Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Møde i Netværk for Lånesamarbejde – november 2015
For biblioteker
Navigation
 

Møde i Netværk for Lånesamarbejde – november 2015

 

Af Else Refstrup, sektionsleder, Statsbiblioteket

Statsbibliotekets afholdt 11. og 12. november møde i netværket for lånesamarbejde.

Der deltog 80 medarbejdere fra folke- og forskningsbiblioteker fordelt på møderne i Aarhus og Ballerup.

Se programmet >>

Vi startede med nyt om tal på fjernlånsområdet, hvor det samlede tal her sidst på året ligger 17 % over samme periode sidste år. Stigningen skyldes primært øget efterspørgsel på artikler - ikke fra Statsbibliotekets egne samlinger, men artikler, som vi skaffer hjem fra udlandet. Fra 1.1 2013 gjorde vi disse bestillinger gratis, og det har især øget efterspørgslen fra forskningsbibliotekernes side. Fra 1.1 2016 indfører vi atter betaling på denne form for bestillinger. Det betyder, at artikler, som skal bestilles hjem fra udlandet, koster 100 kr. For folkebiblioteker samt ansatte og studerende ved Aarhus Universitet vil det fortsat være gratis. I forbindelse med en fjernlånsbestilling, hvor vi kun kan skaffe materialet i form af en artikel fra udlandet, vil vi altid fremadrettet spørge låneren, om de fortsat ønsker artiklen, og samtidig gøre opmærksom på prisen, såfremt det er en af de kundegrupper, der skal betale for ydelsen.

Ultimo januar idriftsætter Statsbiblioteket et nyt internt fjernlånssystem. Da det er et indlånssystem, forventes der ikke ændringer i forhold til bibliotekerne bortset fra, at enkelte beskeder kan få en ændret formulering.

Der er fortsat problemer med, at nogle biblioteker glemmer at fjerne midlertidige chips eller overskriver andres. Der var enighed om, at såfremt det fortsætter, er den bedste løsning, at vi kontakter hinanden bilateralt, når problemet opstår.

Status fra DBC
Anders-Henrik Petersen og Nanna Agergaard havde fokus på nye funktionaliteter i bibliotek.dk, Brugerundersøgelsen 2015, nyt Netpunkt samt Cicero og bestil-systemet.

Brugerundersøgelsen viste, at 83 % synes, at bibliotek.dk er god eller meget god, 95 % angiver at de bruger bibliotek.dk til at finde materialer, som de ved, de skal bruge, dvs. et konkret behov, og 50 % søger bredt på emner.

I forbindelse med nyt Netpunkt lavede Nanna en miniundersøgelse rundt i salen i relation til formål og brug. I overgangsfasen til nyt Netpunkt opfordres alle til at bruge bibliotek.dk så meget så muligt, samt at vi alle med fordel kan give VIP-basen et servicecheck.

Se DBC’s slides >>

Nyt fra deltagerkredsen
Statsbiblioteket har i de foregående måneder udgivet en del artikler omkring lånesamarbejde og de praktiske forhold i forbindelse med fjernlån. Artiklerne er blevet modtaget meget positivt og rundsendes til kolleger på bibliotekerne.

Vi efterlyste nye emner til artikler og modtog en hel palette af forslag, bl.a. noget om aviser, specialsamlinger og digitale artikler. Vi har noteret alle forslag, og de vil danne baggrund for kommende udgivelser.

Vi efterlyser fortsat ”gode historier” i forbindelse med jeres kundehenvendelser. Skriv endelig til os, hvis i har haft en låner, hvor vi via fjernlån har opfyldt en bestilling, som for den pågældende låner, har haft en speciel betydning. Stort og småt er meget velkomment.
Skriv til os på netvaerk@statsbiblioteket.dk.

På Øst mødet var der spørgsmål til Det Kongelige Biblioteks gebyrpolitik i forbindelse med erstatningssager. Poul Erlandsen redegjorde for praksis, og man skal særligt være opmærksom på differentierede lånetider.

Status fra Kulturstyrelsen
Preben Aagaard fra Kulturstyrelsen havde fokus på den nationale kørselsordning, ajourføring af retningslinjerne i det interurbane lånesamarbejde i BIL-regi samt folkebibliotekerne i tal 2014.

Der er udsendt spørgeskemaer i relation til kørselsordningen, og de generelle tilbagemeldinger går på, at den fungerer rigtig godt. Der er dog enkelte punkter, hvor der er plads til forbedring.

Der er en del udfordringer med forsendelser til og fra Norge, nu hvor den nationale kørselsordning ikke længere omfatter norden. Da Norge ikke er et EU land, er det vigtig, at toldpapirer udfyldes korrekt, så der ikke pålægges unødige ind- og udførselsafgifter.

Med hensyn til de interurbane låneregler, som er under revision, vil Preben meget gerne have tilbagemeldinger på mail, såfremt nogle i netværket har kommentarer og/eller tilføjelser. Mail til prb@kulturstyrelsen.dk senest ultimo december.

Se Kulturstyrelsen slides >>

Vi takker for et godt møde og vender kort efter nytår tilbage med datoerne for forårets møder i Netværk for Lånesamarbejde.