Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Lektier Online fortsætter i andet regi
For biblioteker
Navigation
 

Lektier Online fortsætter i andet regi

Statsbiblioteket nedlagde med udgangen af 2016 Lektier Online-aktiviteterne, men vi er glade for at orientere om, at Ungdommens Røde Kors fortsætter Lektier Online på basis af den IT-platform, som blev udviklet i projektet. Der vil således fortsat vil være hjælp at hente for elever, der har behov for online lektiehjælp. I første omgang er målgruppen elever fra 6. – 10. klasse. Lektie Se (:linkhenvisning til URK). Der er nedsat en styregruppe med repræsentanter for Kulturministeriet/Slots- og Kulturstyrelsen, Undervisningsministeriet/Styrelsen for Undervisning og kvalitet samt Ungdommens Røde Kors.

Statsbibliotekets Lektier Online-projekt
Lektier Online var siden sin start i 2010 målrettet børn og unge i 6.-10. klasse fra udsatte boligområder samt gymnasieelever på en række gymnasier. Lektier Online har med udgangspunkt i frivillige universitetsstuderende hjulpet mere 17.000 børn og unge med gratis online lektiehjælp i fagene dansk, tysk, engelsk, matematik, fysik, kemi og andre fag. Lektier Online har opnået stor anerkendelse, og modtog i 2012 Digitaliseringsprisen med den begrundelse, at projektet aktivt inddrager både børn og unge samt civilsamfundet i skabelsen af digitale læringsrum. Samme år modtog projektet også Frivillighedsprisen, ligesom projektet har været i finalen til CSR Prisen i 2013.

Statsbiblioteket besluttede i efteråret 2016 at afvikle Lektier Online med udgangen af året. Grunden er, at det ikke var muligt at videreføre aktiviteterne, når bevillingsgrundlaget udløber, og da det ikke har været muligt at finde fornyet finansieringsgrundlag. Samtidig måtte det konstateres, at en række aktivitetsmæssige forudsætninger ikke holdt. Projektet blev økonomisk støttet af satspuljemidler og af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal.

Yderligere oplysninger:

Vicedirektør Erik Hofmeister, Det Kgl. Bibliotek, Telefon 20 90 46 40

Projektkoordinator Karoline Blaabjerg, Ungdommens Røde Kors, Telefon 28 95 66 50 //+ 45 35 37 25 55  // www.urk.dk