Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværk for lånesamarbejde
For biblioteker
Navigation
 

Netværk for lånesamarbejde

Udgivet 8. april 2012

Af Jens Hjørne

Navnet er nyt, men netværket er veletableret. Statsbiblioteket afholder halvårligt netværksmøder med fokus på bibliotekernes lånesamarbejde. Møderne er velbesøgte og giver opdateringer og diskussioner om aktuelle emner indenfor lånesamarbejdet. Kolleger fra hele landet mødes og udveksler erfaringer, ideer og praksis.

På det seneste møde d. 22 marts var der rekord med over 60 deltagere, som ud over medarbejdere fra landets folkebiblioteker talte deltagere fra Kulturstyrelsen, Dansk Bibliotekscenter og enkelte undervisningsbiblioteker. Mødet blev ledet af sektionsleder ved Statsbiblioteket, Else Refstrup.

Status fra Statsbiblioteket
Statsbiblioteket omsatte i 2011 ca. 80.000 fjernlånsbestillinger for landets biblioteker og egne brugere. I de første måneder af 2012 har efterspørgslen været lidt lavere, dog kun for materialer der skaffes fra tredjepart. Efterspørgslen på Statsbibliotekets egne materialer er tværtimod stabil til stigende. Omsætningen af tidsskrifter og artikler er steget eksplosivt med 40-50 % i indeværende år.

Nyt kursus forberedes
I efteråret 2012 tilbyder Statsbiblioteket et nyt kursus til alle medarbejdere ved danske biblioteker af alle typer. Kurset er skræddersyet til nye medarbejdere og indeholder bl.a. introduktion til de forskellige bibliotekstyper i Danmark, deres opgaver, lovgrundlag, Statsbibliotekets udbud af overbygningsservices, samt lånesamarbejdet i Danmark.Kurset afholdes over en dag i Aarhus.

Artikler og chips
Henrik Haagesen, Statsbiblioteket demonstrerede forskellige leveringsformer for artikler fra Statsbiblioteket. Den digitale levering af artikler kører nu fuldautomatisk til både biblioteker og slutbrugere. Statsbiblioteket omsætter dagligt hen ved 1000 artikler. En chipning af Statsbibliotekets materialer er en enorm opgave, som man ikke forventer at løfte i én samlet proces. En lille flig af opgaven er dog under løsning idet Bibliotekscenter for Integration har påbegyndt chipning og samtidigt udbudt opgaven til de  biblioteker, som måtte ønske selv at chippe Bibliotekscenterets materialer.

Status fra Dansk BiblioteksCenter
Kirsten Larsen og Anders Henrik Petersen rapporterede fra driften af henholdsvis Danbib og Bibliotek.dk. brugernes grænseflade, Bibliotek.dk kører upåklageligt, imens der fortsat er nedsat hastighed på Danbib og dermed på biblioteksmedarbejdernes arbejdsflade. Problemet monitoreres løbende, og der arbejdes på en optimering. Basen for bestillingshåndtering (BOB) oplever ligeledes nedsat hastighed, men der arbejdes på at optimere basens data, så der i løbet af et par måneder opnås en bedre performance.

Status fra Kulturstyrelsen
Leif Andresen rapporterede status for en mængde emner under Kulturstyrelsens regi. Bl.a. at både den danske og de nordiske kørselsordninger fortsætter, men står foran et udbud for 2013. Leif Andresen varslede endvidere, at der arbejdes på en blog for bortkomne materialer.

Nye biblioteker og etik i lånesamarbejdet?
Der blev udvekslet erfaringer og synspunkter i forhold til de etiske aspekter i lånesamarbejdet. Eksempelvis er der et øget tryk på film, spil og andre digitale ressourcer, som efterspørges på tværs af bibliotekerne. Der var forskellige holdninger til, hvorvidt disse materialer skal udveksles frit (i det omfang det lader sig gøre rettighedsmæssigt). I samme forbindelse blev der udvekslet erfaringer omkring ”nye” bibliotekers indtræden i lånesamarbejdet. De mindre uddannelsesbiblioteker åbner i stigende grad op for udveksling af materialer og udsættes følgelig for en øget efterspørgsel. Det kræver etiske overvejelser fra alle sider, og netværket er et glimrende sted at udveksle erfaringer og betragtninger.

Om Worldcat og Birmingham
Else Refstrup, Statsbiblioteket overbragte status fra udviklingen i OCLC, som bl.a. omfatter at alle Statsbibliotekets materialer bliver synlige (og bestilbare) i WorldCat, hvor det tidligere blot var beholdningen af danske materialer der var synlige. Desuden var der nyt at fortælle fra OCLCs nylige regionsmøde i Birmingham. Byen huser også Statsbibliotekets væsentligste leverandør i Storbritannien, Birmingham Central Library og muligheden for et besøg blev udnyttet. Du kan læse mere om OCLC’s regionsmøde og besøget på Birmingham Central Library her >>

Kommende temadag
Forum for Fjernlån, Reference og Accession ved Danmarks Forskningsbiblioteksforening afholder temadag om Open Access. Temadagen finder sted onsdag d. 23. maj 2012, klokken 9.30-15.30 på Middelfart Bibliotek.
Tilmelding på Danmarks Forskningsbiblioteksforenings website >> (link udløbet)

E-kopi – the story
Søren Ærendahl, Statsbiblioteket fortalte om udviklingen af projektet E-Kopi, som muliggør bestilling og digital levering af artikler fra Statsbiblioteket til slutbrugerne. Projektets har siden den indledende aftale med Copydan i 2004 udviklet sig fra digital levering af strengt videnskabelige artikler i sort/hvid til nu også at indeholde populære artikler i farver. Med de kommende udvidelser af tjenesten er der udsigt til, at E-kopi sågar leverer artikler med digital oprindelse i papirform.

Se slides fra dagen:

Dagens program ved Else Refstrup, Statsbiblioteket >> (pdf)

Status på fjernlånsbestillinger, Statsbiblioteket ved Else Refstrup, Statsbiblioteket >> (pdf)

Status fra Kulturstyrelsen ved Leif Andresen, Kulturstyrelsen >> (pdf)

To oplæg om etik i lånesamarbejdet ved  hhv :

Else Marie Jacobsen, VejleBibliotekerne >> (pdf)

Annette Öhrstørm, Silkeborg Bibliotek >> (pdf)