Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Møder i netværk for lånesamarbejde 31.10 og 6.11 2012
For biblioteker
Navigation
 

Møder i netværk for lånesamarbejde 31.10 og 6.11 2012

Udgivet 20. november 2012

Af Else Refstrup, sektionsleder

Statsbibliotekets netværk for medarbejdere i lånesamarbejdet kører nu på sit 4. år. Netværket var som start målrettet mod medarbejdere i folkebibliotekerne, hvor formålet var at sikre best practice, inspiration, sparring og samarbejde mellem de deltagende biblioteker.

Som noget nyt har vi i år valgt at udvide netværket til også at omfatte forsknings- og uddannelsesbiblioteker, da der har været mange opfordringer her, og lånesamarbejdet har i en lang årrække kørt på tværs af bibliotekstyper.

Som følge af udvidelsen blev der i modsætning til tidligere afholdt to møder med samme dagsorden. Et østmøde i Vanløse og et vestmøde på Statsbiblioteket. Der var i alt 70 deltagere til de to møder og enighed om, at udvidelsen var til alles fordel, hvorfor vi fortsætter med den nye model.

>> Se mødernes program her. (pdf).

Mødet startede som vanligt med en status på fjernlånsområdet i tal og opfølgning på sidste møde. Efter ønske fra deltagerkredsen blev AV-Pakken og dens muligheder gennemgået:

>> Se præsentationen af AV-Pakken 2013 (pdf).

Mødets omdrejningspunkt var de nye retningslinjer for lånesamarbejde, som har været i høring indtil 12.11, de kan ses her:

>> Retningslinjer for lånesamarbejde (pdf).

Leif Andresen fra Kulturstyrelsen gennemgik de vigtigste ændringer og opfordrede alle til at komme med høringssvar inden deadline.

>> Se oplæg fra Leif Andresen (pdf).

Der blev i grupper diskuteret principper omkring fornyelser, hjemkaldelser og erstatningssager foranlediget af de nye principper. Resultatet heraf bringer vi i en artikel i næste uge.

Vibeke Nielsen, Statsbiblioteket, projektleder på E-kopi 2, gennemgik status på E-kopi 1, 2 og 3.

>> Se oplæg om E-kopi (pdf).

E-kopi 2 er kørt som et pilotprojekt i år og er en udvidelse af den oprindelige e-kopi til at omfatte også populære tidsskrifter i farver. Det har kun været markedsført på to folkebiblioteker men været bestilbart i bibliotek.dk. Der arbejdes på at forlænge E-kopi 2 til 2013, men dette er ikke afklaret endnu.

Der var afslutningsvis nyt fra den nordiske fjernlånskonference på Island primo oktober.

>> Se oplæg om fjernlånskonferencen på island (pdf).

Her var der fokus på brugerinvolvering, sociale medier og fjernlånsomkostninger. Næste nordiske konference afholdes i Oslo i 2014, og der var ønske om at flere folkebiblioteker end hidtil deltager.

Fjernlånskonferencen på Hindsgavl afholdes 30. og 31. maj 2013, og FORFRA udsender snart invitation.

Netværket har hidtil været gratis, og derfor har der været en begrænsning på én deltager pr. bibliotek. Der har længe været ønske om, at dette ændres, da videndeling og sparring på hjemmebiblioteket omkring de emner, der bringes op i netværket, er vigtig. Derfor ændrer vi vilkårene, så der fremover stadig er én deltager gratis pr. bibliotek, men der bliver mulighed for at tilmelde flere mod en betaling på kr. 500 pr. ekstra deltager.

I de kommende uger bringer vi flere artikler fra netværksmødet med emnerne ”Nyt fra deltagerkredsen”, ”Musik i lånesamarbejdet” og ”Bestilling af tidsskriftsartikler til Statsbiblioteket”.