Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Møde i det Nordiske Biblioteks Netværk i Reykjavik 23. maj 2018
For biblioteker
Navigation
 

Møde i det Nordiske Biblioteks Netværk i Reykjavik 23. maj 2018

Udgivet 7. juni 2018

Af Vibeke Nielsen

Der var 25 deltagere fra de nordiske lande på mødet. Ingibjörg Steinunn Sverrisdóttir fra National and University Library of Iceland startede mødet for at byde velkommen. Bagefter var der præsentation i plenum og i grupper. Deltagerne var enige om, at det stadig fungerer godt med præsentationen i grupper, så vi vil gøre det igen på næste møde.

Cecilia Herdenstam fra Gotlands County Library fortalte om Gotland, biblioteket, hendes arbejde og det svenske ekspertnetværk for biblioteker, der arbejder med services for nyankomne.

I Sverige er der 10 millioner indbyggere, hvoraf 1.8 millioner er født i andre lande. I 2015 kom 160.000 flygtninge hovedsageligt fra Syrien, Afghanistan, Irak og Somalia. De anbringes i alle svenske kommuner! Gotland har 60.000 indbyggere og heraf 900 asylansøgere. I 2015 fik Gotlands County Library en strategisk plan for integration og mangfoldighed af bibliotekets tjenester på Gotland samt en politisk beslutning om lånekort til alle asylansøgere og personer, der bor uden tilladelse i Sverige.

Den nye store brugergruppe er en ny situation for bibliotekerne og en stor udfordring! Bibliotekerne forsøgte at dække flygtningenes behov, udviklede nye tjenester, metoder og strategier.

Bibliotekstjenester for nyankomne er f.eks. dedikerede hylder som eksempelvis "Ny i Sverige" og "Lån en svensker". I Gotland hedder det "Lån en gotlænder". Læs mere om bibliotekets tjenester i præsentationen.

Efter frokosten gav Erlender Már Antonsson fra National and University Library of Iceland en guidet tur.

Jamie Johnson er senior lektor på Lunds Universitet i Sverige, og hun præsenterede sin Ph.d.-afhandling med fokus på sprogcaféer og integration med særlig fokus på de sociale og politiske aspekter af integration og samspillet mellem deltagere og frivillige.

Jamie fortalte om Conversation-Based Programming (CBP) og Integration, frivilliges rolle samt udfordringer og potentiale for folkebiblioteker.

De samtalebaserede programmer omfatter sprogcaféer og konversationscirkler f.eks. Expat Dinner. CBP er forskellig fra det, vi normalt gør i biblioteker. Målet er sprogindlæring og ofte er integration også involveret, men det er sjældent defineret. Programmets struktur er derfor vigtig for integration. Man skal huske på, at integration har mange forskellige betydninger, og en klar definition er vigtig.

Hvilken betydning har CBP for en frivillig? Sprogindlæring via samtale om emner relateret til forskellige aspekter af livet, hvor de frivillige kan dele deres viden om forskellige aspekter af livet i det modtagende samfundet. Samtale giver mulighed for at dele kulturer, traditioner, verdensbillede og viden.

Læs mere om Jamies forskning i præsentationen.

Stina Åmo er masterstuderende ved Oslo Metropolitan University i Norge. Fokus for hendes BA-afhandling var på sprogcaféer og med et særlig fokus på frivilliges rolle.

Sprogcaféer blev mere almindelige fra omkring 2013, næsten alle offentlige biblioteker i Norge havde en café i 2016. I 2016 var 13,4% af befolkningen i Norge indvandrere.

Stina har selv fra 2014-2016 været involveret i seks sprogcaféer. Det hele startede med en privat sprogcafé derhjemme. Erfaringer viser, at det er lettere, hvis man i sprogcaféen har et emne at diskutere.

Det er vigtigt at huske, at frivillige bruger deres fritid på sprogcaféerne, mens bibliotekerne "betaler" de frivillige ved at give dem opmærksomhed og (din) tid! For at fastholde frivillige må de føle sig værdsatte og at de oplever at de gør en forskel.

Læs mere om Stinas erfaringer i præsentationen.

I slutningen af dagen diskuterede deltagerne, hvordan de kan kommunikere bedst i netværket. Vibeke Nielsen (koordinator for netværket) præsenterede Basecamp, og det blev aftalt at arbejde videre på denne mulighed.

Sunniva Drake og Carola Snell fra Espoo Stadsbibliotek i Finland præsenterede kort deres arbejde. Se mere i præsentationen.

Det næste netværksmøde afholdes i Sverige i efteråret. På programmet er et værksted om frivilligt arbejde, præsentation af kritiske venner og Verdensbiblioteket - et nordisk projekt om erhvervelse af digitale materialer til flersprogede indbyggere i Norden.

Efter en hyggelig dag med networking, inspiration og god dialog bød Reykjavik City Library på en guidet rundvisning og en lille forfriskning.