Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Kulturarven – en del af den digitale udfordring til bibliotekerne
For biblioteker
Navigation
 

Kulturarven – en del af den digitale udfordring til bibliotekerne

Udgivet 15. juni 2011

af Jens Hjørne

- Statsbibliotekets Kontaktdag 2011, Workshop 3

workshop 3.jpg
Michel Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening.

Kulturarv og differentiering
”Hvad mener vi egentligt, når vi siger, vi vil bruge ”kulturarven” til at differentiere os? Spørgsmålet var titlen på én af tre workshops på Statsbibliotekets Kontaktdag 2011. Michel Steen-Hansen fra Danmarks Biblioteksforening og Eva Fønss-Jørgensen, Statsbiblioteket, var inviteret som oplægsholdere.

Bibliotekernes udfordring
Michel præsenterede et overordnet billede af udfordringen fra en verden med flere og flere ”digitale indfødte”, samt bibliotekernes nøglerolle som bærer og formidler af kulturarven (også) på et digitaliseret marked. Eva tegnede den aktuelle status og de foreliggende udfordringer i forhold til indsamling, bevaring og tilgængeliggørelsen af kulturarven. Ligeledes set med de digitale briller.

Kulturarv?
Michel Steen-Hansen indkredsede begrebet kulturarv til at omfatte vor kulturelle og nationale arv i dens mange forskellige former og genrer. Først og fremmest i forhold til kultur og oplysning. Begrebet spænder bredt over litteratur, musik, film, aviser, internet og meget andet. Kort og overordnet betegnet ”vore kulturelle spor”. Uanset genre og medie består udfordringen i at tilgængeliggøre denne arv til fremtidens medier og fremtidens brugere, som næsten udelukkende er tunet ind på den digitale tilgængelighed på en sådan måde, at hvis kulturarven ikke findes digitalt, så findes den slet ikke.

Mens vi venter
Bibliotekerne har allerede foretaget adskillige skridt imod at stille digitale ressourcer til rådighed for brugerne: BibZoom.dk, Netlydbog.dk, Filmstriben, eBogsBibliotek.dk, spilogmedier.dk o.a. Men er alle disse portaler svaret på den digitale udfordring? Næppe, mener Michel Steen-Hansen. Vi venter stadig på den altfavnende strategi og den fælles platform, som er genstand for så megen debat: ”Udfordringen er derfor at lave en strategi for, hvilken specifik kulturarv, der skal stilles til rådighed i DDB via de nationale bibliotekers hjemmesider mv., en strategi for, hvordan man skal finansiere digitaliseringen af den kulturarv, man gerne vil formidle”.

Og så skal det være interessant!
Udfordringen til bibliotekssektoren er desuden at gøre kulturarven interessant og tilgængelig for kommende generationer. Tilgængeligheden består i første omgang i en omfattende digitaliseringsopgave, og i næste at formidle indholdet i en tidssvarende form. Det er altså ikke tilstrækkeligt at løfte den enorme digitaliseringsopgave, i tilgift kommer udfordringen i at formidle og synliggøre produktet i den digitale malstrøm.

”Benarbejdet”
Eva Fønss-Jørgensen, Statsbiblioteket, bidrog til indkredsningen af det vanskelige begreb ”Kulturarv” og tegnede desuden et overblik over det arbejde og de ressourcer, der er kastet ind i arbejdet med dels at digitalisere og bevare den ”fysiske kulturarv” (aviser, bøger, tidsskrifter etc.) og dels at indsamle den del af kulturarven, som produceres og distribueres digitalt. Efter at have været et overset område i 100 år, har vi nu verdens bedste pligtafleveringslov for de audiovisuelle medier, inklusive internet. Det giver muligheder og opgaver. Både hvad angår logistisk, rettigheder og formidling.

Tilgængeliggørelsen
Statsbiblioteket forestår et væsentligt arbejde, når det kommer til indsamling, digitalisering, opbevaring og tilgængeliggørelse af kulturarven. Samarbejdsparterne tæller blandt andre Industrimuseet, Danmarks Mediemuseum, Den gamle By i Aarhus, BibZoom.dk. Her udfylder Statsbiblioteket rollen som leverandør af ”produkter” i andre virksomheders formidling.

Kulturarv til borgerne – gode eksempler
De seneste illustrationer af den digitale kulturarvs vej til borgerne er BibZoom.dk Kultur og Mediestream. BibZoom.dk Kultur tilbyder bibliotekerne at stille 50.000 retro-reklamefilm og dansk lydhistorie til rådighed for borgerne via abonnement på AV-Pakken imens Statsbiblioteket tilbyder studerende og udannelsesinstitutioner adgang til streaming radio/tv fra arkiv via et såkaldt AVU+ abonnement.


bibzoom_kultur.jpg
BibZoom.dk Kultur
åbner for de abonnerende biblioteker og deres brugere ultimo juni.

 

Se mere:
Oplæg ved Michell Steen-Hansen, Danmarks Biblioteksforening (pdf)
Oplæg ved Eva Fønss-Jørgensen, Statsbiblioteket (pdf)