Videre til indhold | Videre til menunavigation

Mine værktøjer

Du er her: Forside / For biblioteker / Nyheder / Netværk for lånesamarbejde - november
For biblioteker
Navigation
 

Netværk for lånesamarbejde - november

Udgivet 26. november 2014


Af Else Refstrup, sektionsleder, Statsbiblioteket

Statsbiblioteket afholdt 11. og 13. november møde i netværket for medarbejdere i lånesamarbejde.

Netværket kører nu på 6. år, og knap 100 medarbejdere fra folke- og forskningsbiblioteker deltog på møderne i Aarhus eller Roskilde.

Vi startede med nyt om tal på fjernlånsområdet, hvor tallene her ved årets afslutning ligger meget stabilt.

Projekt ”Hastespor”
1. oktober iværksatte vi et pilotprojekt, der løber i 4. kvartal under navnet ”Hastespor”. Projektet er i første omgang målrettet til ansatte og specialestuderende ved Aarhus Universitet, og i forbindelse med afgivelse af bestillingen er der mulighed for, at en medarbejder kan markere sagen som ”haster”. Udgangspunktet er naturligvis, at vi betragter alle fjernlånsbestillinger som hastesager, men ved denne kategori vil vi forsøge at gøre en særlig indsats omkring opfølgning hos leverandører ved manglende svar, som hidtil ikke har været muligt. Der evalueres på projektet primo 2015, og såfremt resultatet viser en bedre service i form af nedbragt turnaround tid, vil vi undersøge muligheden for at tilbyde servicen bredt. Mere herom på forårets netværksmøder.

Chipning – etik i lånesamarbejde
Statsbiblioteket har siden marts måned fået RFID-chippet ca. 120.000 materialer i forbindelse med udlån til biblioteker. Nu er disse materialer begyndt at komme retur fra udlån, og i den forbindelse har vi konstateret, at andre biblioteker i nogle tilfælde har overskrevet Statsbibliotekets RFID-chip med egne ID-numre.

Herfra skal blot lyde en opfordring til, at bibliotekerne efterlever anbefalingerne i Kulturstyrelsens retningslinjer for det interurbane lånesamarbejde. Heri står, at ’materialeidentifikation ikke må ændres (stregkode overklistres eller RFID-tag overskrives)’.

Som det fremgår af programmet var der nyt fra DBC, deltagerkredsen og Kulturstyrelsen.

Status fra DBC
Der var fokus på nyt i bibliotek.dk, hvor rankeringsforsøg, ny mobilversion, OpenReceipt og sømløs adgang til licensbelagte materiale kan nævnes. 1. december forventes ny base klar, hvor matchfejl på værkposter er rettet. Old.bibliotek.dk lukker også i december.

Vedr. udviklingsplanen for 2015 kan høringssvarene ses her: http://www.danskernesdigitalebibliotek.dk/hvad/it-infrastruktur/hoeringssvar-paa-udviklingsopgaver-i-2015/ (link udløbet)
Release-planen forventes offentliggjort ultimo november.

DBC kom med en opfodring til at tjekke, at bibliotekerne ikke har automatiske passwords liggende på websites, der er tilgængelige for andre. Det er ulovligt af sikkerhedsmæssige årsager, da det kan give adgang til lånernes CPR numre.

Se DBC’s præsentation >>

Nyt fra deltagerkredsen
Efter henvendelse fra deltagerkredsen var hovedpunktet fysiske og elektroniske materiale fra Bibliotekscenter for Integration. Se artikel om nyt fra deltagerkredsen i næste nummer af For Biblioteker.

Digital Artikelservice
Med digital artikelservice vil det lokale bibliotek kunne tilbyde borgeren en nem og hurtig vej til digitale artikler fra trykte tidsskrifter. Det vil blive bestilbart gennem bibliotek.dk, og servicen tilbydes bibliotekerne som en abonnementsaftale.

Status fra Kulturstyrelsen
Styrelsen havde fokus på den nationale kørselsordning samt interurbane retningslinjer for lånesamarbejde, herunder særligt servicedeklarationer. Alle deltagere opfordres fortsat til at få lavet og tilgængeliggjort en servicedeklaration, som vi præstenterede eksempler på sidste år. Især er det vigtigt at beskrive afvigelser og vilkår i forbindelse med erstatningssager, så det er tydeligt for lånerne, hvad bibliotekerne fakturerer for i sådanne tilfælde.

Den svenske kørselsordning, der dækkede kørsler i Sverige og Norge, har stoppet samarbejdet. På trods af, at nogle af deltagerne havde oplevet op til en måneds leveringstid, er der generelt stor interesse for at genetablere ordningen, men umiddelbart er der ikke en ny på vej. Det betyder, at bibliotekerne selv må betale returporto på forsendelser til Norge.

Styrelsen opfordrer til, at man er omhyggelig med at udskrive køresedler, da det ellers kan medføre fejludbringning. Et eksempel: Roskilde Bibliotekerne ikke er det samme som Roskilde Universitetsbibliotek.

For statistikinteresserede anbefales det at gå ind på Statistikbanken, hvor tal for bibliotekerne findes for årene 2009-2013.

Vi takker for et godt møde og vender inden jul tilbage med datoerne for forårets møder i Netværk for lånesamarbejde. Tidligere artikler kan findes og læses på Netværk for lånesamarbejde.