Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Kontaktdag 2012 - Digital udfordring
For biblioteker
Navigation
 

Kontaktdag 2012 - Digital udfordring

Udgivet 17. september 2012

Af Jens Hjørne

Der var livlig diskussion og smæk for skillingerne da biblioteksfaglige medarbejdere fra hele landet mødtes til Statsbibliotekets kontaktdag 2012. Temaet var: ”Konkurrerer bibliotekerne med de kommercielle udbydere, eller understøtter vi hinanden”. Dagen var helliget paneldebat, politiske vinkler, workshops og indspark fra gæsterne. Alt sammen drevet frem under Clement Kjersgaards dynamiske ledelse.

Den nødvendige debat
Sommerens debat om bl.a. Bibzoom og bibliotekernes rolle som distributør af digitalt indhold har tydeliggjort nødvendigheden af, at sektoren finder sine ben i en accelererende digitalisering og definerer sin plads blandt kommercielle konkurrenter og potentielle partnere. Denne debat har med al tydelighed vist, at bibliotekssektoren absolut ikke kan mønstre en fasttømret enighed om mål og metode i den digitale udfordring. Statsbibliotekets kontaktdag 2012 var et skridt fremad i bestræbelserne på et fælles mål og gentænkningen af biblioteket.

"Dagens mange forskellige holdninger understreger at bibliotekernes eksistentielle fundament er i forandring”
Lasse Nyrup, Biblioteksmedier as

”Clemet Kjersgaard er en fremragende ordstyrer! Superskarp, fanger alle tråde, og stiller tingene på spidsen”
Christine Ellebæk Sørensen, Favrskov bibliotek

”En virkelig godt sammenskruet debat”
Susanne Buus-Pedersen, Københavns Biblioteker

Debat i to
Debattens indhold kan deles op i to dele. Den ene handlede om, hvorvidt bibliotekerne overhovedet skal stille digitalt indhold til rådighed for borgerne, eller om det er tilstrækkeligt blot at ”formidle” kommercielle udbyderes indhold via anmeldelser, anbefalinger, tematiseringer osv. Her var den fremherskende holdning blandt gæster og debattører den, at bibliotekerne har en opgave som både formidler og leverandør.

Den anden del af debatten handler om, hvordan bibliotekerne kan stille digitale materialer til rådighed for borgerne i sameksistens med kommercielle udbydere af de samme, eller lignende, services. Her var der straks mere splittelse og forvirring. En del mener, at kvalitativ selektion er vejen frem, vel vidende, at det er en vanskelig manøvre i en forretningsmæssig virkelighed, hvor materialer handles pakkevis. Andre mente at der sagtens kan foregå en parallel distribution blot i en knap så avanceret og strømlinet form.

 

”Lige nu er det vigtigere end nogensinde at holde fokus på kernekompetencerne og anerkende, hvad man er bedst til – og hvad man ikke er”
Lasse Nyrup, Biblioteksmedier as”

"I denne debat er det vigtigt at fastholde, at digitalt indhold ikke er gratis, og at bibliotekerne rent faktisk betaler rettighedshaverne, hvad der tilkommer dem”
Susanne Buus-Pedersen, Københavns Biblioteker

Bibzoom som eksempel
Bibliotekernes digitale musiktjeneste, Bibzoom, dannede eksempel på bibliotekernes bestræbelser på at levere digitalt indhold og på, hvordan en optimeret form og medieopmærksomhed udfordrer sameksistensen med kommercielle udbydere. Bibzoom initierede sommerens voldsomme medie- og sektordebat med den nye applikations-version af tjenesten. Debatten involverede blandt andet Kulturministeren, landsdækkende medier og ledende repræsentanter i såvel den kommercielle sektor som bibliotekssektoren.

Panel med kant
Dagens debatpanel repræsenterede bredden i det kulturpolitiske med Jonas Dahl (MF, SF), Marc Perera (kulturrådmand, K, Aarhus), Lise Hækkerup (kommunalbestyrelsesmedlem, S, Frederiksberg), Vagn Ytte Larsen (formand for Danmarks Biblioteksforening). Panelets holdninger var skarpe og forskellige, blandt andet i spørgsmål som: skal folkebibliotekerne afgive kommunal suverænitet på det digitale område til fordel for national stordrift? Og skal bibliotekerne selektere og dermed bestemme, hvad borgerne skal kunne vælge i tilbuddet fra deres folkebibliotek?

Clement styrede suverænt
Dagens begivenheder blev orkestreret virtuost af Clement Kjersgaard, som på bedste vis formåede at skære debatten skarpt og præcist. Blandt andet formåede Clement at formidle de ”globaliserede” brugeres synsvinkel og stillede sektorens organisation og selvforståelse til debat. Giver det mening, at præsentere bibliotekernes services i lokale portaler, når brugerne ikke nødvendigvis forstår og anerkender en sådan deling? Og hvorfor overhovedet agere i en fysisk virkelighed, hvor det digitale dominerer i stigende grad?

Drømmebibilioteket
Dagens workshops havde til opgave at stille nogle ideelle mål for bibliotekernes rolle i det digitale virkelighedsbillede og samtidigt definere skæringspunktet for det fysiske og digitale bibliotekstilbud. Her lagde både gæster og debatpanel vægt på lovgrundlaget, hvor dannelse, viden, uddannelse og kulturel oplevelse fortsat er udgangspunkt og grundlag for bibliotekets eksistensberettigelse. Dog var det tydeligt, at der fortsat ligger en opgave i at definere, om og evt. hvordan, biblioteket bedst kan indgå i en symbiose med kommercielle aktører, og under hvilke vilkår bibliotekerne skal distribuere digitalt indhold. Biblioteket skal gentænkes.

”Bogen lever i et øko(nomi)-system, analogt eller digitalt er underordnet, knækker det – knækker mangfoldigheden”
Lasse Nyrup, Biblioteksmedier as

”Rettighedshaverne bør anerkende, at bibliotekernes tilbud rent faktisk er med til at holde pirateriet nede”
Susanne Buus-Pedersen, Københavns Biblioteker

Next stop: Borgermøde Bornholm
Dagens diskussioner vidnede om en biblioteksbranche, som fortsat har et udtalt behov for at konsolidere sin retning og finde fælles fodslag og ambition for den digitale udfordring. Statsbiblioteket og Bibzoom vil gerne bidrage til denne proces og planlægger derfor en repræsentation på Folkemødet på Bornholm.

Læs mere om Folkemødet og Bibzoom  >>

Vil du læse mere om emnet:

Svends Larsen: Bibliotekerne ødelægger ikke markedet >>

Pernilles Schalts : Digital formidling - digitalt indhold.... >>

”Det er dejligt at få lov at tage de overordnede briller på, og se de store perspektiver og diskutere faget”
Christine Ellebæk Sørensen, Favrskov bibliotek