Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværk for lånesamarbejde – Nyt fra deltagerkredsen
For biblioteker
Navigation
 

Netværk for lånesamarbejde – Nyt fra deltagerkredsen

udgivet 29. november 2012

Af Diana Lauridsen

På Statsbibliotekets Netværk for lånesamarbejde, som afholdtes i Vanløse og på Statsbiblioteket, var der stor aktivitet blandt deltagerne. Flere havde indmeldt emner inden mødet, og der var mange gode tips, forslag og opfordringer, som viderebringes her.

Aflevering af materialer lånt på andre biblioteker
Det giver ofte problemer, når lånere afleverer fjernlånt materiale til et andet bibliotek end der, hvor det er lånt. Låneren forventer at få en kvittering for aflevering, hvilket ikke er muligt, og det långivende bibliotek får ikke opdateret sit fjernlånsmodul, hvis materialet er sendt direkte retur til ejerbiblioteket. Ved selvaflevering ser man ikke låneren og kan derfor ikke komme med vejledende forklaringer.

Problemet står ikke umiddelbart til at løse - udover at tale med brugerne dér, hvor det er muligt, opsætte skilte m.m.

Der arbejdes på en fælles løsning i forbindelse med udvikling af en ny standard for fjernlån – forhåbentligt til næste år.

VIP – opsætning
Alle biblioteker opfordres til at tilrette deres VIP-opsætning, så helt nye populære materialer ikke automatisk bliver fjernlånt. Der blev udtrykt ønske om, at DBC afholder kursus i opsætning af VIP-basen.

Norske baser
En deltager havde efterlyst en oversigt over de norske baser, som derfor blev gennemgået.

BIBSYS/Ask
Fælleskatalog for norske forskningsbiblioteker inkl. Nasjonalbiblioteket. Basen er tilgængelig via Netpunkt. Danske biblioteker kan bestille direkte ved brug af kodeord.

Biblioteksøk
Det tidligere Sambok, som ikke er opdateret siden november 2011, er erstattet af Biblioteksøk. Basen dækker de fleste folke - og forskningsbibliotekers beholdning. Danske biblioteker kan bestille direkte ved brug af biblioteksnummer, kodeord ikke nødvendig.

Det er naturligvis også muligt at bestille de norske titler gennem Statsbiblioteket. Benyt SKAF-kommandoen, hvis titlen ikke findes i Danbib.

Misbrug af fjernlån
Flere biblioteker oplever lånere, der dræner eget og andre biblioteker for musik, dvd’er osv.

Der er ikke lovhjemmel til at forbyde det, men der er forskellige værktøjer til regulering:

  • Udarbejde skriftlige retningslinjer for fjernlån – og begræns antal
  • Kontakt brugeren og fortæl om problemet, aftal evt. et antal pr. uge
  • Tilbyd hjælp til søgning og afgrænsning – afprøvet med succes på et bibliotek
  • Biblioteket har IKKE PLIGT til at skaffe alt hjem, man kan sige nej.

DOD – Digitalisering on Demand
Efterhånden har kun ganske få biblioteker en overvåget læsesal, og derfor kan udlån af ældre danske bøger være sårbar. I den forbindelse har Det Kongelige Bibliotek (KB) skrevet kontrakt med ProQuest om skanning af alle danske bøger fra årene 1600-1700. 1701-1900 skanner KB selv og omdanner til pdf-fil inden for tre-fem arbejdsdage. Dokumenterne kan bestilles via REX, og biblioteket/slutbrugeren skal være logget på for at kunne bestille.

REX >>

Mærkater
Undlad venligst at påklistre materialerne med mærkater, der ikke kan tages af igen – og slet ikke oven på stregkoder. Og så er det god stil selv at fjerne mærkaterne før returnering til långivende bibliotek.

Mindre restriktiv
Der blev opfordret til at åbne for udlån af alle typer medier via det automatiske fjernlån.

Overholde lånetiden
Differentieret lånetid på forskellige materialer bedes overholdt. Ofte har f.eks. dvd’er lange reservationskøer og en lånetid på syv dage. Materialer fra udlandet kan have kortere lånetid, som man skal være opmærksom på.

Fornyelser/hjemkaldelser/erstatningssager – vi er selv i gang
Belast ikke långivende biblioteker med at sende fornyelser men gå selv ind i lånerstatus og foretag fornyelserne. Ring evt. og få brugernavn og adgangskode. Nogle er begyndt at sende mails retur med link til, hvor man selv kan forny.
Det blev diskuteret, om fornyelser overhovedet er nødvendige, hvis der ikke er reservationer på materialerne. Nogle fornyer automatisk, såfremt der ikke er reserveringer på materialet, hjemkaldes dog efter ét år. En generel holdning var, at bibliotekerne bør undgå automatiske hjemkaldelser hos hinanden.
Det blev ligeledes diskuteret, hvorvidt man skal give pengene retur, hvis erstattet materiale dukker op. Der var bred enighed om ikke at gøre det, men bl.a. Statsbiblioteket vil gerne have erstattet materiale retur, så vi selv kan afgøre, om materialet skal indgå igen – ikke alt kan nødvendigvis genanskaffes.
Hvis låneren afleverer et materiale, de har betalt erstatning for, opfordres bibliotekerne til at returnere til hinanden indbyrdes.

Så meget som muligt bør foregå elektronisk og automatisk, og her skal man være opmærksom på, at det at sende en mail, ikke er det samme som automatisering – en mail skal stadig håndholdes i den anden ende.

På Statsbiblioteket er vi i gang med at gennemgå de nuværende processer og vil f.eks. overveje automatiske fornyelser.

Afslutningsvis et link til den omtalte engelske artikel om fjernlån i Danmark, som Helle Brink og Leif Andresen har skrevet til det tyske tidsskrift ”BIT online : Bibliothek, Information, Technologie ; Zeitschrift für Bibliotheks- und Informationswissenschaft”:

“Document delivery in Denmark – a systematic overview” >>