Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværk for lånesamarbejde – Nyt fra deltagerkredsen
For biblioteker
Navigation
 

Netværk for lånesamarbejde – Nyt fra deltagerkredsen

Af Diana Nauntofte og Gitte Behrens, Statsbiblioteket

Efterårets møder i Netværk for lånesamarbejde blev afholdt i november i henholdsvis Aarhus og Roskilde. Dette er anden artikel fra møderne, hvor du får hovedpunkterne fra de emner, deltagerkredsen bragte på bane på efterårsmøderne.

BiblioteksCenter for Integration
Statsbibliotekets BiblioteksCenter for Integration (SBCI) er national overbygningsservice for folkebibliotekerne og understøtter bibliotekernes betjening af sproglige minoriteter.

SBCI indkøber bøger, musik og film på udvalgte sprog, og alle materialer er chippet. Hvert år vurderes, hvilke sprog, der er indsatsområder, hvorefter sprogene inddeles i niveauer efter, hvor udbredte de er.

Indkøb foretages bl.a. på bogmesser, og arabisk, der er det største sprog, blev dette års store udfordring, da deltagelse på bogmessen i Kairo ikke var mulig pga. uroligheder.

Bibliotekerne kan abonnere på forskellige depoter, der udskiftes løbende. Man kan vente med at returnere et depot, til man har modtaget et nyt, så man undgår tomme hylder. Dette gælder dog ikke lyndepoter, da andre biblioteker venter på materialerne.
Det er vigtigt, at man ikke indberetter disse depoter til Danbib, da man risikerer at få bestillinger fra andre biblioteker. En netværksdeltager har været så venlig at videregive, hvordan man undgår dette i DDElibra, hvis man er i tvivl:
Nøgle: CTcy l2b-nocount (= skal ikke indberettes) + Indhold: f.eks. Collect= (X) eller Subloc= (X)

Enkelt lån kan foretages via Statsbiblioteket, der modtager ét eksemplar af hvert indkøb.

Bibzoom World
Bibzoom World er verdens første digitale flersprogsbibliotek. Indholdet er film og musik på mange sprog, og benyttelse kræver ikke abonnement, men er gratis. En redaktion, der hovedsageligt består af frivillige, skriver artikler, anmeldelser og guides, der frit kan deles på bibliotekernes hjemmesider.

P.t. ligger World på Bibzoom men fra starten af januar åbner den på en helt ny streaming-baseret platform, hvor det bliver nemt at dele indholdet på tværs i bibliotekerne.

De fysiske kataloger over materialer indenfor de enkelte sprog, vil fremover kunne findes digitalt.


Stort og småt fra deltagerne

Grønne lamper i Danbib
Der blev opfordret til, at bibliotekerne ikke indberetter fx læsekredsbøger, quicklån og 14 dages lån, da det giver et falsk billede af ledige titler med grønne lamper i Danbib.
For at undgå dette, anvendes samme nøgle som nævnt ovenfor (Nøgle: CTcy l2b-nocount (= skal ikke indberettes) + Indhold: f.eks. Collect= (X) eller Subloc= (X))
Der opfordres til, at nye film og dvd bestilles hos et centralbibliotek.

Ny grænseflade i ”Search”, Statsbibliotekets søgebase

Det er i den nye grænseflade blevet nemmere og hurtigere at finde et bestemt materiale i lånerstatus ”Dine lån”. Efter login findes oversigten over ’Lån’, og søgefunktionen ses. Den er superhurtig, og der kan søges på forfatter og titel. Der søges i samtlige lån og ikke kun dem, der ses på første side.

I ’Bestillinger og reservationer’ bruges browserens søgefunktion til at søge forfatter og titel på siden. Vi vil forsøge at etablere ens søgefunktion i lånerstatus.

Aflevering af AU Library materialer
Alle materialer til AU Library kan sendes til Statsbiblioteket, som så videresender til ejerbiblioteket.

Sjællandske biblioteker kan med fordel sende materialer tilhørende DPB, AU Library Emdrup direkte der til.

DBC har gennemført en bibliotek.dk-tænke-højt-test med 150 datalogistuderende. En del af testen viste, at bibliotekers basisinformation, fx biblioteksfilialer, åbningstider, og servicedeklaration, skal være mere synlige i bibliotek.dk. Testen viste også, at der er et ønske om online indmeldelse, evt. med Nem-ID, og at man kan låne med Nem-ID, også uden først at være registreret som låner. Dette er sendt videre til FBS (Fælles BiblioteksSystem)

Kørselsordningen
Der forsvinder en del materiale i kørselsordningen – ”det store bibliotekshul” – men hvor forsvinder det hen? Vær omhyggelig med køresedlerne.

Hvis en låner vil aflevere et materiale på et andet bibliotek, end hvor det oprindeligt er lånt, er biblioteket forpligtet til at tage mod materialet – det er bekræftet i Kulturstyrelsen.
Vær særlig varsom ved fjernlånte bøger: Hvis en låner, der er oprettet som bruger på Roskilde Bibliotek, får sit bibliotek til at skaffe en bog fra Statsbiblioteket, men vælger at aflevere bogen i Skagen, skal bogen ikke sendes direkte til Statsbiblioteket men omkring Roskilde for at få lukket sagen der.

Husk at gøre låneren opmærksom på, at det under alle omstændigheder er på eget ansvar, at materialet modtages rettidig på det långivende bibliotek.

Erstatningssager
Hvis erstattet materiale afleveres, returneres det til ejerbiblioteket, også selv om erstatningsprisen ikke tilbagebetales.

Statsbiblioteket vil altid gerne have sine materialer retur, da en stor del af det danske er pligtafleverede materialer.