Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Møde i Netværk for lånesamarbejde – november 2016
For biblioteker
Navigation
 

Møde i Netværk for lånesamarbejde – november 2016

Af Else Refstrup, sektionsleder, Statsbiblioteket

Statsbiblioteket afholdt 3. og 7. november møde i Netværk for lånesamarbejde.

Der deltog 80 medarbejdere fra folke- og forskningsbiblioteker fordelt på møderne i Ballerup og Aarhus. Netværket kører nu på 9. år, men vi kunne med glæde konstatere, at der også til efterårets møder mødte nye deltagere op, så endnu flere biblioteker er repræsenteret. Se programmet her >>

Vi startede vanen tro med nyt om tal på fjernlånsområdet, hvor det samlede tal her sidst på året ligger over samme periode sidste år. Reaktionen fra deltagerkredsen var, at dette ikke er overraskende. Nogle biblioteker bestiller dog mindre fra udlandet, især kopier, da det for andre end folkebiblioteker nu koster 100 kr. pr artikel.

Statsbibliotekets indkøbspraksis for dansk skønlitteratur er justeret en smule. Vi indkøber stadig, men afventer et halvt års tid efter udgivelsesdato ved meget nyt materiale, som er tilgængeligt på andre biblioteker. Statsbiblioteket og Det Kongelige Bibliotek fusionerer 1.1 2017 og får navnet Nationalbiblioteket. Læs mere i pressemeddelelsen >>

Status fra DBC
Anders-Henrik Petersen og Nanna Agergaard havde nedenstående emner med til mødet:

 • Nyt om bibliotek.dk
  Der er blevet udarbejdet en introfilm til brugen af bibliotek.dk. Introfilmene er tilgængelige via et link under de enkelte genrer på forsiden.
  Brugerundersøgelsen for 2016 er afsluttet, og resultaterne er ved at blive behandlet.
 • Nyt om nyt Netpunkt
  Der arbejdes fortsat på migrationen af Danbib og Netpunkt til Brønden. Der er fortsat en del arbejde, der udestår, men en testversion af Netpunkt er tilgængelig på: http://Alfa.netpunkt.dk
 • Nyt fra bestilsystemet og BOB
 • Migrationen til det fælles bibliotekssystem Cicero er i fuld gang og kører p.t. med en implementeringshastighed på tre biblioteker om ugen.
  Al fjernlånstrafik mellem FBS biblioteker sker via DBC, så derfor er det vigtigt, at alt ’fungerer’ og man har de rigtige opsætninger.
  DBC oplever, at fejl typisk opstår på grund af en forkert opsætning i VIP-basen.
  DBC opfordrer til, at URL’er på serveradresser kopieres frem for, at man skriver dem i hånden, når opsætningen laves i VIP.
 • DBC har en opdateret vejledning til brug for FBS biblioteker liggende på http://www.danbib.dk/fbs
  Forkert opsætning i VIP fører til, at automatiske opdateringer om bestillinger, ship, fornyelser og annulleringer ikke når frem til modtageren. For nye FBS biblioteker, husk at skifte serveradresse fra test til drift, når I går live.
 • DBC har lavet et nyhedsbrev vedrørende processen omkring FBS. Man kan tilmelde sig på dette link: DBC info for FBS biblioteker

  Se flere detaljer fra indlægget >>

Status fra Slots- og Kulturstyrelsen
Tine Vind og Ole Olesen-Bagneux havde et indlæg omkring Styrelsens opgaver og indsatsområder på biblioteksområdet, samt diverse samarbejdsrelationer herunder til DDB. Ole Olesen-Bagneux er lige tiltrådt hos Styrelsen, og vil fremover deltage på netværksmøderne. Indlægget kan ses her >>

Nyt fra deltagerkredsen
Poul Erlandsen, KB, indledte med nyheder fra Det Kgl. Bibliotek og Københavns Universitetsbiblioteker (KUB).

KUBs poster ses i Danbib med eget biblioteksnummer og navn. Bestillingerne er hidtil havnet hos KB, som så har svaret på bestillingerne. Fremover vil biblioteksnummer 875880 dække KUB og de biblioteker, der udlåner. Andre institutbiblioteker, der ikke udlåner, ses med deres egne navne, og der er ingen bestil-knap i Danbib.

KUB kører e-only politik, men de køber dog papirudgaver, der er foreslået af KU-ansatte og studerende, hvis materialet ikke findes som e-bog.

KB fusionerer 1. januar 2017 med Kunstbiblioteket og Det Administrative Bibliotek, og posterne bliver en del af KBs samling i løbet af foråret. Desuden udliciteres Roskilde Universitetsbiblioteks backoffice-opgaver til KB pr. 16/1.

Under overskriften ”Hele verden er dit bibliotek – status på det internationale samarbejde” præsenterede Poul Erlandsen resultatet af en ny international spørgeskemaundersøgelse indenfor området lavet i ALA regi. Resultaterne kan ses her >>

Alle deltagere opfordredes desuden til at gå hjem og udfylde den såkaldte STAR checkliste http://rethinkingresourcesharing.org/. Spørgsmålene giver rig mulighed for at reflektere over nuværende lånepraksis og serviceniveau, og man modtager efterfølgende et diplom pr. e-mail, der kan varierer fra en til fire stjerner alt efter praksis og serviceniveau. Vi håber, at flere i deltagerkredsen har lyst til at gøre forsøget, og vi vil på forårets møde meget gerne høre lidt om de erfaringer, I har gjort jer.

Vi takker for et godt møde - og vender kort efter nytår tilbage med datoerne for forårets møder i Netværk for lånesamarbejde.