Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Manglende bibliotekslogin - en overset hindring for etniske minoritetsbrugeres lån på bibliotekerne?
For biblioteker
Navigation
 

Manglende bibliotekslogin - en overset hindring for etniske minoritetsbrugeres lån på bibliotekerne?

Udgivet 20. december 2011

Af Maja Munch Nielsen

Flere rapporter har påvist, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund i gennemsnit bruger bibliotekerne hyppigere end etnisk danske borgere. Trods dette faktum synes en overset problemstilling at være, at mange, især mindre integrerede borgere, ikke er oprettet som biblioteksbrugere. En aktiv informationsindsats om, hvordan man bliver bruger, kan måske sprede ringe i vandet og øge brugerantallet også for de forskellige digitale bibliotekstjenester, hvor udlån kræver et bibliotekslogin.

I Rapporten ”Frirum til integration” fra 2001 berøres problemstillingen omkring manglende brugerlogin indirekte. I rapporten nævnes det, at borgere med etnisk minoritetsbaggrund i gennemsnit låner færre materialer end den generelle befolkning, på trods af, at de besøger bibliotekerne oftere. Rapporten belyser dog ikke problemstillingen yderligere, og der er ikke umiddelbart andre, der har undersøgt dette område.

Mange ved ikke, hvordan de får et bibliotekslogin

Jeg blev opmærksom på problemstillingen omkring manglende bibliotekslogin i forbindelse med mit arbejde med at markedsføre BibZoom.dk/World direkte til den primære målgruppe. I dette arbejde har jeg bl.a. besøgt forskellige klubber og etniske minoritetsforeninger for at sprede kendskabet til BibZoom.dk/World og demonstrere, hvordan man låner film og musik på siden.

På disse besøg har jeg mødt mange borgere, især mange midaldrende kvinder, som ikke havde et bibliotekslogin. Ved rundspørge blandt de fremmødte i foreningerne fandt jeg frem til, at det kun var omkring en ¼ af de ca. 100 personer, jeg talte med, som havde et bibliotekslogin og kun få af dem som vidste, hvordan de kunne få et.

Bibliotekets hjemmesider henvender sig til eksisterende brugere

En gennemgang af forskellige bibliotekers hjemmesider viser, at det som ny bruger er vanskeligt at gennemskue, hvordan man bliver registreret som låner. De fleste biblioteker forudsætter i deres webkommunikation, at den besøgende allerede er bruger og fokuserer derfor på vejledning til selve materialesøgningen.

Odense Centralbibliotek skiller sig dog ud fra dette billede ved på forsiden af deres hjemmeside at fremhæve en guide til, hvordan nye brugere kan få et login til biblioteket. Webredaktør Dennis Hansen forklarer, at Odense Centralbibliotek har valgt at gøre dette på baggrund af, at flere besøgende har spurgt bibliotekarer om, hvordan de blev oprettet som biblioteksbrugere. Dennis Hansen understreger vigtigheden af, at de danske biblioteker bliver bedre til at tænke i brugervenlighed og får opbygget deres hjemmeside, så den tager udgangspunkt i brugernes ønsker og behov.

Mulighed for flere brugere ligger måske i mere oplysning

Odense Centralbibliotek kan måske være et forgangseksempel på området omkring fokus på information til nye brugere. Hvis det blev mere klart for ikke-biblioteksbrugere, hvordan de kan få et login, vil det formodentlig være en fordel, ikke kun for bibliotekernes fysiske udlån, men også for de digitale biblioteksydelser.  For at låne materialer på eksempelvis BibZoom.dk/World kræves der, at borgerne har et bibliotekslogin.

Det er mit klare indtryk, at mange etniske minoritetsborgere vil være interesserede i at låne materialer på deres modersmål, hvis blot de havde den fornødne viden om, hvad det kræver. Det kan derfor have en yderst positiv effekt, hvis bibliotekerne gør endnu mere for at markedsføre sig selv, og især sætter fokus på, hvordan man som ny bruger får et bibliotekslogin. Som rapporten fra 2001 også påpeger, handler det om at møde brugerne, hvor de er, også hvis det betyder, at bibliotekerne må opsøge borgerne i klubber, foreninger og moskéer eller digitalt igennem indvandrerradiostationer.

 

Kilder: