Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Møde i Netværk for lånesamarbejde – november 2017
For biblioteker
Navigation
 

Møde i Netværk for lånesamarbejde – november 2017

Udgivet 14. november 2017

Af Else Refstrup, Det Kgl. Bibliotek, Nationalt Lånecenter

Det Kgl. Bibliotek – Nationalt Lånecenter afholdt 7. og 8. november møde i Netværk for lånesamarbejde.

Der deltog 80 medarbejdere fra folke- og forskningsbiblioteker fordelt på møderne i Ballerup og Aarhus. Se programmet her >> (pdf)

Vi startede vanen tro med nyt om tal på fjernlånsområdet, hvor det samlede tal her sidst på året ligger på niveau med samme periode sidste år.

Digital Artikelservice rammer forventeligt 60.000 bestilte artikler ved årets afslutning, og heraf leveres 2/3 direkte til slutbrugers mailadresse.

I midten af december lancerer vi en kort reklamefilm for Digital Artikelservice. Filmen er målrettet promovering på bibliotekernes infoskærme og på sociale medier (Facebook, eksempelvis). Filmen bliver kort og produktorienteret.

På sidste møde introducerede vi den nye service Mediestream Folkebibliotek (Læs mere om Mediestream Folkebibliotek). Status er, at 65 biblioteker har tilmeldt sig ordningen, og abonnementstegning for det kommende år annonceres i løbet af de kommende uger.

Status fra DBC
Anders-Henrik Petersen og Nanna Agergaard havde status og nyheder med inden for emnerne: Netpunkt, bibliotek.dk og automatisk fjernlån. Se mere her: Powerpointslides fra DBC (pdf)

Anders-Henrik går på pension i december, og deltog derfor for sidste gang på møderne. Vi siger mange tak for indsatsen gennem 9 år i dette forum.

Status fra Slots- og Kulturstyrelsen
Anders Cato havde et indlæg omkring Styrelsens opgaver og indsatsområder på biblioteksområdet, samt diverse samarbejdsrelationer herunder til DDB og BIL udvalget. Se mere her : Powerpointslides fra Slots- og Kulturstyrelsen (pdf)


Oplæg fra Nanna Agergaard, DBC, og årvågent publikum, Ballerup 8. nov. 2017

Nyt fra deltagerkredsen
Poul Erlandsen, Det Kgl. Bibliotek - København, indledte med en opfordring til, at der ved returnering af materialer skelnes i mellem Det Kgl. Bibliotek Aarhus og København. Det er vigtigt, at materialet returneres til den adresse, det er lånt fra, da fejlreturneringer koster ekstra tid og kørselsomkostninger. Vi har i den sidste tid desværre set os nødsaget til at returnere fejlsendte materiale til afsenderen med besked om, at man venligst skal sende til rette modtager. Dette i håb om, at det personale, der står for forsendelsen, bliver klar over, at der fortsat skal skelnes i mellem de to modtageradresser.

Hvis folkebibliotekerne undrer sig over, hvorfor KB (820010) ikke køber materialer selv men låner dem, er det pga. ny indkøbspolitik, der nu er brugerstyret. En ansat eller en studerende skal ønske materialet skaffet, ellers købes det ikke.

Desuden oplyste Poul, at Dansk Folkemindesamling også er fusioneret med KB. 30.000 poster kommer nu i Danbib med ”Slå op”-knap. Man kan via Rex se, hvordan man får adgang til materialerne.

Annette Fuglholm Rasmussen fra Odsherred Bibliotek kom med en opfordring til, at der skrives materialenumre på hjemkaldelser i mellem biblioteker, så det er fuldstændigt entydigt, hvilket materiale, der er tale om.

I nogle tilfælde kan der være indlånt flere eksemplarer af samme titel, og i andre tilfælde står långivende bibliotek bare som ”hovedbiblioteket”. Det er forholdsvis simpelt at sætte op i Cicero:

Indsættes i skabelonen
”Email skabelon for notifikationen ”Lån afleveringsfrist overskredet” som findes under ”aflevering” i F7 - serveropsætning Materialenummer: ${(loan.material.itemNumber)!""}

På opfordring fra flere deltagere, herunder Melissa Wieser fra Allerød Bibliotek, indfører vi forsøgsvis et punkt på dagsorden på de kommende netværksmøder, hvor Cicero brugere kan erfaringsudveksle omkring de forskellige fjernlånsudfordringer. Da ikke alle deltagere er Cicero-brugere, placeres punktet kl. 15 efter eventuelt, så de, der ikke har interesse for emnet, kan forlade mødet.

I næste uge bringer vi en særskilt artikel om Open Access.