Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Litteratur og kultur til sproglige minoriteter Konference 9. maj
For biblioteker
Navigation
 

Litteratur og kultur til sproglige minoriteter Konference 9. maj

Udgivet 7. februar 2019

Af Vibeke Nielsen,

Sæt kryds i kalenderen den 9. maj!

BiblioteksCenter for Integration holder på Det Kgl. Bibliotek i København en konference torsdag den 9. maj, hvor der vil være inspiration fra danske og udenlandske oplægsholdere samt vidensdeling fra flere projekter. Konferencens fokus er formidling, litteratur og kultur til sproglige minoriteter. Der bliver åbnet op for tilmelding til konferencen 1. marts!

Oplægsholder på konferencen
Nadia Mansour vil holde et oplæg om ”Multikulturel litteratur i det multikulturelle klasserum”. Nadia vil komme ind på, hvorfor det med den stigende kulturelle, sproglige, religiøse og etniske diversitet i samfundet er vigtigt at overveje hvilke fortællinger, vi indskriver i danskfaget, og hvorfor og hvordan vi vælger at arbejde med disse. I dette oplæg bliver I præsenteret for Nadias igangværende forskning: "En undersøgelse af elevers identitetsforhandlinger i arbejdet med multikulturel litteratur". Nadias forskning definerer begrebet multikulturel litteratur i dansk kontekst og udvikler pejlemærker til, hvordan man kan arbejde med disse tekster uden at stigmatisere bestemte elever. I oplægget kommer Nadia også ind på den dominerende ”hvide uskyldighed” og ”farveblinde racisme”, der eksisterer i samfundet, og som bliver tematiseret litterært i moderne, danske tekster.

Læs mere om Nadia Mansour på: Cultureways.dk, og hendes seneste artikel kan læses på: Videnomlaesning.dk i tidsskrift nr. 24: Unges tekstverdener- på kryds og på tværs.

Der vil i den kommende tid blive annonceret om de øvrige oplægsholderne på konferencen her i nyhedsbrevet. Har du spørgsmål vedrørende konferencen så kontakt projektleder Vibeke Nielsen

Konferencen er finansieret af midler fra:
Projekt ”Det digitale i det lokale”, der er støttet af Slots- og Kulturstyrelsens udviklingspulje. Nordisk projekt, der i perioden 2016-2019 har arbejdet på at skaffe digitale materialer til sproglige minoriteter, der er tilgængelige via Verdenbiblioteket.dk. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd. Nordisk biblioteksnetværk, der er en del af det nordiske projekt ”Inkluderende kulturliv i Norden”, der er finansieret af Nordisk Ministerråd.