Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Mere Newcomers i 2012
For biblioteker
Navigation
 

Mere Newcomers i 2012

Udgivet 15. september 2011

Pink Newcomer logoPink Newcomer logo

af Vibeke Nielsen

Så er der godt nyt for bibliotekernes arbejde med målgruppen newcomers. Integrationsministeriet har imødekommet en ansøgning fra Statsbiblioteket, BiblioteksCenter for Integration, så arbejdet fra projekt Newcomers 1 (afsluttes 31.12 2011) kan videreføres i perioden 1. december 2011 til 30. juni 2012 i projektet Newcomers – Samarbejde på tværs, i daglig tale Projekt Newcomers 2.

Projektets formål og mål

Newcomers - Samarbejde på tværs har til formål at vidensdele bestpractice samarbejder og facilitere opstart af samarbejde mellem relevante aktører med henblik på fastholdelse af newcomers og medfølgende familier. Dette udmøntes gennem to delmål:

•    opsamling, strukturering og videreformidling af erfaringer fra Projekt Newcomers 1 med særlig vægt på folkebibliotekernes centrale rolle som social og kulturel institution for newcomers i lokalsamfundet Purple Newcomer logo
•    igennem lokale/kommunale formidlingsseminarer at skabe større synlighed og kendskab til bibliotekernes og andre relevante aktørers services og dermed skabe bedre vilkår for samarbejde på tværs.

Projekt start

På kort sigt vil projektet udvikle et konkret informationskoncept på baggrund af samarbejdserfaringer fra Projekt Newcomers 1.  Ved afholdelse af samarbejdsseminarer sikres videreformidling af denne information. Projekt Newcomers 2 skal bidrage til at øge synligheden newcomer-aktørerne imellem og dermed også mulighederne for nye samarbejder mellem aktører, som ikke før var opmærksomme på, hvordan de kunne bruge hinanden. Endelig vil projektet inkludere webformidling af blandt andet oversigter over relevante aktører i de forskellige kommuner samt opsamlinger på best-practice-seminarerne via en erfaringsportal.

Fremtidige perspektiver

På lang sigt vil projektet bidrage til øgede muligheder for samarbejde på tværs af sektorer i kommunerne og en mere koordineret indsats af fastholdelsesinitiativer overfor newcomers, hvilket gerne skal resulterer i ressourcebesparelser for de enkelte aktører. Derudover vil projektets erfaringsopsamling også kunne virke bredt som inspiration for nye newcomerindsatser i andre kommuner.

Hvem kan deltage?

På baggrund af erfaringerne fra Projekt Newcomes 1 etableres samarbejde med de biblioteker, som igennem projektet har opnået gode resultater og erfaringer med samarbejde med forskellige aktører med newcomers som målgruppe. Derudover kontaktes biblioteker i de kommuner, som projektgruppen og Integrationsministeriet som opdragsgiver finder centrale at inddrage i projektet.

Kontakt til projektetLyseblå Newcomer logo

Alle, der er interesseret i at deltage i projekt Newcomers 2 – Samarbejde på tværs, kan kontakte Vibeke Nielsen på tlf. 4473 4632 eller vin@statsbiblioteket.dk.