eftermiddagen vil vi inspirere til nye integrationsindsatser og dele erfaringer fra vigtige, aktuelle projekter.

Dørene åbner kl. 9.45 for registrering, kaffe, te og let morgenanretning
Moderator: Silke Bock, journalistisk chef og partner i Zetland

10.15 – 10.25    Velkommen og intro til dagen
Enhedschef Tine Vind, Slots- og Kulturstyrelsen & Silke Bock, journalistisk chef og partner i Zetland

10.25 – 11.05    Integration baseret på indsatser i biblioteker og boligsocialt arbejde
Social integration og sociale politiske strategier er hjørnestene i det boligsociale arbejde og i de integrationsindsatser, som en række biblioteker har praktiseret i de sidste 15 år. Mia Fallov har bl.a. forsket i lokal social integration og velfærd.
v. Mia Arp Fallov, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet

11.05 – 11.30    Nationalt fokus på lokal integration
Strategi og retning for den nationale integrationsindsats.
v. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

11.30 – 11.40    Kort pause

11.40 – 12.30     Aktørernes input - paneldebat
Interviewet af Silke Bock:

 • Mikkel Varming, sekretariatsleder i Partnerskabet, Urbanplanen
 • Steen B. Andersen, medlem af Aarhus Byråd (S) og formand for Danmarks Biblioteksforening
 • Ahmad Mahmoud, forfatter og maskinmester hos Novo Nordisk
 • Mette Høxbro, bibliotekschef, Vejle Bibliotekerne

12.30 – 13.00    Den kommunale integrationsindsats i et helhedsperspektiv
I kommunerne er man interesseret i at mobilisere alle gode kræfter i forbindelse med at modtage flygtninge, der har fået asyl. Både kommunens egne institutioner og private kan udfylde relevante roller, herunder bibliotekerne og boligforeningerne. KL arbejder for at indsatsen koordineres bedst muligt.

Oplæg ved en kommunal integrationsafdeling

13.00 – 13.45    Frokost

13.45 – 14.15    Inspiration fra marken
Center for Boligsocial udvikling har bl.a. undersøgt implementeringen og virkningen af 40 boligsociale aktiviteter fra de seneste år. Undersøgelsen er udgivet som et inspirationskatalog, som rummer den aktuelt bedste viden på det boligsociale felt i dansk kontekst. En lang række af de beskrevne aktiviteter er oplagte at gentage i nye områder og i samarbejder mellem biblioteket og den boligsociale indsats.
v. Birgitte Mazanti, centerleder, Center for Boligsocial Udvikling

14.15 – 14.35    Aktivt medborgerskab – lokalt og nationalt samarbejde
Aktiviteter, som vi ved virker lokalt, og nationalt udviklede koncepter er varer, som vi allerede nu har på hylden. På baggrund af erfaringerne fra projekt Aktivt Medborgerskab vil vi gerne præsentere tre koncepter, som er lige til at bruge.
v. Områdechef Erik Hofmeister og Vibeke Nielsen, Statsbiblioteket

14.35 – 15.50    Markedsplads – fordyb dig i 3 projekter
Vælg mellem otte aktuelle best-practice projekter, der præsenterer idéer, erfaringer, resultater og fremtidsperspektiver.

 1. Fotoudstilling som dialogredskab, Lejre Bibliotek og Arkiv
 2. BoGro-Bibliotekshaven, Vapnagård i Helsingør
 3. Debatgrupper for flygtninge og indvandrere, Vejle Bibliotek
 4. Sprogcafé, Furesø Bibliotek & Borgerservice
 5. Kunstgreb i det boligsociale, 9220-Ålborg
 6. Fædreklub, Randers
 7. Nyhedslæseklub, Aalborg
 8. Familieklub, Roskilde

15.50 – 16.00    Afrunding og fremtidige indsatser
v. Jens Løkke Møller, afdelingschef, BL – Danmarks Almene Boliger

TILMELDINGSidste frist for tilmelding er 16. september 2016
Sted Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, Tlf. 3395 4200
Tidspunkt 27. september 2016, kl. 10.15 – 16.00
Arrangør Danmarks Almene Boliger, Kulturministeriet - Slots- og Kulturstyrelsen, Statsbiblioteket

Foto: Fotograf Mikal Schlosser. Foto udlånt af den boligsociale indsats i Tingbjerg.